Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Borgerforslag

Som borger i Middelfart Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver, hvad et gennemsnitligt mandat ”koster” i Middelfart Byråd i form af underskrifter/støttetilkendegivelser fra borgere bosiddende i Middelfart Kommune, at få et forslag drøftet i Middelfart Byråd. I indeværende valgperiode (2018-2021) kræver det således 850 støttetilkendegivelser at få forslag behandlet i Byrådet.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende borgere i Middelfart Kommune, der må oprette forslag.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre sammen med dit forslag.

Vi stiller følgende krav til borgerdrevne forslag:

  • Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail (til kvittering).
  • Du skal være bosiddende i Middelfart Kommune.
  • Du kan kun stille forslag der vedrører kommunens anliggender.
  • Dit forslag må ikke have et injurierende indhold eller indeholde personfølsomme oplysninger.
  • Du kan ikke stille forslag om emner, som Middelfart Byråd allerede har truffet beslutning om inden for de seneste 12 måneder, medmindre der foreligger nye oplysninger. Det vil altid bero på en konkret vurdering.

Du vil modtage en kvitteringsmail, når dit forslag er modtaget.

Forvaltningen forbeholder sig ret til at afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger eller forslag der i øvrigt ikke opfylder ovenstående krav for borgerdrevne forslag.

Såfremt dit forslag opfylder ovenstående krav til borgerdrevne forslag, vil det hurtigst muligt blive lagt på Middelfart Kommunes hjemmeside.

Dit forslag vil være synligt på kommunens hjemmeside, indtil forslaget opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser. Dit forslag vil dog maksimalt være synligt i 12 måneder.

Hvis dit forslag opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser, vil alle borgere, som har givet udtryk for støtte til dit forslag, blive bedt om at bekræfte deres støtte.

Hvis dit forslag herefter opnår et tilstrækkeligt antal bekræftede støttetilkendegivelser, vil det blive forelagt Middelfart Byråd til beslutning på førstkommende byrådsmøde.

Hvis dit forslag ikke opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser indenfor 12 måneders perioden, vil det automatisk blive slettet fra kommunens hjemmeside.

Antallet af støttetilkendegivelser, som dit forslag har opnået, bliver oplyst og opdateret ca. hver 14. dag.

 

Forslag
*
*
Kontaktinformation
*
*
*
*
Sidst opdateret af Benjamin Runge
20. september 2018

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du ønsker at oprette et borgerdrevent forslag, registrerer Middelfart Kommune dit navn, din e-mail samt din bekræftelse af, at du er bosat i Middelfart Kommune. Disse oplysninger bruges til kvitteringsskrivelse, skrivelse til hjemmeside (navn) og evt. kontakt for Middelfart Kommune ifm. tvivlspørgsmål. Oplysningerne opbevares på Middelfart Kommunes webserver de første max. 12 måneder, hvorefter de overføres til kommunens fagsystem med dertilhørende arkiverings- og slettefrister.

Behandling af personoplysninger

Kontakt til Databeskyttelsesrådgiver (DPO)