Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Ny finansiel strategi

Middelfart Byråd har besluttet at fortsætte linjen med en ansvarlig økonomisk politik og balance på det skattefinansierede område. Målet er at give de bedste forudsætninger for en stabil udvikling i velfærden de kommende år. Midlet er at finde bedre og billigere løsninger, hvor det er muligt.

Med et budget på ca. 2,2 mia. hvert år, så kræver det stram styring for at sikre en god balance mellem udgifter og indtægter, så skatteborgernes penge rækker til mest mulig velfærd og udvikling. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen fortæller:
 
En sund økonomi er grundlaget for en fortsat stabil udvikling af vores kommune og dermed mulighederne for at skabe en kommune, hvor det er godt at leve og bo. Byrådet ønsker at bruge de samme penge smartere, så de rækker længere med kloge investeringer. Det handler også om at give velfærden et tjek.
 
Middelfart Byråd er således optaget af en god velfærd til borgerne. Økonomien er et middel dertil, og den økonomiske politik giver stabilitet omkring grundlaget for velfærdsydelserne.
 
Byrådet ønsker at styrke udviklingen i kommunen og nedbringe kommunens gæld, så der hen ad vejen bliver endnu større frihedsgrader i økonomien. På den måde skal der være maksimal udvikling af vores fælles kommune, så evt. overskud skal ud og spadsere, konkluderer borgmesteren.
 

Flere penge til anlæg giver udvikling i hele kommunen

Middelfart Byråd har ønsket at sikre udviklingen ved at hæve anlægsbudgettet. Derfor er det vedtaget at sætte flere penge af til endnu bedre rammer for børn, unge og ældre samt investeringer i veje, stier, klima, natur og udvikling af stærke lokalsamfund. Et godt eksempel er skolerenoveringer, der giver bedre indeklima til læring og undervisning.
 
Udviklingen af boligmassen er også vigtig for at sikre en bæredygtig byudvikling i alle dele af kommunen, derfor er der prioriteret et indskud på minimum 3½ mio. kr. i nyt alment boligbyggeri. Målet er at sikre et mangfoldigt udbud af boliger, så vi kan have en endnu større befolkningsfremgang, og et godt hjem til alle.
 

Økonomien skal fortsat være i balance

Selvom Middelfart Kommune kom ud med et overskud på regnskabet på 43 mio. kr., så tror Byrådet på en fortsat ansvarlig og stram økonomisk styring som midlet til at opnå en stabil udvikling af velfærden til gavn for fællesskabet. Samtidig skal den økonomiske politik sikre, at kommunens budgetter overholder bestemmelserne i budgetloven. Det betyder, at kommunens budgetter skal være i balance eller udvise overskud. På den måde sikrer vi, at kommunens økonomi bygges op efter de fastsatte regler, som er blevet besluttet af Folketinget, så kommunen ikke rammes af budgetlovens sanktionsmekanismer.
 
Politikken blev vedtaget på byrådsmødet den 7. maj 2018 og kan læses på hjemmesiden sammen med den finansielle strategi her

 
Sidst opdateret af Morten Rask
15. september 2020