Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Døgnaflastning, daghøjskole og kørselsordning på vej til demensramte i Middelfart Kommune

DEMENSVENLIG KOMMUNE: Middelfart Byråd er blevet demensvenner og kommunen har i samarbejde med bl.a. demensramte borgere og deres pårørende vedtaget tre nye initiativer, der skal gøre livet med en demenssygdom lettere at leve.

Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark og en sygdom som ikke bare rammer den demente, men i høj grad belaster hele familien. Det er man opmærksom på i Middelfart Kommune, hvor byrådet har øremærket 0,8 mio. til at gøre livet med demens lettere for de berørte. Borgmester Steen Dahlstrøm fortæller:

- Middelfart ønsker vi at være en demensvenlig kommune - det kræver både viden og handling. Derfor har vi sammen med lokale demensramte borgere, deres pårørende og fagfolk, skabt tre konkrete tilbud, som jeg håber vil lette hverdagen for mange. Samtidigt, har vi fra byrådets side valgt at blive uddannet demensvenner, så vi er flere, der kan udbrede viden og nedbryde tabuer om demens i vores lokalsamfund.

Forslaget om de nye initiativer om at igangsætte et døgnaflastningstilbud, en daghøjskole og en ny kørselsordning, blev vedtaget på Social og sundhedsudvalgets møde den 16. maj 2017 På byrådsmødet den 29. maj blev byrådsmedlemmerne uddannet Demensvenner af kommunens egne demenskoordinatorer. Uddannelsen er lavet af Alzheimerforeningen og har til formål at nedbryde tabuer og udbrede viden om demens, så flere danskere kan række en hånd ud, når de møder en dement i hverdagen.

Formand for Social og sundhedsudvalget Kaj Johansen er begejstret for de nye tilbud:

- Dialogen med demensramte borgere og de pårørende har været helt afgørende for at få udviklet de her nye tilbud. Ingen kan forestille sig et liv med demens i familien, og de ressourcer det trækker hos de pårørende. Jeg tror på, at den ekstra aflastningsbolig på Rudbækshøj, daghøjskolen og kørselsordningen kommer til at gøre en forskel.

De tre tilbud er udviklet netop på efterspørgsel hos demensramte og deres pårørende i Middelfart Kommune og er primært målrettet yngre demente.

FAKTA OM NYE DEMENSVENLIGE INITIATIVER:

Ældrecentret Rudbækshøj udvider med en ekstra gæstebolig.

Ældrecentret Rudbækshøj består på nuværende tidspunkt af henholdsvis 39 plejeboliger og en enkelt gæstebolig, hvor pårørende til demensramte kan blive aflastet, få ny energi og større fleksibilitet i hverdagen. Tilbuddet udvides med endnu en bolig for at imødekomme den store efterspørgsel på den eksisterende bolig. Den nye gæstebolig bliver identisk med den nuværende.

Ny daghøjskole åbner dørene op for aktiviteter, motion og fællesskab.

Daghøjskolen, der vil få base i den tidligere halinspektørs bolig i Vestfynshallerne i Nørre Aaby, udspringer af ønsket om, at demensramte tidligt i deres sygdomsforløb ikke har mulighed for at benytte sig af de kommunale tilbud. Som alle andre har netop den målgruppe også et behov for at være sammen med andre ligestillede. Derfor skal initiativet om en daghøjskole både ses som et sted, hvor den demensramte kan mødes med andre, samtidig med at den pårørende aflastes. Daghøjskolen vil af pårørende kunne opleves som værende et aflastningstilbud, hvor der er en viden og sikkerhed for, at den demensramte er i trygge hænder.

Daghøjskolen er et sted, hvor demensramte tidligt i deres demenssygdom kan møde op to gange om ugen a' 5,5 times varighed pr. dag som et afbræk i hverdagen. Her vil der være tilbud om motion, som har vist at forbedre demensramtes velbefindende, mulighed for at dyrke forskellige interesser og ikke mindst være en del af fællesskabet. For at deltage er der egenbetaling for forplejning, og maden vil som udgangspunkt blive tilberedt sammen med de øvrige daghøjskolegæster. De demensramte skal selv betale forplejning og transport, men med den nye kørselsordning, er der mulighed for at søge om kørsel.

Middelfart Kommune udvider SBH kørsel til demensramte borgere.

Som den første kommune i landet kan Middelfart Kommune nu visitere den gruppe af demensramte borgere, som ikke længere kan blive transporteret, selv må køre bil eller tage offentlige transportmidler, til SBH's kørselsordning. En kørselsordning, der tidligere kun blev benyttet til svært bevægelseshæmmede borgere. Efter en vedtagelse af dette initiativ fra Middelfart Kommune kan demensramte borgere se frem til en kørselsordning med mulighed for 104 ture om året. Prisen for den enkelte borger er et årligt abonnement på 455 kr. i 2017 + et beløb pr. tur der afhænger af turens længde. Minimum 25 kr. og max 100 kr. 

Kørselsordningen vil fungere som et bindeled mellem den demensramte og de demensvenlige tilbud, så manglende transport ikke begrænser muligheden for at deltage. Håbet er, at deltagelseskvotienten og engagementet vil stige i en sådan grad, at de demensramte vil få en bedre og mere inspirerende hverdag. Det er vigtigt for den mentale sundhed at fortsætte med at deltage i fællesskabet, og på den måde kommer den demensramte ud af en måske isoleret og ensom hverdag, som nogle demensramte borgere oplever.

Middelfart Kommunes øvrige demensvenlige tilbud

Middelfart Kommune har i forvejen en række forskellige indsatser til borgere med demens. Der er både visiterede og uvisiterede tilbud, dagcenter og boliger til aflastning, velfærdsteknologi, et særligt motionstilbud og så kolonihaven Frihytten. Kolonihaven kører nu på tredje år og startede på projektbasis med bl.a. midler fra Alzheimersforeningen. I dag er Frihytten et fast tilbud, der ikke kræver visitation og kombinerer viden om sociale relationer og motion, som giver borgere med en demenssygdom øget livskvalitet.

Fakta om Demensven


Demensvenner er et initiativ, som Alzheimerforeningen står bag. Kampagnen blev lanceret i 2015 med målet om at aktivere 100.000 såkaldte Demensvenner, der viser forståelse for livet med demens og siger ja til at give en hjælpende hånd, hvor og når de kan. Det handler først og fremmest om at sætte sig ind i demens, og gøre livet lidt lettere for mennesker med demens. Kilde: www.demensven.dk
 

Fakta om demens:

Ifølge Nationalt Videncenter for Demens er Demens den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark - og på landsplan er omkring 84.000 mennesker ramt af demens. 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person med demens, og ca. 7.700 nye tilfælde bliver registreret hvert år. Kilde: http://www.videnscenterfordemens.dk/

Kontaktinformation

Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858

Formand for Social og Sundhedsudvalget Kaj Johansen. Tlf.: 2639 1255

Senior- og velfærdschef Kitt Lysén Pedersen. Tlf.: 8832 4401/2974 4401

12.juni 2017