Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nyt værktøj hjælper personalet i dagtilbud og skoler til at spotte og handle på mistrivsel hos børn

Bygget på dokumenteret viden om tidlig indsats overfor børn i mistrivsel, har Middelfart Kommune udviklet og indført et nyt trivselsværktøj til personalet i dagtilbud og skoler. En såkaldt 'handleguide', der sikrer, at børns trivsel bliver vurderet tre gange om året. Er der tegn på mistrivsel, bliver der gjort noget ved det. Værktøjet har været anvendt i et år, og den seneste trivselsmåling viser en positiv udvikling i antallet af børn i trivsel.

Glade børn

Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Derfor er det afgørende at dagtilbud, skoler og forældre sammen bidrager til at skabe læringsmiljøer, der sikrer at barnet eller den unge kan klare sig - kan deltage og bidrage - og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fællesskaber. Med den nye tværgående Handleguide har Middelfart Kommune fået et værktøj til at gribe ind, når et barn eller en ung viser tegn på mistrivsel.

Dagtilbud- og skolechef Grete Berggren fortæller:
"Når man struktureret observerer på børn og unges trivsel, så viser undersøgelser, at vi kan fange mistrivsel helt op til 1½ år tidligere. Det giver os nye muligheder for at handle langt tidligere i et forløb med mistrivsel og få hjulpet barnet tilbage på sporet."

Mistrivsel kan opstå ved almindelige livskriser som skilsmisser, dødsfald eller sygdom i familien, eller ved udfordringer med relationerne de børn og unge imellem. Nu hjælper handleguiden til at opdage mistrivsel tidligere og trække på den hjælp, der er brug for.

"Vi kalder værktøjet for en tværgående handleguide, fordi den guider personalet, så de så tidligt som muligt tager fat i de udfordringer barnet eller gruppen er i, så problemerne ikke vokser sig store. Handleguiden er tværgående, sådan at fx en skolelærer kan trække på kolleger fra fx Familieafdelingen, Udvikling og Rådgivning og Dagtilbudsafdelingen for at sikre den rigtige indsats til barnet eller den unge. Det her værktøj er også med til at få vores ansatte til at reflektere over deres egen rolle, så vi får både gladere børn og dygtigere voksne i skoler og daginstitutioner ved struktureret at observere på trivslen".

Handleguiden sikrer systematik og inddragelse af forældrene

Handleguiden sætter fokus på i højere grad at inddrage forældrene, som ligeværdige samarbejdspartnere, så afklaring af problemer og fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen. Derfor vil Handleguiden blive præsenteret på dialogmøder med bestyrelser i dagtilbud og skoler i november og december.

Den gode trivsel i folkeskolerne i Middelfart Kommune bakkes ligeledes op af den nationale trivselsundersøgelse fra Forsknings og Undervisningsministeriet, som i august viste, at 4 ud af 5 skolelever er glade for at gå i skole.

Formand for Skoleudvalget Johannes Lundsfryd glæder sig over resultaterne for trivslen på skolerne:
"Med de flotte resultater på trivsel som vores skoler præsterer, kan vi i Skoleudvalget konstatere, at indsatsen for at højne elevernes trivsel virker. Erfaringer fra området viser, at høj faglighed og høj trivsel forstærker hinanden, og netop derfor har vi politisk stort fokus på begge områder. Pædagoger, lærere og ledere på vores skoler gør hver dag en stor indsats for at højne elevernes faglighed og trivsel, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at indsatsen har effekt."

Formand for Børn, Kultur og Fritidsudvalget Lars Vigsø tager også godt imod de første resultater:
"Vi ved, at de største muligheder for at skabe ændringer i et barns liv er i de første leveår. Vi har derfor som Børn, Kultur og Fritidsudvalg sat børnenes trivsel højt på dagsordnen. Vi er derfor rigtig glade for at kunne konstatere, at den store indsats, der bliver leveret i vores dagtilbud rent faktisk nytter noget. Når vi systematisk arbejder med at højne børns trivsel i vores institutioner, kan vi se, at det gør en positiv forskel for børnene. Børn i høj trivsel er bare mere parate til livet."

Sådan bruger skoler og daginstitutioner Handleguiden:

I Børnehuset Kompasset fortæller leder Dorthe Birch, at Handleguiden har betydet en systematik i det pædagogiske arbejde omkring børnene, samt en kvalificering af den pædagogiske praksis.

"Handleguiden er enkel at følge og har afsæt i konkrete handleplaner, som medarbejderne har opsat, og dermed har ansvaret for føres ud i livet. Vi kontakter altid forældrene ved en bekymring om barnets trivsel.

Handleplanen kan desuden kvalificeres i samarbejde med det tværfaglige team, der består af psykolog, specialpædagog og familiekonsulent. Vi oplever, at det som oftest er en kvalificering af den pædagogiske praksis - en ændring af de omstændigheder, vi tilbyder barnet - der er løsningen på de udfordringer barnet opleves at have."

På Gelsted Skole uddyber skoleleder Anders Fæster Nielsen, at Handleguiden har givet mere systematik og struktur i skolens arbejde med børnenes trivsel.

"Vi har en AKT-koordinator, der inddrages i alle møder og opgaver på skolen, der handler om børns manglende trivsel. Koordinatoren sørger for, at der i samarbejde med lærere og pædagoger bliver lavet handleplaner for alle børn, og at der bliver fuldt op på alle sagerne.

I år har vi valgt også at have ugentlige trivselstimer i alle klasserne, hvor kontaktlærerne sørger for, at der arbejdes med klassens trivsel og samvær. Elevernes trivsel er også fast punkt på teammøder og lærermøder".

Foto: Glade børn på Gelsted Skole, hvor der hver uge er trivselstimer på skemaet.

Kontaktinformation
Skoleudvalgsformand Johannes Lundsfryd, tlf.: 25284142
Børn, Kultur og Fritidsudvalget Lars Vigsø, tlf.: 21246221
Daginstitutions- og skolechef Grete Berggren, tlf.: 50431943, grete.berggren@middelfart.dk  
Skoleleder Gelsted Skole, Anders Fæster Nielsen, tlf.: 40493228, anders.faesternielsen@middelfart.dk  
Daginstitutionsleder Børnehuset Kompasset, Dorthe Birch, tlf.: 40302549, Dorthe.Birch@middelfart.dk  

17.november 2016