Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Pressemeddelelse: Alle børn i Middelfart Kommune skal have en god start på livet

Byrådet i Middelfart Kommune sender en ny indsats i høring som en del af visionen "Broerne begynder her". Byrådet ønsker med "Småbørnsindsatsen 0-2 år" at fastholde og udvikle fokus på det forebyggende arbejde i forhold til kommunens yngste borgere. Ønsket er, at alle børn i Middelfart Kommune får en god start og klarer sig godt i livet. Der er afsat 500.000.- til indsatsen i 2017 og i 2018.

Forskningsresultater i ind- og udland viser at forebyggelse og tidlig indsats hos børn i 0-2 års alderen er afgørende for børnenes senere udvikling, læring og trivsel. Derfor vil Middelfart Byråd med den nye småbørnsindsats kvalificere og forbedre det nuværende arbejde med børns sundhed og trivsel. Borgmester Steen Dahlstrøm forklarer:

 

"Vi ved både fra forskning og vores egne sundhedsplejersker, at den tidlige opsporing og handling i forhold til mistrivsel hos småbørn og forældre virker. Derfor skal vi have et endnu større fokus på området, så flere børn får en god start og færre mistrives senere i livet. Det her er en investering i de mindste borgeres sundhed og trivsel, som jeg glæder mig til at se resultatet af i de kommende år."

Investering i sundhedsplejen

Småbørnsindsatsen sættes i gang først i det nye år med flere ressourcer til sundhedsplejen for at styrke de små børns sundhed og trivsel bl.a. ved at støtte og styrke forældrene. Lars Vigsø, formand for Børn, Kultur og Fritidsudvalget i Middelfart Kommune er meget tilfreds med, at Børn og Familieafdelingen er lykkedes med at investere i forebyggelse:

"Middelfart Kommune er en af de kommuner i Danmark, der bruger flest ressourcer på at forebygge, at børn bliver truet på deres udvikling og trivsel. Med småbørnsindsatsen er vi nu klar til at tage endnu et skridt mod øget forebyggelse.

Vores fokus på det forebyggende arbejde har betydet et fald i udgifterne til anbringelse af børn. Derfor har vi nu mulighed for at investere i en opnormering af sundhedsplejen. Det er min ambition, at jo mere vi kan forebygge børns mistrivsel jo bedre. Det kan Småbørnsindsatsen. Nu sender vi Småbørnsindsatsen i høring - og jeg ser frem til at læse høringssvarene".

Indsatsen sendes i høring i perioden d. 4. november frem til d. 2. december 2016.

En inddragende og samskabende proces

Småbørnsindsatsen er blevet til med afsæt i dokumenteret forskning om småbørns sundhed og trivsel, og med inddragelse af forældre og forskellige fagpersoner herunder:

 •    Bestyrelsesrepræsentanter i børnehaver og vuggestuer
 •    Alle ledere i kommunen
 •    Sundhedsplejen
 •    Alle faggrupper i kommunen med viden om 0-2 års området
 •    Jordemødre fra fødeafdelinger på Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital
 •    Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 •    Dagpleje og vuggestuepersonale
   

I november måned inddrages som det næste:

 •     Praktiserende læger
 •     Nybagte forældre
 

Fakta om indsatsen

•    Byrådet igangsatte Småbørnsindsatsen i juni 2016
•    Byrådet har afsat 500.000 kr. i budget 2017 og i 2018 til indsatsen.
•    Godkender Byrådet indsatsen efter høringsperioden, vil Sundhedsplejen blive opnormeret, og der vil blive ansat en ledende sundhedsplejerske på fuldtid.
•    Alle forældre vil få et ekstra sundhedspleje besøg i de første ni måneder efter fødslen
•    Der vil blive etableret forældrecafeer
•    Sundhedsplejerskerne vil i højere grad deltage i mødregrupper
•    Øget samarbejde med jordemødrene om fødselsforberedelser

Link til høring og høringsmateriale - småbørnsindsats 0-2 år

Kontaktinformation
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 4015 1858
Formand for Børn, Kultur og Fritidsudvalget Lars Vigsø. Tlf.: 8818 6700
Børn og Familiechef Jørn Nielsen, jorn.nielsen@middelfart.dk, tlf. 21402015

04.november 2016