Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Pressemeddelelse - Borgmestre:Trekantområdet er oplagt hjemsted for statslige arbejdspladser

De seks borgmestre i Trekantområdet tilbyder i et fælles brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen at være med til at finde optimale placeringer til de statslige arbejdspladser, regeringen vil flytte ud fra Hovedstadsområdet.

Regeringen har bebudet, at den inden Folketingets åbning vil præsentere en samlet plan for udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. Det er en plan, som Trekantområdet gerne vil bidrage til at få til at gå op. I et fælles brev til Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen melder Trekantområdets seks kommuner ud, at de står klar til at lægge jord til én eller flere statslige styrelser:

”Trekantområdet kan fuldt og helt tilslutte sig denne plan for et Danmark i bedre balance og vil gerne tage et medansvar for, at denne samfundsopgave løses på den mest hensigtsmæssige måde og på et fagligt højt niveau. I den anledning vil vi gøre opmærksom på, at det vil være både naturligt og hensigtsmæssigt at placere statslige arbejdspladser/styrelser i Trekantområdet,” skriver borgmestrene blandt andet i brevet.

Kommunerne fremhæver Trekantområdets centrale placering og gode infrastruktur som en af grundene til, at området vil være et oplagt sted at placere statslige arbejdspladser. Beliggenheden midt i landet - tæt ved motorvejsnet og lufthavn - betyder, at området er let at nå fra alle dele af landet, ligesom den giver gode muligheder for at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Samtidig gør de seks kommuner opmærksom på, at Trekantområdet har nogle stærke vidensmiljøer og traditioner og dermed potentielle synergier indenfor særligt seks forskellige områder:

 • Fødevarer.
 • Banedrift
 • Energiområdet 
 • Kulturarv og turisme
 • Politi og beredskab
 • Vejområdet
Trekantområdet er i øvrigt det byområde udenfor Storkøbenhavn, der har færrest statslige arbejdspladser i landet, set i forhold til indbyggertallet – bortset fra Holbæk og Silkeborg.

FAKTA:
Trekantområdets styrkepositioner:

 • Fødevarer: Trekantområdet har traditionelle styrker både indenfor den primære fødevareproduktion i landbruget, stærke forarbejdningsindustrier såvel som statslige tilsynsmyndigheder. Det kunne fx skabe en stærk regional og national synergi ved placering af NaturErhvervstyrelsen i Trekantområdet.
 • Banedrift: Trekantområdet er traditionelt det vigtigste jernbaneknudepunkt udenfor hovedstadsområdet, både indenfor person- og godstrafikken, og er traditionelt et vigtigt tjenested for banepersonale. I Fredericia anlægges der desuden en af landets 2 store banefjernstyringscentraler. BaneDanmark kunne derfor eksempelvis med stor fordel placeres i Trekantområdet.
 • Energiområdet: Trekantområdet kan tilbyde nogle væsentlige synergier indenfor energiområdet, som fx Energistyrelsen kunne have glæde af. I forvejen ligger det statslige infrastrukturselskab indenfor el- og gasdistribution, DONG’s hovedkvarter, Siemens udviklingscenter for havvindmøller og olie-udskibningshavnen i Fredericia alle i Trekantområdet.
 • Kulturarv og turisme: Trekantområdet rummer to af Danmarks fire UNESCO verdenskulturarv sites samt Danmarks næststørste turistattraktion. Trekantområdet har derfor allerede et tæt samarbejde med staten, herunder bl.a. statens museer og de kirkelige myndigheder. Det skaber et godt grundlag for en stærk synergi ved udflytning af fx VisitDenmark eller Kulturstyrelsen til Trekantområdet.
 • Politi og beredskab: I Trekantområdet er der et mangeårigt erfaringsgrund-lag og systematisk samarbejde om politi og beredskab. Politiet har i stort omfang placeret uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter i området. Trekantområdet har netop etableret et fælles beredskab med stor faglig tyngde. Beredskabsfagligt er Trekantområdet desuden centralt placeret ift. Beredskabsstyrelsens operative opgaver.
 • Vejområdet: I Trekantområdet er der opbygget et fagligt miljø omkring sty-ring og udvikling af det overordnede vejnet i Danmark. Her kan Trekantområdet tilbyde muligheden for at udbygge og styrke denne kompetenceklynge yderligere – fx i form af en yderligere styrkelse af Vejdirektoratets kontor i Trekantområdet.

Du kan læse brevet i sin fulde længde her.

Sidst opdateret af Morten Rask
16. september 2020