Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Pressemeddelse – Økonomiudvalget fastholder gældende planlægning for Havnegade 4 (Kulgrunden) i Middelfart

Økonomiudvalget har i dag behandlet sag om evt. igangsætning af ny planlægning for ejendommen Havnegade 4, Middelfart – i dagligtale kaldet Kulgrunden.

Baggrunden er, at ejeren af ejendommen Michael Nissen har udarbejdet et forslag til bebyggelse af ejendommen med boliger i op til 25-28 m højde og med en bebyggelsesprocent på godt 80. Michael Nissen og hans arkitekt fremlagde sit forslag for Økonomiudvalget i dag.

Økonomiudvalget har herefter behandlet sagen, og er enige om at fastholde den gældende planlægning for området, som giver mulighed for byggeri til erhvervsformål i 10 m højde og med en bebyggelsesprocent på 50.

Udvalget har truffet denne beslutning af flere årsager:

- En gennemførelse af Nissens projekt vil indebære en betydelig risiko for at ADP og ITW’s virksomhed i området kommer under pres fra støj, støv og øvrige miljøkrav fra boliger på Havnegade 4. Denne klare risiko ønsker Økonomiudvalget ikke at belaste virksomhederne med. Havnen og ITW er vigtige virksomheder i Middelfarts udvikling, og ITW er den største private arbejdsplads i kommunen. I den sammenhæng er risikoen, at disse virksomheders fremtidige investeringsbeslutninger i Middelfart vil blive påvirket negativt af etablering af boliger på Havnegade 4. Ligeledes har det været afgørende for Økonomiudvalgets beslutning, at virksomhederne gennem mange år har truffet deres valg om at være i Middelfart ud fra den forudsætning, at der er stabilitet i planlægningen for naboejendommen.

- Den hidtidige planlægning for området på vandsiden af Havnegade har taget udgangspunkt i et ønske om, at området skal fremstå som åbent, ikke særligt intensivt bebygget og med invitation for offentligheden til at opholde sig på området. Dette princip har givet Middelfart en havnefront, som spiller tæt sammen med byen, og som i øvrigt er præmieret af danske byplanlæggere. Økonomiudvalget ønsker ikke at fravige den hensigtsmæssige linje, der hidtil har været gældende for området.

I det lys har Økonomiudvalget besluttet at fastholde den gældende lokalplan – en plan der er vedtaget tilbage i 2000.

Yderligere information:
Borgmester Steen Dahlstrøm, 40151858
Kommunaldirektør Steen Vinderslev,