Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Borgerne skal bidrage til fremtidens kommune

MIDDELFART BYRÅD INVITERER TIL DIALOG: Den 1. juni 2015 vedtog et enigt byråd i Middelfart en handlingsorienteret ny vision med overskriften ”Broerne begynder her”. Målet er konkrete resultater og bæredygtig vækst til glæde for borgere og erhvervsliv. Midlet er en række indsatser, som på flere planer inviterer til lokal udvikling i dialog med borgere, lokalsamfund og erhvervsliv. Den dialog åbner Middelfart byråd nu for med et dialogmøde på CLAY Keramikmuseum Danmark, Grimmerhus, den 22. september kl. 19.

Målet med Middelfart Byråds vision ”Broerne begynder her” er at skabe en Middelfart Kommune, der er båret af bæredygtig vækst og sammenhængende fremdrift, og som er blandt landets allermest attraktive bosætnings- og erhvervskommuner. Men den opgave kan kommunen ikke løse alene, vurderer borgmester Steen Dahlstrøm:

”Visioner lever med risikoen for at blive på papiret, hvis vi ikke forpligter hinanden på dem. Med ’Broerne begynder her’ præsenterer byrådet en vision med rod i virkeligheden og med en klar retning for kommunens fremtid. Visionen er båret af seks konkrete indsatser: Udvikling af Middelfart Marina, Integration, Teknologi i Øjenhøjde, Fælles unge - fælles ansvar, Klimalaboratorium, Kultur og event. Næste skridt mod en realisering af visionen er en arbejdsproces i fællesskab med borgere, lokalsamfund og erhvervsliv, som starter på CLAY Keramikmuseum på Grimmerhus den 22. september. Og jeg håber mange vil komme med deres bidrag på dagen”.

Dialogmødet på CLAY Keramikmuseum er en anledning for interesserede til at få præsenteret visionen og til at gå i dybden, blive klogere på og bidrage til de forskellige indsatser.

Borgmester Steen Dahlstrøm forklarer:

”Vi har indrettet mødet, så vi starter med at præsentere visionen. Derefter har gæsterne mulighed for at besøge seks forskellige stande og høre om indsatserne. I sidste halvdel af arrangementet, når folk har orienteret sig, så er der seks parallelle workshops – én for hver indsats - hvor deltagerne sammen med byrådsmedlemmer og embedsmænd får sat ord på den fremtidige udvikling.”

Forskellige indsatser kræver forskellige input

De forskellige indsatser involverer løbende forskellige interessenter, så arbejdet fortsætter ufortrødent efter mødet på CLAY. Indsatsernes form adskiller sig fra hinanden. Nogen er allerede fastlagte i dele af processen, mens andre er mere åbne for bredere input:

”Indsatserne er meget forskellige steder i deres udvikling – og det vil give forskellige dialogformer på mødet”, vurderer Steen Dahlstrøm og fortsætter: ”For eksempel får ’Integration’ lige nu ekstra fokus pga. opgaven med at tage vare på flygtninge, som kommer til Middelfart. Så der er et akut behov, som naturligt former denne indsats. Teknologi i Øjenhøjde er derimod et igangværende projekt, som omhandler 25 borgere med forskellige handicap, som allerede tester forskellige teknologier i hverdagen. Her er opgaven at se på, hvad vi kan lære af den erfaring, som borgerne gør sig – og hvordan vi kan bruge den viden i fremtidens velfærd.”

Byrådet er klar til at tage dialogen og ser frem til at arbejde videre med indsatserne sammen med borgere, lokalsamfund og erhvervsliv.

Program og tilmelding

Tirsdag den 22. september kl. 19.00 på CLAY Keramikmuseum Danmark, Grimmerhus, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart

Kom og giv dit bidrag til indsatserne:

  • Udvikling af Middelfart Marina
  • Integration
  • Teknologi i øjenhøjde
  • Fælles unge - fælles ansvar
  • Klimalaboratorium
  • Kultur og event

Program:

Kl. 19-21: Aftenen starter med præsentation af visionen: ’Broerne begynder her’ v/borgmester Steen Dahlstrøm.

De 6 indsatser holder ”åbent hus” på hver deres stand, hvor du kan høre mere om de enkelte indsatser.

Herefter holder hver indsats en workshop, hvor du kan komme med input, diskutere med byrådsmedlemmer og indgå i dialogen om, hvordan indsatserne konkret kan realisere visionen. Det officielle program slutter med opsamling og tak for i aften v/borgmester Steen Dahlstrøm.

Kl. 21-21.30: CLAY holder ekstraåbent for deltagerene.

Tilmelding foregår på www.middelfart.dk/tilmeldingvision

Du kan læse visionen og mere om indsatserne på Middelfart Kommunes hjemmeside

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger:

Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858
Kommunaldirektør Steen Vinderslev. Tlf.: