Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

PRESSEMEDDELELSE: Søg om støtte fra Landsbypuljen

Har du en ejendom i det åbne land eller i en mindre by i Middelfart Kommune, som enten skal rives ned eller sættes i stand udvendig, så kan du søge om støtte til opgaven i Landsbypuljen. Bygningerne skal være ældre end fra 1960. Fristen for at søge er d. 15. marts 2015.

Landsbypuljen 2015

Middelfart Kommune ønsker at støtte nedrivning og istandsættelse af nedslidte bygninger i kommunens landsbyer og i det åbne land.

Formand for Teknisk Udvalg Niels Bebe udtaler:
”Vi håber endnu engang at modtage rigtig mange kvalificerede ansøgninger, både for nedrivninger og bygningsistandsættelser, der vil forskønne og bidrage positivt til udviklingen i kommunens landområder og i de mindre byer. Vi vil i år prioritere nedrivninger af nedslidte bygninger, der er synlige langs hovedvejene og jernbanesporet.”

Du kan søge støtte til:
Nedrivning af nedslidte ejendomme, samt udvendigt synlige bygningsistandsættelser af tag og facade mv. kan støttes. Ved tildeling af puljemidlerne vil der blive foretaget en prioritering af de indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier:

  • Nedrivning af nedslidte, tomme bygninger med en synlig beliggenhed langs hovedvejene og jernbanen, hvor forfaldet har en afsmittende virkning på det omgivende miljø vil blive prioriteret højest.
  • Istandsættelse eller bygningsforbedringer af bygninger, der er beliggende langs hovedvejene eller er synlige herfra.
  • Bygningsforbedring af bevaringsværdige ejendomme eller ejendomme der indgår som en vigtig del af et bevaringsværdigt landsby- eller kulturmiljø.
  • Ejendomme, der præger bybilledet eller omgivelserne positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet.
  • Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger, der fungerer som sociale samlingssteder.

Hvor skal din ejendommen ligge:
Det er et krav at ejendommen ligger i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. I Middelfart Kommune, kan der søges om tildeling af puljemidler til ejendomme i det åbne land samt i alle bysamfundene på nær Middelfart og Strib. Se på kommunens hjemmeside, hvilke bysamfund der er kategoriseret som ”by” i forbindelse med landsbypuljen.

For erhvervsbygningerne er det dog en betingelse, at erhvervet er nedlagt og at bygningerne er beliggende inden for en by. Det vil sige at der ikke kan ydes tilskud til nedrivning af erhvervsbygninger – herunder landbrugsbygninger – i det åbne land.

Hvem kan søge:
Puljen kan søges af enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger med bopæl eller hjemsted i Middelfart Kommune.

Hvor meget kan der opnås i støtte:
Hvilken støtte der kan opnås er afhængig af ejerforhold, anvendelse m.m. Til nedrivning af bygninger kan der gives op til 100 % i støtte. Hovedprincippet for støtte til renovering er, at der er mulighed for at støtte op til 50 % af udgifterne til udlejningsboliger, andelsboliger og ejerboliger, dog op til 75 % til bevaringsværdige andelsboliger og ejerboliger. Forsamlingshuse og bygninger med lignende sociale formål kan forvente samme procentsats, der kan dog i helt særlige tilfælde opnås op til 100 % i støtte.

Hvornår er ansøgningsfristen:
Fristen for at sende din ansøgning ind er d. 15. marts 2015.

Hvordan søger jeg:
Læs mere og se vejledning og ansøgningsskemaer på kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/landsbypulje2015

Yderligere oplysninger:
Pia Quottrup Sand, tlf.: 8888 4824 eller mail pia.quottrupsand@middelfart.dk
Kristian Kipp, tlf.: 8888 4819 eller mail kristiankipp@middelfart.dk

Sidst opdateret af Benjamin Runge
14. februar 2018