Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vinder fundet i konkurrencen om opførelse af boliger, butikker og rådhus i Middelfart

Et markant og energirigtigt byggeri, der skal styrke byens udtryk og som kan ses fra Lillebæltsbroerne. Sådan lyder beskrivelsen af det nye projekt i Middelfart Midtby, som skal rumme boliger, butikker og nyt rådhus. Dommerkomiteen har udpeget entreprenørfirmaet 5e-byg som vinder. Forslaget er tegnet af det internationale arkitektfirma Henning Larsens Tegnestue i København og Rambøll er teknisk rådgiver. Der forventes byggestart i februar 2015 og med indflytning i april 2017.

Plads foran Rådhus boliger og butikker: Illustration Henning Larsen arkitekter
Illutration: Henning Larsen Architects

Dommerkomiteen, der skal bedømme de indkomne tilbud på et samlet butiks-, bolig- og rådhusprojekt, har fundet en vinder. Det er entreprenørfirmaet 5e-Byg, der er udpeget som vinder af konkurrencen.

Forslaget er formgivet og tegnet af det særdeles anerkendte og internationale arkitektfirma Henning Larsens Tegnestue, København. Rambøll er teknisk rådgiver

Dommerkomiteen har vurderet forslaget fra 5e-Byg og konklusionen er, at projektet er:
• Et stykke flot og tidstypisk arkitektur i en meget høj standard
• Et markant byggeri, der vil styrke byens udtryk og attraktivitet
• Et godt nyt element, som giver en stærk fortsættelse af udviklingen i midtbyen med Kulturøen, havneboligerne, Middelfart Sparekasses hovedsæde mv.
• Bygget op med en meget god helhedsorienteret planløsning, der er synlig fra Lillebæltsbroerne, giver en god sammenhæng til handelscenteret og styrker bosætningen i Middelfart.

Derudover er der tale om et projekt, der på den tekniske side lever op til de nyeste standarder for bæredygtighed, energiforbrug og øvrige miljøhensyn. Samtidig vil projektet som minimum kunne opnå sølv efter den tyske DGNB-standard for bæredygtigt byggeri.

Illutration: Henning Larsen Architects airview
Illutration: Henning Larsen Architects

Borgmester Steen Dahlstrøm udtaler: ”Vi er på vej til at kunne gennemføre et helt særligt projekt i Middelfart. Et moderne rådhus, der inviterer til samarbejde og udvikling; nogle meget velbeliggende butikker, som kan bidrage til et endnu stærkere handelsliv; og til sidst ca. 50 meget spændende og attraktive boliger, der kan styrke vores bosætning og livet i byen.

Der er tale om en ambition, som vi har haft siden 2007, der nu bliver indfriet. Det er meget glædeligt for hele Middelfart Kommune, og det er helt enestående, at projektet kan løftes i et stærkt lokalt forankret samarbejde.”

Middelfart Sparekasse, Brugsforeningen for Middelfart og Omegn har dannet selskabet Kulturøens Bycenter A/S, der bliver ejer af de 3000 kvm. butikker, der bliver i projektet. Middelfart Kommune bliver ejer af rådhuset på knap 8000 kvm. Hertil kommer at et lokalt konsortium bestående af Torben Østergaard Nielsen, Bent Jensen og 5e bliver ejer af de ca. 6000 kvm. boliger.

Ole Juel Jakobsen, Kvickly og formand for Kulturøens Bycenter A/S udtaler: Vi tager med denne glædelige beslutning et vigtigt skridt ind i Middelfarts fremtid, et skridt der med dette fantastiske projekt, vil være med til at løfte Middelfart på flere felter, det vil være en klar styrkelse af handelslivet, arkitekturen vil igen få et løft, og der vil blive skabt et stort antal centralt beliggende gode boliger, og der bliver givet gode rammer for et stort antal gode arbejdspladser i butikker og ikke mindst på et nyt flot rådhus

Direktør Martin N. Baltser, Middelfart Sparekasse, fortæller:
Det er med stor glæde og stolthed, vi fra Middelfart Sparekasses side kan bakke op om det for byen og kommunen særdeles spændende projekt med rådhus, boliger og butikker. Vores motivation for at deltage er især at fastholde den rigtig gode udvikling, vi allerede ser i byens forretningsliv. Vi tror på, at et attraktivt butikscenter vil bidrage til yderligere fremgang i Middelfart by og Kommune. Stigende besøgstal i bymidten er et vigtigt fundament for både eksisterende og nye butikker i Middelfart. Endelig er vi i Sparekassen stolte af at være med i et så spændende arkitektonisk løft til by og havnefront. Et vartegn, der i mange, mange år vil være kendetegnende for vores by.

Direktør Per Jørgensen 5e Byg: ”Det er med stor glæde, at 5e - i samarbejde med rådgiver team Henning Larsens tegnestue, og ingeniør firmaet Rambøll - har været i stand til at blive udvalgt som vinder i den arkitektoniske udfordrende konkurrence om projektet i Middelfart.
Vi ser frem til samarbejdet med de lokale investorer og bygherren med Deres rådgiver team de næste to et halvt år.”
Direktør Bent Jensen: ”Som født og opvokset i byen, var det naturligt at deltage i sådan et attraktivt byggeri i en innovativ kommune, hvor byens erhvervsliv og kommune har et godt samarbejde. Projektet styrker både erhvervsliv, bosætning og dermed hele kommunen. Vi glæder os til at følge projektet, som jeg mener, er helt i tråd med Middelfarts exceptionelle entreprenørånd om altid at tænke nye veje.”

Direktør Torben Østergaard Nielsen: ”Jeg blev på et tidligt tidspunkt kontaktet af kommunen/rådhuset, der ønskede at få lokale investorer med i projektet omkring havnefronten. Udover at sikre økonomien i projektet var tanken også at sikre deltagelse fra personer med passion for byen og en god portion lokalpatriotisme. Som by betyder Middelfart overordentligt meget for mig – både som privatperson og ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Byen har en central placering i et naturskønt område og en flot midtby – men det kan ikke gøre det alene. Det er vigtigt, at vores kommune fortsat udvikler sig, så der ikke ’går landsby i den’. Vi har brug for, at Middelfart forbliver attraktiv – både for byens borgere og for at vi som virksomheder fortsat kan tiltrække nye medarbejdere fra hele verden. Jeg er derfor stolt over, at jeg sammen med de øvrige parter i projektet kan bidrage til Middelfart Kommunes fortsatte udvikling og vækst.”

I den kommende tid skal kontraktforholdene afklares endeligt, og projektet skal færdigprojekteres. Ligeledes skal lokalplanen for området justeres og i en fornyet offentlig høring inden Byrådet i givet fald kan vedtage den endeligt. Der vil blive afholdt et borgermøde i offentlighedsfasen, hvor projektets arkitekt vil gennemgå projektet og tankerne bag formgivning, udtryk, materialevalg mv.

Der forventes byggestart i februar 2015 og med indflytning i april 2017.

Yderligere oplysninger:

Borgmester Steen Dahlstrøm: 4015 1858
Kommunaldirektør Steen Vinderslev: 6020 5050
Direktør Ole Juel Jacobsen, Kvickly: 5172 1616
Direktør Martin N. Baltser, Middelfart Sparekasse: 2790 0500
Direktør Per Jørgensen, 5E byg: 3085 6880
Direktør Bent Jensen: 4037 4669
Direktør Torben Østergaard Nielsen: 4017 6010Sidst opdateret af Benjamin Runge
07. juli 2016