Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Middelfart Kommune skaber velfærdsteknologi i øjenhøjde

KOMMUNE SØGER 25 FAMILIER: Som den første kommune i Danmark etablerer Middelfart Kommune nu et tæt samarbejde med 25 familier i kommunen om at finde ud af, hvad der sker, når man sætter fuldt fokus på, hvordan velfærdsteknologi kan understøtte borgere med forskellige former for funktionsnedsættelse.

Gulv lup

Vi tror på, der er mange muligheder, som endnu er uudforskede
”Vi tror på, at der er rigtigt meget værdi at hente – for borgerne, de pårørende og kommunen – hvis vi bliver endnu dygtigere til at lave det rigtige match mellem en borger og dennes familie og så de mange velfærdsteknologiske løsninger, der findes på markedet i dag. I vores samarbejde med de 25 familier kommer vi til at have fokus på ting som borgerens selvhjulpenhed (det at kunne klare så mange ting i hverdagen selv), på tryghed i hverdagen (f.eks. i form af sensorteknologi, tryghedsalarmer, let adgang til kommunikation med pårørende og kommunen osv.) og i det hele taget på, hvordan forskellige typer af familier kan få en bedre hverdag ved hjælp af teknologi”, siger udvalgsformand Kaj Johansen fra Social- og sundhedsudvalget.

Han fortsætter: ”Vi vil gerne finde 25 familier med forskellige behov og forskellige grader af kontakt til kommunen. Vi kigger derfor både efter familier, der er tilknyttet nogle af vores institutioner eller bosteder i dag, og familier, der bor i eget hjem. Når vi har fokus på familier i stedet for på den enkelte borger, er det, fordi vi tror på, at det er vigtigt for en borger, der er afhængig af hjælp fra kommunen, at der i samarbejdet tages højde for, at familie og andet netværk omkring den enkelte bidrager i hverdagen. Vi tror på, at det er de færreste, der ønsker at have kommunen som socialt netværk og de fleste, der ønsker at bevare sit personlige netværk omkring sig, også selvom man har - eller får brug for – hjælp fra kommunen”.

Medarbejderne spiller en vigtig rolle
”Det er meget vigtigt for os som kommune, at de medarbejdere, som har den daglige kontakt med borgerne og de 25 familier, er med – helt fra start – til at komme med deres ideer og faglige input til, hvordan vi færdigudvikler ideen om de 25 testfamilier. Det er meget afgørende for os, dels at sikre, at vi får deres faglighed tænkt ind fra starten, og dels at vi sørger for at udvikle og træne deres kendskab til de teknologiske løsninger, der skal være en del af projektet. Der kommer også til at være træningsforløb for medarbejderne, så de bliver helt fortrolige med de valgte teknologier, inden de skal ud og fungere i familiernes bolig”, siger social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann.

Ideen opstod i forbindelse med et besøg i demonstrations- og udstillingslejligheden for velfærdsteknologi, Teknologi til Lejligheden, som Odense Kommune driver i samarbejde med konsulentfirmaet Public Intelligence. Teknologi til Lejligheden er en lille lejlighed, beliggende i Odense Kommunes indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor borgere kan komme ind fra gaden og se, hvordan man kan indrette sig i en helt almindelig lejlighed med velfærdsteknologi og hverdagshjælpemidler. Efter vores besøg havde vi lyst til at lave noget lignende til gavn og inspiration for vores borgere i Middelfart. Og så kom ideen om at føre tanken et skridt videre: At flytte teknologien helt hjem i borgernes hjem.

Vi har derfor indgået samarbejde med Public Intelligence om at udvikle konceptet sammen med os. De har et godt indblik i, hvordan vi som kommune samarbejder med borgere og medarbejdere om teknologi, og de har et bredt kendskab til, hvad der findes af teknologier, hvad der virker andre steder, hvad der er nyt, og hvad der er afprøvet i andre sammenhænge.

Bedre og billigere service
”Vi håber, at vi med de 25 velfærdsteknologi-familier kan opnå flere ting. På den korte og mellemlange bane skal indsatsen være med til at give mere selvhjulpne liv og give os som kommune et bedre kendskab til og udnyttelse af teknologierne i forhold til de konkrete familier. På den længere bane får vi løftet kompetencerne i vores egen organisation og får et mere håndgribeligt kendskab til markedet for velfærdsteknologi, der gør os i stand til som kommune at sætte yderligere fart i den fulde implementering af teknologier som en helt naturlig del af vores serviceydelser til borgerne. Dermed når vi det fælles mål: Bedre og billigere service, størst mulig selvhjulpenhed og værdighed i eget liv for borgerne – og arbejdsglæde hos det faglige personale, der i kraft af et større kendskab til de teknologiske muligheder får nye veje at gå i deres rehabiliterende arbejde med borgerne”, siger Kaj Johansen.

Mere at vide?
Kontakt udvalgsformand Kaj Johansen, 2639 1255
Eller social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann, 2940 7068

Sidst opdateret af Benjamin Runge
07. juli 2016