Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tilskud til naturskatte i Middelfart

NATURA 2000: Middelfart Kommune og lodsejere i Natura 2000-områderne ved Røjle Klint/Kasmose skov og kystområdet langs med Lillebælt samarbejder om at finde muligheder for pleje af naturen. I marts og april 2014 er det nemlig muligt igen at søge nye tilskud, og kommunen står klar med vejledning og hjælp.

Natura2000

Hvis du har arealer i Natura 2000-områderne, kan du søge tilskud til en række naturpleje-tiltag hos NaturErhvervstyrelsen i Fødevareministeriet.

Ansøgningsfristen for tilskud til pleje af græs- og naturarealer i fem år eller et år er den 16. april. Der kan som noget nyt i år søges ved kommunen om et nedsat græsningstryk fra juni til og med august på mellem 0,3 og 1,5 storkreaturer per hektar.

Ansøgningsfristen for projekttilskud til forberedelse til afgræsning, rydning og etablering af naturlig vandstand er 1. maj.

- Natura 2000 er naturområder med sjældne dyr og planter, som Danmark ifølge EU-lovgivning og dansk lov skal passe på, så vores børn og børnebørn også kan opleve dem i fremtiden. Vi har en handleplan som beskriver, at vi skal opsøge og vejlede lodsejerne om mulighederne i de statslige ordninger, så det er vi i fuld gang med, siger udvalgsformand for Energi- og Miljøudvalget i Middelfart Kommune, Agnete Damkjær.

Køer og får plejer naturen

- Vi er i fuld gang med samtaler med en række lodsejere. Vi har god erfaring med disse projekter og tilskudsordningerne, og alle interesserede må meget gerne kontakte os, siger projektleder Niels Ole Præstbro.

Allerede sidste år lavede Middelfart Kommune aftaler med en række lodsejere om projekter på deres jord.

- Formålet er afgræsning som naturpleje, og lige nu er der ved at komme hegn op, så dyrene kan afgræsse arealerne til sommer, siger Niels Ole Præstbro.

Nyt program næste år

Niels Ole Præstbro påpeger, at det kan være en fordel for nogen at søge til pleje af græs- og naturarealer i år, da det næste år er usikkert, hvordan tilskudsmulighederne i Landdistriktsprogrammet bliver indrettet.

- Vi regner med, at der næste år bliver færre områder, hvor man kan få tilskud til femårig afgræsning. Det betyder for eksempel, at den gode mulighed for at få ekstra penge til afgræsning af naturperler og fuglevenlige områder nok er væk næste år, forklarer Niels Ole Præstbro.

Til gengæld kan det dog være, at tilskudssatsen bliver lidt højere, men det bliver først afgjort senere i år i Fødevareministeriet.

- Vi ved dog fra ministeriet, at det er sidste år for de etårige ordninger som ekstensivt landbrug og etårig pleje af EB-støtteberettigede græsarealer, fortæller Niels Ole Præstbro, der opfordrer til, at man kontakter afdelingen for nærmere detaljer.

NATURA 2000

Røjle Klint/Kasmose skov og kystområdet langs med Lillebælt rummer sjælden natur, som har interesse for hele Europa og derfor er udpeget som Natura 2000. Ved Røjle Klint er der noget så sjældent som dynamiske kystklinter, kildevæld med frisk vand, der springer ud af skrænten og store åbne overdrev med sjældne orkideer.

I Lillebælts-området er der for eksempel marsvin i havet og store strandenge, hvor brushane og havørn finder føde og mosehornugle yngler.

Se mere om Natura 2000 og tilskudsordningerne her.
Sidst opdateret af Morten Rask
16. september 2020