Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Entreprenørafdelingens seniorteam rykker ud til lokalsamfundene

LOKALSAMFUND: Middelfart Kommune rækker en hjælpende hånd til foreninger og lokaludvalg, som under en ny ordning kan sende bud efter ’Lokalhjælper-teamet’, der kan bistå med hjælp til praktiske opgaver.

Fra nu af kan foreninger og lokaludvalg i Middelfart Kommune sende praktiske opgaveforslag til Middelfart Kommunes Entreprenørafdeling. Entreprenørafdelingen har i godt et år beskæftiget et hold af seniorer, som under den såkaldte seniorjobordning tager sig af praktiske opgaver i kommunen - opgaver, som ellers ikke vil blive udført.

Seniorteamets arbejdspensum får nu en ekstra dimension: Lokaludvalg og almennyttige foreninger kan byde ind med praktiske opgaver, de ønsker at få løst til fælles nytte for deres lokalsamfund.

”Vi har i Middelfart Kommune mange fantastiske ildsjæle, som med deres frivillige indsats i foreninger og lokaludvalg skaber aktiviteter og liv i lokalsamfundene,” siger borgmester Steen Dahlstrøm, ”og dem vil Middelfart Kommune gerne række en hjælpende hånd. Der skal meget praktisk arbejde til for at holde gang i foreningslivet og lokaludvalgenes praktiske udviklingsarbejde, og det er bl.a. det, kommunens fremtidige lokalhjælperteam kan give en hånd til.”

Lokalhjælper-team i hele kommunen
Denne nye ordning kan sammenlignes med landsbypedel-ordninger, som findes andre steder i Danmark – og dog alligevel ikke helt: ”I Middelfart Kommune ønsker vi udvikling i hele kommunen: Derfor gælder den nye ordning ikke kun landsbyer, men samtlige lokalsamfund i Middelfart Kommune – i by og på land,” fortsætter borgmester Steen Dahlstrøm. Det er også af denne grund navnet ”landsbypedel” blev fravalgt og erstattet med ”lokalhjælper”.

Lokalhjælperordningen er midlertidig og foreløbigt begrænset til 2017. ”Vi laver nogle evalueringer undervejs for at se, hvordan ordningen bliver taget imod og om der skal laves nogle finjusteringer, så at mængden af arbejdsopgaver bliver overkommelig for lokalhjælperne” siger Trafik- og vejchef Uffe Høybye, som også er chef for Entreprenørafdelingen.
”Seniorteamet har arbejdet med stor succes i et seniorjobprojekt i det forgangne år”, fortsætter Uffe Høybye, ”og vi mener, at seniorerne i deres nye funktion som lokalhjælpere kan gøre stor gavn i lokalsamfundene og give de mange ildsjæle mere luft under vingerne.”

Lokalhjælperne kan give en hånd med fx rydning af tilgroede stier, beplantning af offentlige arealer, maling af klubhusets vinduer og mm.

Ubureaukratisk hjælp
Lokaludvalg og foreninger skal ansøge skrifteligt om at få udført opgaver, og det skal ske helt ubureaukratisk og med kort svartid: Ingen ansøgningsskemaer og direkte svar med praktiske aftaler.

Driftslederen i Entreprenørafdelingen Jørgen Lie fortæller, hvordan Entreprenørgården behandler ønskerne fra foreningerne og lokaludvalgene:
”Vi vurderer de indkomne forslag og ser, om og hvordan vi kan passe dem ind i vores daglige arbejde. Der kan komme forslag, vi bliver nødt til at afvise. Hvis det fx drejer sig om en større opgave, som står i konkurrence med private virksomheders ydelser, så vil kommunens lokalhjælperteam ikke kunne udføre opgaven. Heller ikke opgaver for privatpersoner kan udføres. Det skal være opgaver, som kommer almenheden til gode.”

Udførslen af arbejdsopgaverne skal så vidt muligt ske i samarbejde med foreningerne eller lokaludvalgene. Når forslagene er modtaget, vil Entreprenørafdelingen kontakte forslagsstilleren for at lave konkrete aftaler om samarbejde, tid og de fornødne redskaber. ”Og så rykker vi ud”, siger Jørgen Lie.

”Vi håber, at lokaludvalgene og foreningerne bliver glad for ordningen og at lokalhjælperne også kan være med til at virkeliggøre de lokale udviklingsplaner mange lokalsamfund har arbejdet så ihærdigt og succesrigt på de sidste to år,” slutter borgmester Steen Dahlstrøm.

Yderligere oplysninger:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 88 88 50 09/4015 1858
Trafik- og vejchef Uffe Høybye, tlf. 88 88 48 90, mobil 23 11 48 90
Driftsleder på Entreprenørgården Jørgen Lie, tlf. 88 88 49 30, mobil 21 42 75 73

Entreprenørafdelingens teamleder Steffan Larsen (t.h.) med sit seniorteam

Entreprenørafdelingens teamleder Steffan Larsen (t.h.) med sit seniorteam, som nu også kan udføre arbejdsopgaver for lokaludvalg og foreninger.

Læs mere om lokalhjælperne og se, hvordan du kan få hjælp her

Sidst opdateret af Benjamin Runge
11. april 2018