Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Middelfart Kommune har en klimatil-pasningsplan. Har du?

Oversvømmede kældre og veje og væltede træer er bare nogen af de scenarier, som har præget vejrbilledet de senere år. Og skal man tro prognoserne, så er det voldsomme vejr kommet for at blive. Byrådet i Middelfart har derfor den 29. september vedtaget Klimatilpasnings-plan for Middelfart Kommune, som ruster kommunen til fremtidens vejr. Klimasikring er et fælles ansvar og du kan også selv gøre noget for at klimasikre dit hjem.

Hyppigere skybrud, kraftigere storme, et stigende havvandsspejl såvel som en stigende grundvandsstand er forhold, som vi skal vænne os til – og tilpasse os. Middelfart Kommune har længe kendt til udfordringer med oversvømmelser. Derfor forholder Byrådets første klima-tilpasningsplan sig alene til VAND. Borgmester Steen Dahlstrøm uddyber:

”Det er fælles viden, at vi ikke ved, hvad der vil ske med klimaet, men vi ved, at der vil ske ændringer. De har en størrelse og et omfang, der kræver øget opmærksomhed i forhold til, hvordan vi hidtil har løst en række opgaver. Det gælder f.eks. overordnet byplanlægning, na-turpleje, kloakering, anlæg af veje og mange andre forhold. Vi har allerede arbejdet med kli-matilpasning i projektet Klimabyen Middelfart og det er bl.a. erfaringerne herfra vi skal bruge til at håndtere regnvand lokalt og på naturens præmisser, så det kun afledes til kloakken, hvis det er nødvendigt.”

Formålet er at forberede os på fremtiden:

Formålet med klimatilpasningsplanen er at skabe grundlag for, at såvel kommunen, som er-hvervsliv og borgere, kan forberede sig på de ændrede klimaforhold. Det er også et formål at tænke de ændrede klimaforhold ind i den kommunale planlægning, så effekten af ændringerne i nogen grad kan vendes fra ”problemer med vand” til ”vand som ressource”. De øgede vandmængder kan inddrages som et positivt element i landskabet og byrummet uden at gå på kompromis med sikkerhed og sundhed.

Planen skaber et samlet overblik over de områder i kommunen, hvor der allerede er påvirk-ninger fra havet eller skybrudssituationer, og over de områder hvor vi fremover kan forvente, at klimaændringer vil påvirke.

Klimasikring er et fælles ansvar

Middelfart Kommune kan ikke løse alle problemer med planen. Derfor ønsker kommunen at samarbejde med virksomheder, private boligejere, andre myndigheder, uddannelsesinstitutio-ner, forsyningsselskaber, foreninger o.a. i det fælles arbejde med at løfte klimatilpasningen. Samarbejdet er vigtigt, og som borgere har vi en række muligheder for selv at klimasikre og tilpasse vores egne hjem og for at bidrage til gode, fælles løsninger. Se mere på http://www.klimatilpasning.dk/borger/klimatilpasning-–-hvorfor.aspx  

Få yderligere inspiration til, hvordan du kan klimatilpasse på http://www.klimatilpasning.dk/  
Yderligere oplysninger:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858
Teknik og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen. Tlf.: 8888 4800

Sidst opdateret af Morten Rask
16. september 2020