Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Fokus på den nye skole

SKOLEREFORMEN FOLDER SIG UD: Skolebørnene gik fredag den 27. juni på sommerferie. Den dag sagde de farvel til skoledagen som de kender den. Den 11. august møder alle elever ind til en længere skoledag med nye fag, mere bevægelighed og nye måder at lære på. Hvad det betyder på folkeskolerne i Middelfart Kommune, vil forvaltningen nu sætte fokus på.

Folkeskolen

Det er spændende at være elev, lærer og forældre til et skolebarn i disse tider, for der er mange nye ting at forholde sig til. Nogen får nye klasselærere og andre skal have helt nye fag og andre undervises på tværs af klasser. Derfor sætter kommunen i den kommende tid fokus på skolereformen med en række artikler fra de enkelte skoler.

”Eleverne har fået nye skemaer med hjem, men der kan stadigt være mange ubekendte, når det kommer til den nye hverdag, de nye fag og hvad der ellers opstår af spørgsmål i forbindelsen med skolereformen. Vi håber, at de konkrete fortællinger fra skolerne kan give os alle sammen et bedre billede af, hvordan den nye skole bliver. Artiklerne kan læses på kommunens hjemmeside og på facebook og den første i løbet af uge 27”, udtaler Skoleudvalgsformand Johannes Lundsfryd Jensen

Travlt på skolerne
Skoleledere og lærere har gennem de seneste måneder knoklet for at få skolereformen udmøntet i praksis, så det er muligt at byde elever og forældre velkommen til en ny skole efter sommerferien.
”Alle har leveret et knaldgodt stykke arbejde og vi er på nuværende tidspunkt så meget klar, at vi opfylder kravene i skolereformen, men arbejdet er ikke slut. I det kommende skoleår bliver vi alle sammen rigtig meget klogere. Skolereformen er først lige sat i gang og er langt fra færdig. Derfor er der også ting, der først falder på plads hen ad vejen”, understreger skolechef Pia Werborg.

Skoler griber reformen forskelligt an.
Skolerne arbejder i nyt land, og de har grebet fremtiden forskelligt an, derfor kan der ikke gives et entydigt svar på, hvordan skoledagen former sig efter ferien. Mange forældre er bekymrede for, hvordan de nye tider kan passes ind i familiens normale rytme, når skoledagen bliver længere, hvordan passer den længere skoledag med fritidsaktiviteter, og hvordan bliver musikskolen integreret?

”Det er en kulturforandring, der skal ske, og det må vi acceptere er svært, og vi har ikke alle svarene. Der skal være plads til forstyrrelser, og vi skal give hinanden lov til at blive klogere i processen”, siger Pia Werborg.

Der er stillet og bliver stillet mange spørgsmål fra forældre, der er usikre på, hvad det egentlig er, der sker med skolereformen. Med løbende information til både lærere og forældre håber skoleforvaltningen at kunne fjerne de største bekymringer hos børn og voksne.

”Vi vil gerne arbejde på et oplyst grundlag, så et højt informationsniveau er til gavn for alle. Vi skal turde kommunikere om alt det, vi har nået, plus det vi kan blive bedre til. Skolereformen giver os mulighed for fleksibilitet i løbet af skoleåret, men hverdagen skal samtidig være overskueligt for både børn og voksne”, siger Pia Werborg.

Case: Nyt skema giver større bevægelighed på Fjelsted Harndrup Skole
I mere end én forstand kommer der mere bevægelse ind i skoledagen efter sommerferien. Det er et overordnet ønske i skolereformen, at eleverne skal røre sig mere, men samtidig har skemalægningen på de enkelte skoler givet mulighed for større fleksibilitet inden for de enkelte fag.
Det er op til den enkelte skole at lægge et skema, der passer ind i skolens kultur. På Fjelsted Harndrup Skole har man valgt at lægge timerne i henholdsvis dansk og matematik på samme tidspunkt i alle klasser.
-Det giver mulighed for holddeling, hvor vi kan sætte eleverne sammen på forskellige måder. Det kan være drenge og piger hver for sig, det kan være stærke elever, der lærer fra sig til svagere elever for derigennem at styrke begges kompetencer, eller der kan laves større eller mindre hold, fortæller skoleleder Else Hansen.
-Noget nyt hos os er også, at vi vender frikvarteret om forstået på den måde, at eleverne sendes ud i første del af pausen og spiser i sidste del. Det skal imødekomme de børn, der har for travlt med at komme ud på legepladsen til, at de når at spise madpakken, tilføjer hun.

Eksempel på skoledag i indskolingen på Fjelsted Harndrup Skole
I indskolingen starter skoledagen kl. 8.00 og slutter kl. 14.00.
En mandag i 2. klasse kan se sådan ud:

8:00 – 8.45 Dansk
8:45 – 9:30 Dansk
9:30 – 9:45 Motion og bevægelse
9:45 – 10:15 Frikvarter
10:15 – 11:00 Engelsk
11:00 – 11.45 Dansk
11:45 – 12.15 Frikvarter
12:15 – 13:00 Matematik
13:00 – 13:30 Understøttende undervisning
13:30 – 13:35 Frikvarter
13:35 – 14:00 Lektier og fordybelse

Yderligere oplysninger:
Skoleudvalgsformand Johannes Lundsfryd Jensen. Tlf.:2528 4142
Skolechef Pia Werborg Tlf.: 8888 5325 /2917 0252

Sidst opdateret af Benjamin Runge
06. juli 2016