Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Udvikling af Ejby Mose

NATUR: Middelfart Kommune har fået en pose penge fra EU til borgernær naturplanlægning og frivillige naturtiltag i Ejby Mose. Derfor er der nu taget kontakt til lodsejerne for sammen med dem at planlægge udviklingen af mosen. Tilskuddet fra EU skal bruges inden februar 2015.

Ejby Mose

Ejby Mose har mange kvaliteter, der kan udvikles endnu mere. Det har EU nu bevilget penge til.

2,4 millioner kroner. Det er det beløb, som Middelfart Kommune har fået gennem EU’s landdistriktsprogram til naturforbedring af Ejby Mose.

- Vi ønsker at kommune, lodsejere og lokalbefolkning samarbejder om udviklingen af dette bynære naturområde. Vi vil skabe en større mangfoldighed i dyre- og planteliv og dermed give flere gode oplevelser til borgerne i området. Der vil være særligt fokus på at udvikle området sammen med jægere, så vi også får mere forskelligt vildt og flere gode jagtoplevelser, siger Agnete Damkjær, der er formand for Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune.

Hun understreger, at naturplaner og tiltag i det bynære område kun vil blive gennemført på lodsejernes jord, og hvis der er enighed om det.

I gang straks

Lodsejere, der ønsker at være med, skal imidlertid handle hurtigt, for natur-plejetiltag skal være på plads allerede inden februar 2015 for at få tilskud.

- Vi er i dialog med NaturErhvervstyrelsen om at få nogle måneder mere, men de lodsejere, der er interesserede bør gribe chancen nu, siger projektleder Niels Ole Præstbro.

Lodsejere kan blandt andet få tilskud til rydning af buske, hegning og nedgravning af el og vand med henblik på afgræsning med dyr, mere naturlig vandstand, åbning af rørlagte vandløb, etablering af nye søer over 1000 kvadratmeter på landbrugsjord, mere information og stisystemer.

For at få naturgenopretningen til at gå op i en højere enhed, kan en mulighed være jordfordeling, så tiltag kan ske i sammenhængende delområder. Men jordopkøb fra kommunens side er ikke en del af planen. Tiltag vil kun ske på de arealer, hvor der er opbakning fra lodsejerne.

Konsulentvirksomheden Rambøll er sat i gang med nogle tekniske undersøgelser af vandet og jordbunden i mosen, og den information danner grundlag for en række fællesmøder med lodsejerne, hvor der kan arbejdes videre med tanker og ideer og udkast til konkrete planer og tiltag. Møderne afholdes i marts – maj 2014.

- Så vi håber, at vi lige efter sommerferien 2014 kan komme i gang med de første naturprojekter, siger Niels Ole Præstbro.

Det samlede budget for planlægning og udførelse er på 4,6 millioner kroner. Er du lodsejer, som endnu ikke har fået besøg af kommunen, er du meget velkommen til at ringe.


Yderligere oplysninger:

Fmd. Miljø- og Energiudvalget, Agnete Damkjær, telefon 61 60 26 98
Projektleder Niels Ole Præstbro, telefon 88 88 48 92
Projektmedarbejder Anne Katrine Thomsen, telefon 88 88 48 93

Sidst opdateret af Morten Rask
16. september 2020