Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Gydegrus i Hybæk skal sikre fiskebestand

DYRELIV: Udlægning af sten og gydegrus i Hybæk og etablering af sandfang skal skabe en mere varieret bæk og samtidig give fisk og smådyr adgang til en længere vandløbsstrækning.

Bækken og dens umiddelbare nærhed er en af de naturtyper, der giver grundlag for mange dyr og planters liv. Det gælder naturligvis også for Hybæk og Hygind Bæk, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med lodsejere nu udlægger sten og gydegrus.

Samtidigt bliver der etableret to sandfang – et i Hybæk nær sammenløbet med Hygind Bæk og et i Hygind Bæk ved Hygind alt sammen for at skabe mere variation.

- Projektet er et godt eksempel på, at vi kan samarbejde om en bedre natur. Borgerne, der ejer jorden, lystfiskerne og Middelfart Kommune har været sammen om udviklingen. Dermed opnår vi langt bedre resultater, end hvis vi arbejder hver for sig, siger formanden for Middelfart Kommunes Miljø- og energiudvalg, Johannes Lundsfryd Jensen.

Pengene til projektet kommer med godt og vel 80 procent fra Havørred Fyn og fisketegnsmidler, mens Middelfart Kommune finansierer det resterende.

Flere fisk
Med projektet udligner man samtidig niveauspring i vandløbet på ½-1 meter ved en betonkant nær Hybæk Mølle, hvorved fisk og smådyr, der vandrer som del af deres livscyklus, får adgang til længere vandløbsstrækninger opstrøms i Hybæk samt i tilløb til Hybæk.

- Projektet bliver til gavn for naturen. Men også for fisk og lystfiskere. Der bliver hvert år gjort et stort stykke arbejde for at forbedre bestanden af ørreder i åer og langs de fynske kyster. Derfor har vi på Fyn et rigtigt godt ørred-vand, og dette projekt gør det endnu bedre, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen.

Middelfart Kommune har sammen med Vandpleje Fyn, som er en sammen-slutning af lystfiskeforeninger under Danmarks sportsfiskerforbund, elfisket på vandløbsstrækningen i Hybæk. Strækningen vil årligt blive elfisket igen, så der samles dokumentation for, om projektet har haft den ønskede gavnlige effekt på vandløbet.

Gydegrus og store sten skal øge fiskebestanden i Hybæk.

Ved Hybæk Mølle vil Middelfart Kommune udligne niveauforskellen på ½ til 1 meter med store sten. I den øvrige del af bækken udlægges gydegrus. Foto: Louis Andreas Michaelsen.

VANDLØBSPROJEKTET I HYBÆK
De fysiske forhold i Hybæk og Hygind Bæk er allerede relativt gode med groft bundsubstrat og relativt stort fald på størstedelen af vandløbsstrækningerne opstrøms projektområderne.

Begge vandløb er dog belastede af sandvandring fra drænudløb og eroderede brinker. På de nederste strækninger af vandløbene, hvor begge vandløbene har lavere fald, nedsættes strømhastigheden og dermed vandets transportka-pacitet. Dette betyder, at sandet naturligt aflejres på bunden af vandløbene på disse strækninger.

Sandfangene anlægges for at opsamle sandaflejringerne på et begrænset område og fjerne disse fra vandløbene, så man mindsker aflejringen af sand nedstrøms i vandløbene. Sandet forringer vandløbskvaliteten og dermed livsbetingelserne for vandløbets flora og fauna, når det lægger sig som et "vandrende tæppe" på vandløbsbunden. Samtidig nedsætter sandaflejringerne på bunden vandføringsevnen, og det er derfor nødvendigt at opgrave sandaflejringerne på længere strækninger for at vedligeholde vandløbet.

30. august 2013

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015