Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Ældrerådet bidrager til et godt ældreliv

MEDINDFLYDELSE: Ældrerådet i Middelfart Kommune er seniorernes mulighed for at blive hørt, inden de politiske beslutninger bliver til hverdag for de ældre. Til oktober er der valg til Ældrerådet, hvor alle ni medlemmer genopstiller.

Et godt ældreliv handler også om at have indflydelse på det, der sker omkring en.

Flemming Enevoldsen er formand for Ældrerådet i Middelfart Kommune.

- Indflydelse er ikke noget, man får forærende. Indflydelsen kommer først, når man sætter sig ind i tingene og bidrager konstruktivt, siger formanden for Ældrerådet i Middelfart Kommune, Flemming Enevoldsen.

Sammen med otte andre på 60+ udgør han Ældrerådet i kommunen. Rådets medlemmer har kun siddet en valgperiode, og alle genopstiller til valget den 22. oktober. Valget kommer blandt andet til at foregå digitalt i borgernes hjem.

- Vi er blevet lidt en prøveklud for afholdelse af digitale valg. Det er også en af Ældrerådets kæpheste. Vi har eksempelvis brugt noget af budgettet til indkøb af computere, som ældre kan låne, inden de beslutter sig for at købe selv, fortæller Flemming Enevoldsen.

Aktive ældre
Ældrerådet i Middelfart Kommune er et af landets i alt 98 ældreråd. Rådet er lovfæstet, så det er ikke noget, der er besluttet af kommunalpolitikerne.

- Men vores samarbejde med kommunen er upåklageligt. Der bliver lyttet, når vi siger noget, selvom politikerne kun har pligt til at høre os, men ikke til at følge os. Vi er rådgivende, men kan langt hen ad vejen ændre og forbedre beslutningerne for de ældre. Vi har også et godt samarbejde internt i rådet, selv om vi godt kan diskutere lidt om tingene en gang imellem – vi respekterer hinanden og andre aktører i systemet, siger Flemming Enevoldsen.

Rådet går dog ikke ind i enkeltsager, men rådgiver om bredere emner.

- Men man må ikke forveksle os med den private forening Ældresagen, selvom mange af rå-dets medlemmer, som jeg selv, er medlem af den også. Vi er et uafhængigt organ, og vi er ikke i lommen på kommunalpolitikerne. Vi er et lovfæstet selvstyrende organ, siger Flemming Enevoldsen.

De ni medlemmer af Ældrerådet – fire kvinder og fem mænd – kommer geografisk fra hele Middelfart Kommune.

- Og på alle måder supplerer vi hinanden godt. Vi er aktive folk, men ikke partipolitiske i denne her forbindelse. Vi har kun et mål – at være med til at bløde op og gøre hverdagen bedre for ældre. Vi er imod tvang, men for samarbejde også om svære ting, som indførelsen af vel-færdsteknologi.

Et enkelt stik
Flemming Enevoldsen har 35 år i skolevæsnet bag sig – heraf 25 år som inspektør på Gelsted Skole. Han kender derfor det kommunale system og sagsgangene. Men det var ikke det, der sporede ham ind på Ældrerådet:

- Jeg var på plejecentret for at få en vaccination, og ved den lejlighed blev jeg spurgt om, jeg ville stille op til Ældrerådet. Jeg vidste ikke, hvad det var, men blev nysgerrig. Kort tid efter blev jeg valgt, så jeg fik ikke influenza, men så meget andet med hjem.

For der er en arbejdsbyrde forbundet med at være en del af Ældrerådet.

- Vi har delt opgaverne godt i rådet, og hver især bruger vi megen tid med at sætte os ind i tingene. Det er man nødt til, hvis man vil forstå sagerne. Men det betyder, at vi kan komme med gode indspark til sagerne, og det er det hele værd, siger Flemming Enevoldsen.

Ældrerådet i Middelfart Kommune har foruden samarbejdet med kommune stået for to velbe-søgte ældremesser.

FOTO:
Formand for Ældrerådet i Middelfart Kommune, Flemming Enevoldsen, kom ind i rådet ved en tilfældighed – det har han aldrig fortrudt.

FAKTA:

Ældreråd:
Hver af de 98 kommuner har et Ældreråd – valgt af borgere over 60 år.

Formålet med Ældrerådet:
• At rådgive byrådet
• Formidle synspunkter mellem borgere og byråd i ældrepolitiske spørgsmål
• Øge medindflydelsen, sikre dialog og samarbejde mellem byråd og ældre
• Varetage ældres interesser

Ældrerådet beskæftiger sig med alle områder, der vedrører ældre herunder:
• Boligforhold
• Trafik
• Sundhed
• Miljø
• Kultur
• Maden til de ældre
• Formidling af ideer og synspunkter

Medlemmer af Middelfart Ældreråd:
Flemming Enevoldsen, Gelsted
Inge Lodberg, Middelfart
Anton Petersen, Strib
Jette Erichsen, Føns
Lene Glesner, Brenderup
Mogens Rasmussen, Strib
Birgit Iversen, Brenderup
Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Ejby
Gert Madsen, Middelfart

Læs mere om Ældrerådet på www.aeldreraadet-middelfart.dk.

05. juni 2013

 

Sidst opdateret af Morten Rask
18. september 2020