Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Middelfart Kommune og Aarhus Universitet sætter fokus på frivilliges indsats i kampen mod arbejdsløshed i nyt europæisk udviklingsprojekt

Der er voksende arbejdsløshed i hele Europa og brug for nye og utraditionelle løsninger, hvis problemerne skal løses. VERSO – Volunteers for European Employment - er et nyt fælleseuropæisk udviklings- og forskningsprojekt, som skal give større viden om, hvordan frivilligt arbejde kan hjælpe de regionale myndigheder i indsatsen mod arbejdsløshed og højne livskvaliteten hos Europas millioner af arbejdsløse. Universiteter og regionale myndigheder fra otte forskellige europæiske lande er involveret i projektet, som løber frem til 2014. Fra Danmark er Middelfart Kommune og Aarhus Universitet partnere i projektet. Projektet er støttet af EU's regionalfond.

VERSO samler politikere og forskere fra partnerne i Europa til åbningskonference i Middelfart i Danmark fra den 30. maj til 1. juni 2012
”Arbejdsløsheden vokser over hele Europa, selvom der er forskelle fra region til region og det er tydeligt, at problemerne ikke kan løses alene indenfor rammerne af de traditionelle systemer. Der er behov for nytænkning i hele Europa”, fortæller lektor Niels Rosendal Jensen fra Aarhus Universitet om baggrunden for VERSO-projektet.

Og nytænkning har man gode erfaringer med i Middelfart Kommune, hvor det lokale jobcenter fx anvender frivillige mentorer. Borgmester Steen Dahlstrøm fortæller:
”Vi er allerede positivt overraskede over, hvor gode vores mentorer er til at fastholde de unge i uddannelse – de frivillige mentorer har lysten og ressourcerne til at gøre en ekstraordinær indsats, der kommer vores unge borgere til gode, og styrker deres muligheder for at få job efter endt uddannelse.”

”I Middelfart Kommune har vi tradition for at samarbejde med lokale virksomheder og frivillige omkring nye tiltag og projekter. Bl.a. er vores jobcenter udnævnt til gazelle-jobcenter, fordi vi formår ved hjælp af godt samarbejde med virksomheder og frivillige mentorer at gøre udsatte til ansatte. Så vi glæder os meget til at dele ud af vores erfaringer, når vi afholder næste konference i projektet til maj. Ligesom vi ser frem til at blive klogere på andre gode europæiske eksempler gennem projektet de næste tre år.”

Delegerede for 8 europæiske lande til VERSO

Behov for et samspil mellem civilsamfundets frivillige og de politiske myndigheder
Lektor Niels Rosendal Jensen peger på, at indsatsen i Middelfart er et godt eksempel på, hvordan der på tværs af Europa findes vigtige erfaringer med, hvordan der kan skabes et frugtbart samspil mellem regionale politiske myndigheder og civilsamfundets frivillige i kampen mod arbejdsløshed. Men at udfordringen er både at få lokaliseret de gode erfaringer og at få klarlagt, hvordan gode erfaringer kan overføres.

”Samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og regionale politiske myndigheder i VERSO projektet giver mulighed for at foretage komparative analyser og cost benefit beregninger på indsatser på tværs af Europa. Regionale politiske myndigheder har interesse i en uafhængig forskningsbaseret viden om, hvad der virker indenfor beskæftigelsesindsatsen, og hvordan gode erfaringer kan overføres fra en national sammenhæng til en anden”, siger Niels Rosendal Jensen.

Målet for VERSO er at udvikle et ”good practice” katalog til brug i de deltagende regioner, og projektet munder ud i en række forskningsbaserede politik anbefalinger i 2014, som vil pege på, hvilke frivillige indsatser der virker, og hvordan de kan overføres på tværs af Europa. VERSO er støttet af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond (European Regional Development Fund, ERDF) og det interregionale program Interreg IVC, der støtter netværksopbygning og videnspredning mellem regioner i Europa.

”Lokale politiske myndigheder i Europa står med nogle særlige udfordringer indenfor beskæftigelsesindsatsen, og de er fokuserede på, hvordan vi med ressourcer fra civilsamfundet og fra frivilligt arbejde i et sammenspil med det offentlige, kan skabe ny dynamik i deres lokalsamfund”, afslutter Niels Rosendal Jensen.

Læs mere om VERSO på projektets hjemmeside: www.versonet.eu

Kontaktoplysninger
Aarhus Universitet:
Lektor Niels Rosendal Jensen, tlf. 8716 3709 / 2933 2656
Mail: nrj@dpu.dk

Middelfart Kommune:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015