Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Hvordan går det med din sundhed?

Det er et spørgsmål, som Middelfart Kommune sætter på dagsordnen i Social- og Sundhedsforvaltningen i efteråret 2012 og i hele 2013.

Når du træffer en medarbejder fra Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune, så vil du i fremtiden blive mødt med større viden og forslag til flere sundhedsfremmende initiativer og måske et spørgsmål om, hvordan det går med din sundhed. Formålet er, at alle borgere bliver sundere og det skal kommunens medarbejdere hjælpe med gennem bedre og bredere vejledning inden for sundhed og forebyggelse.

”Der er mange aspekter af det gode liv og flere forskellige faktorer, som spiller ind på vores almene sundhed, derfor skal vores medarbejder blive bedre til at rådgive på tværs af emner som kost, rygning, alkohol og motion” fortæller sundhedschef Lis Huge.

Formålet er at få et bedre grundlag for sundhed i kommunen og det nye tiltag består i en te-madag med titlen ”Sundhedsfremme for alle.” På temadagen bliver medarbejderne blandt an-det klogere på: kost, rygning, alkohol og motion.

Sundhed i Multihuset
Borgerne, som benytter sig af Multihuset tilbud, bliver blandt de første i kommunen, som får glæde af medarbejdernes nye tilgang til sundhedsfremme. Det betyder, at man vil opleve, at social og sundhedsmedarbejderne spørger ind til vaner i forbindelse med kost, rygning, alkohol og motion og derfor kan vejlede i, hvordan man opnår sundere vaner i hverdagen til gavn for helbredet.

Ældreområdet bliver klædt på i 2013
På samme måde, vil Ældre borgere også mærke den øgede fokus på sundhed. Næste år starter de sundhedsfremmende tiltag også på ældreområdet. Det skal hjælpe de ældre borgere i Mid-delfart Kommune, med at sætte fokus på deres egen sundhed – så der kommer fokus på, hvordan vi forbliver sunde og raske – i stedet for at man først ser på sundheden, når man er blevet syg.

Det endelige mål
”I Middelfart Kommune har vi et mål om, at være blandt de førende inden for sundhed, hvilket kræver, at vi sammen med borgerne får øget fokus på folks egen sundhed.” Udtaler borgme-ster, Steen Dahlstrøm

Kommunen forventer at være tættere på dette mål i 2014, hvor alle social og sundhedsmedar-bejderne har deltaget i sundhedsfremme. Det betyder, at alle borgere, som har kontakt med Multihuset, Rusmiddelcenter Middelfart, Hjælpemiddel teamet, de trænende terapeuter, Social- og Sundhedsafdelingens visitatorer, Handicap- og psykiatriområdet og ældreafdelingen bliver mødt af et engageret personale, med større viden om sundhedsfremme og forebyggelse. Der-udover betyder det, at der i langt højere grad bliver spurgt ind til borgernes sundhed.

Yderligere oplysninger:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858
Sundhedschef Lis Huge. Tlf.: 8888 4650 / 4043 9420

12.december 2012

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015