Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

NATURA 2000: Nyt fælles fokus på europæiske naturskatte i Middelfart

Røjle Klint/Kasmose skov og kystområdet langs med Lillebælt er såkaldte Natura 2000-områder udpeget af EU og regeringen for deres sjældne natur. Middelfart Kommune ønsker nu dialog med lokale lodsejere og lokale foreninger for sammen at sikre områderne. Målet er, at lodsejere via frivillighed og lokal opbakning kan indgå i en række tilskudsordninger til at bevare naturen. Kommunen har bl.a. ansat en ny fundraiser, som du kan kontakte, hvis du vil vide mere om tilskud til naturpleje.

”Mange vil nok spørge, hvad det der Natura-2000 egentlig er for noget, og nogle kan måske blive helt forskrækkede over den smarte betegnelse og de EU-direktiver, der beskriver opgaven, men det er nu meget nærværende for både kommunens lodsejer, borgere og for EU-turisten” siger formand for miljø- og energiudvalget Johannes Lundsfryd Jensen, og fortsætter

”Natura 2000 er naturområder i hele Europa som vi ifølge EU-lovgivning og dansk lov skal passe på, så vores børn og børnebørn også kan opleve dem i fremtiden. Vi har to områder her i kommunen: Røjle Klint/Kasmose skov og kystområdet langs med Lillebælt, og de rummer sjælden natur, som har interesse i hele Europa. Ved Røjle Klint har vi noget så sjældent som dynamiske kystklinter, kildevæld med frisk vand, der springer ud af skrænten og store åbne overdrevs-marker med sjældne orkideer. I Lillebælt-området har vi fx marsvin i havet og store strandenge, hvor havørn finder føde og mosehornugle yngler. Disse planter og dyr er eksempler på, hvorfor områderne er udpeget til Natura 2000 og er med til at gøre vores kommune grøn og attraktiv.

Kommunen er klar til at hjælpe bl.a. med ny fundraiser på området
Middelfart Kommunes medarbejdere er klar til at hjælpe lodsejerne med information og koordinering af naturplejen. Der er bl.a. ansat en ny fundraiser og projektleder: Niels Ole Præstbro, som udover andre natur- og miljøprojekter også skal arbejde med Natura 2000-områderne i tæt dialog med lokale lodsejere og borgere. Niels Ole Præstbro ser frem til dialogen:

”Vi vil meget gerne have henvendelser fra lodsejere, som gerne vil vide mere om de tilskudsordninger, der findes i Natura 2000-områderne. Vores opgave er at informere og vejlede om naturpleje og Natura-2000, og mine kolleger og jeg vil også gerne tage ud og besøge nogle af lodsejerne for at få en snak om, hvordan vi i fællesskab bedst udnytter mulighederne.”

Information og dialog om Natura-2000
Kommunen har som andre kommuner i landet udarbejdet naturhandleplaner for Natura 2000-områderne. Planerne har været i høring og høringssvarene er nu ved at blive gennemgået, så de endelige planer kan vedtages i december 2012. Dette forhindrer dog ikke, at information og dialog kan gå i gang nu, mener Johannes Lundsfryd Jensen:

”For at sikre naturområderne vil vi gerne i dialog med de lokale lodsejere om at indgå en række frivillige aftaler om naturpleje. Lodsejerne kan søge tilskud i februar – april 2013, så det er nu, vi skal i gang. Kommunens opgave er at informere og udføre opsøgende arbejde, så lodsejerne kender deres muligheder for at få tilskud til denne naturpleje. Samtidig vil vi gerne høre, hvad andre borgere har af ønsker, derfor vil vi også tale med lokaludvalg og borgerforeninger. Vores mål er at lave helhedsprojekter, der er skræddersyet til netop lokalområdet, hvor der også kan fokuseres på andre værdier end Natura 2000.”

Allerede nu kan Niels Ole Præstbro træffes på: Tlf.: 88 88 48 92 eller mail Niels.OlePraestbro@middelfart.dk

Johannes Lundsfryd Jensen og Niels Ole Præstbro i Natura 2000-område på Røjle Klint. I baggrunden ses kvæg, der afgræsser arealerne. Uden afgræsning vil de lysåbne arealer gro til, så afgræsning er en vigtig naturpleje, som det er muligt at få tilskud til.
Johannes Lundsfryd Jensen og Niels Ole Præstbro i Natura 2000-område på Røjle Klint. I baggrunden ses kvæg, der afgræsser arealerne. Uden afgræsning vil de lysåbne arealer gro til, så afgræsning er en vigtig naturpleje, som det er muligt at få tilskud til.

Læs mere om Natura 2000 på kommunens hjemmeside:

www.middelfart.dk/natura2000

Yderligere oplysninger
Miljø- og Energiudvalgsformand Johannes Lundsfryd Jensen, tlf.: 4031 9382
Fundraiser og projektleder Niels Ole Præstbro, tlf.: 8888 4892

 

29. oktober 2012

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015