Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

PRESSEMEDDELELSE Fortiden gir plads til fremtidens infrastruktur

Fortiden gør plads til fremtidens infrastruktur Den opmærksomme bilist på Hovedvejen ved Middelfart ville den 20. december kunne se ejendommen på Hovedvejen 101 blive revet ned for at gøre plads til tilkørslen til Aulbyvej og den nye store mortorvejsafkørsel. Afkørslen skal aflaste nr 50 ved Middelfart, som lukkes for renovering i 2015, derfor blive den nye afkørsel et centralt knudepunkt for trafikken på Vestfyn, når motorvejen udvides med et 3. spor. Gravearbejdet har også givet større arkæologiske fund.

De sidste knap to uger har der været gang i nedbrydningsentreprisen på Hovedvejen 101. Ejendommen brydes ned, for at få plads til rundkørslen med Kauslundevej tilslutningen.

I det nye år opstarter ledningsomlægningerne i krydset ved Aulbyvej og Hovedvejen.

”Nedbrydningen af ejendommen på Hovedvejen 101 er det synlige resultat af det forberedende arbejde med at sikre tilkørselsvejene til den kommende Aulby-afkørsel. Vi ved fra de seneste trafiktal og kommende prognoser, at antallet af biler vil stige voldsomt på strækningen, så det er nødvendigt med en forstærkning af vejnettet omkring den nye afkørsel” fortæller borgmester Steen Dahlstrøm.

I det nye år begynder anlægsarbejdet på Aulbyvej med fuld intensitet fra starten af. Entreprenøren er underlagt en stram tidsplan for at få Aulbyvejen klar til juli 2013.

Aulbyvej ombygges for at kunne håndtere de trafikale udfordringer, som forventes at komme efter den nye afkørsel på Aulbyvej tages i brug i sommeren 2014.

Tidsplan
Projekteringen er netop afsluttet og anlægsarbejdet er sendt i udbud.

”Der er licitation på anlægsarbejdet 18. januar 2013. Når der er skrevet kontrakt, skal entreprenøren have igangsat arbejdet senest 1. marts, dog er der mulighed for at opstarte allerede 1. februar 2013,” fortæller trafik og vejchef Uffe Høybye.

Vejdirektoratet bygger en ny bro ved Aulbyvej, og Aulbyvej er derfor på nuværende tidspunkt spærret for gennemkørsel. For ikke at genere de lokale beboere mere end højst nødvendigt, er det planlagt, at den nye Aulbyvej skal være færdig samtidig med, at broen er færdig, og det betyder, at Middelfart Kommunes ombygning af Aulbyvej skal være færdiggjort til medio juli 2013.

”Fra juli 2013 vil der være mulighed for at køre ad den nye Aulbyvej fra Hovedvejen til Bogensevej. Vi forventer, at de sidste færdiggørelsesarbejder er afsluttet i september 2013. Den nye afkørsel til og fra motorvejen kan benyttes fra sommeren 2014”, slutter trafik og vejchefen.

Fremtidens motorvej gav store arkæologiske fund
De arkæologiske forundersøgelser er afsluttede, og har givet et rigt udbytte. Odense Bys Museer har gjort en del interessante fund, og heraf ses det med al tydelighed, at området har summet af liv i den yngre romersk-/ældre germansk jernalder. 

Forundersøgelserne har vist fire områder langs den nye Aulbyvej, samt et enkelt område syd for motorvejen. I krydset mellem Aulbyvej og Hovedvejen er der foreløbigt fundet et enkelt langhus (500 f.Kr-200 e.Kr). Bebyggelsen formodes at være en forløber for den massive bebyggelse, som er fundet ved motorvejen.

Nord for motorvejen er der i den nye Aulbyvejs tracé registreret bebyggelsesspor i tre større områder – primært fra den yngre romersk-/ældre germansk jernalder, men der er også registreret et, som kan dateres til yngre bronzealder (1100-500 f.Kr). I området er der fundet ornamenteret keramik, og det repræsenterer med al sandsynlighed et aktivitetsområde fra en nærliggende boplads. Samlet ses må de fire områder betragtes som bebyggelseshistoriske vigtige brikker i den lokale og regionale bebyggelsesudvikling.

Yderligere oplysninger:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858
Trafik- og vejchef Uffe Høybye. Tlf.:88884890/2311 4890

21.december 2012

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015