Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Pressemeddelelse: Udbygningen af motorvejen ved Middelfart får nye konsekvenser

Borgmester Steen Dahlstrøm præsenterede onsdag transportministeren for nye beregninger, der viser op til en mangedobling af trafikken på de tilstødende veje, når motorvejen ved Middelfart skal udvides med et 3. spor. Tallene viser, at trafikken på hele Vestfyn vil blive stærkt påvirket af udvidelsen, derfor går transportministeren nu ind i sagen for at finde midler til at hjælpe de vestfynske trafikanter.

Middelfart Kommune hilser med tilfredshed den kommende udvidelse af motorvejen, som vil komme mange trafikanter til gode på den fynske motorvej. Projektet er ventet med glæde, men nye tal for trafikken på hovedvejen mellem Middelfart og Nørre Aaby, på Aulbyvej og Bogensevej, får nu Middelfart Kommune og fynske folketingspolitikere til at bede transportministeren om støtte til en fornuftig og fremtidssikret løsning.

En lydhør og velorienteret transportminister tog imod

Borgmester Steen Dahlstrøm (A) var sammen med de fynske folketingspolitikere Lars Chr. Lilleholt (V) og Poul Andersen (A) onsdag den 9. Februar 2011 på besøg hos transportminister Hans Christian Schmidt for at drøfte en mulig løsning på opgaven med at sikre gode tilkørselsforhold til motorvejen ved Middelfart.

Borgmester Steen Dahlstrøm kunne fortælle transportministeren, at den planlagte nye bro over motorvejen samt afkørsel ved Aulbyvej skal stå færdig allerede i 2013 og være i stand til at klare trafikpresset, før man kan gå videre og lave en ny bro og afkørsel ved Jyllandsvej. Det er tidligere end hidtil forventet.

Borgmesteren forklarer: ”Vi har fortalt Hans Christian Schmidt, at den planlagte Aulby-afkørsel er projekteret på baggrund af nogle ældre trafikmålinger fra 2008 og vist ham de nye tal der viser en markant stigning med mange flere biler i døgnet. De ekstra biler kommer fra hele Vestfyn herunder også Nordfyns og Assens Kommuner. Det betyder, at investeringen i udbygning af Aulbyvej inkl. tilslutning til Bogensevej og Hovedvejen let kan løbe op i 25 mio. kr.

Transportministeren gik meget konstruktivt til sagen og var lydhør og velinformeret, så vi gik fortrøstningsfulde derfra med en lovning om en løsning på problemet”. Ministeren lovede, at han vil gå til forligskredsen og få opbakning til en løsning. Samtidig foreslog ministeren, at projektet bliver udarbejdet som et fælles projekt mellem Vejdirektoratet og Middelfart Kommune. Det tilbud tog Borgmester Steen Dahlstrøm imod, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af det gode samarbejde, der allerede er mellem Vejdirektoratet og kommunens forvaltning.

Steen Dahlstrøm og de fynske folketingspolitikere vendte tilfredse hjem. Middelfarts borgmester var taknemmelig for opbakningen fra ministeren og de fynske folketingsmedlemmer Lars Chr. Lilleholt (V) og Poul Andersen (A) til kommunens sag og fremhævede også Vejdirektoratets professionelle håndtering af projektet og det forberedende arbejde.

Fælles finansiering af ny løsning

Den kommende udbygning af motorvejen er en del af et trafikforlig og staten financierer selve udbygningen af motorvejsnettet, mens det er Middelfart Kommunes opgave at stå for tilkørselsforholdene. Derfor er en fælles løsning på det opstående problem vigtig for Middelfart Kommune, så de nye trafikvilkår ikke får unødige konsekvenser for kommunens anlægsbudget de kommende år, og så der bliver lavet den rigtige løsning med det samme.

Yderligere oplysninger:

Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858

Centralforvaltningsdirektør Steen Vinderslev Tlf.: 6020 5050

 

11. februar 2011

Sidst opdateret af Morten Rask
22. september 2020