Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kommunen klar til dialog om ombygning af Aulbyvej

Middelfart Kommune er klar med en tids- og procesplan, som skal sikre dialog med borgere og andre berørte forud for den kommende ombygning af Aulbyvej. Der er tale om nye vejanlæg, der skal slutte den nye motorvejsafkørsel på hhv. Bogensevej ved Aulby og Hovedvejen ved Kauslunde, så vejen kan håndtere den store trafikmængde fra motorvejsafkørslen.

I forbindelse med det kommende tredje spor på motorvejen over Fyn bliver der samtidigt etableret en ny motorvejsafkørsel til Middelfart og Vestfyn.

Borgmester Steen Dahlstrøm udtaler:
”Det tredje spor og i særdeleshed den nye motorvejsafkørsel ved Aulbyvej i Middelfart bliver til stor glæde for rigtig mange borgere og virksomheder med bedre tilkørsel til motorvejen og det vil gøre nuværende og kommende erhvervsarealer langs Hovedvejen meget mere attraktive.”

Den nye motorvejsafkørsel ved Aulbyvej medfører, at Aulbyvej skal ombygges, så den kan håndtere den store trafikmængde fra motorvejsafkørslen og store dele af det Nordvestfynske område.

Formand for Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune Niels Bebe forklarer:

”Middelfart Byråd skal den 8. august godkende et forslag til ombygning af Aulbyvej, som vi sender i offentlig høring i 8 uger fra 23. august 2011. Der er tale om et meget stort anlægsprojekt – og et projekt, som givet vis vil have rigtigt mange beboere og trafikanters interesse – derfor vælger vi at lave en grundig høringsproces – en proces der er langt mere omfattende end lovgivningens krav. Det gør vi, fordi vi gerne vil i dialog med borgerne omkring forslaget. Bl.a. på et borgermøde på Comwell i Middelfart den 8. september 2011 kl. 19.30, hvor høringsforslaget bliver præsenteret.”

Alt materiale vil blive tilgængeligt

Netop dialog og åbenhed er prioriteret i processen for at inddrage og dermed at skabe det bedste grundlag for en kvalificeret politisk beslutning.

Borgmester Steen Dahlstrøm hilser processen velkommen:
”Den nye afkørsel vil uden tvivl gavne både borgere og erhvervsliv og styrke Middelfart Kommunes bosætningsmæssige kvaliteter, men vi må ikke glemme de borgere, som bliver berørt af det store anlægsarbejde og trafikmængden undervejs. Derfor lægger vi alt materiale ud på kommunens hjemmeside i høringsfasen og jeg håber, at det kan skabe gennemsigtighed i processen, så mange vil komme med kvalificerede input til planen”.

Borgerne får mulighed for at komme med konkrete bemærkninger og indsigelser til forslaget, der bliver sendt i høring, samt se hele det materiale som ligger til grund for Byrådets valg af forslag. Det vil sige, at alle notater, alternative forslag m.v. lægges på hjemmesiden, så de er umiddelbart tilgængelige for alle der måtte have interesse i at se dem.

Borgmester Steen Dahlstrøm håber mange borgere med interesse for udvidelsen af Aulbyvej vil møde op på det kommende borgermøde på Comwell i Middelfart den 8. september 2011 kl. 19.30 til en præsentation af forslaget og en efterfølgende god dialog om den fremtidige plan for arbejdet.

Den endelige plan for ombygningen af Aulbyvej vedtages i Byrådet den 5. december 2011.

Yderligere oplysninger:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858
Formand for Teknisk Udvalg Niels Bebe Tlf.: 3034 1537
Kommunaldirektør Steen Vinderslev Tlf.: 8888 5050/ 6020 5050

Ombygning af Aulbyvej

 

29. juni 2011

Sidst opdateret af Morten Rask
22. september 2020