Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Pressemeddelelse:Vil du være lægsdommer?

Grundlisteudvalget i Middelfart Kommune opfordrer borgere mellem 18 og 66 år, med dansk statsborgerskab og adresse i kommunen til at melde sig til hvervet som lægdommer. Typisk vil du komme til at fungere som domsmand eller nævning i straffesager ved by- og landsretten i Odense.

Middelfart Kommunes Grundlisteudvalg skal inden udgangen af marts måned 2011 udpege personerne til den såkaldte grundliste, hvorfra landsrettens præsident henter de nævninge og domsmænd, der skal medvirke i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

For at blive optaget på listen skal man være dansk statsborger, bo i Middelfart Kommune og være mellem 18 og 66 år.

Skal afspejle kommunens befolkning

Grundlisteudvalgets formand, borgmester Steen Dahlstrøm fortæller, ”at vi skal vælge 125 borgere til grundlisten, der gælder i 4 år fra januar 2012. Udvalgets opgave går ud på at finde personer, der dels er egnede til at virke som domsmænd eller nævninge i en retssag og dels er alsidige i sammensætningen og afspejler kommunens befolkning med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Fra Justitsministeriets seneste undersøgelser ved vi, at der i særlig grad er mange lægdommere i alderen fra 59-64 år, mens der til gengæld er meget få under 30 år. Ligeledes ved vi, at der har været for få lægdommere med fremmed etnisk herkomst. Vi har denne gang valgt at annoncere efter borgere, som er interesseret i at virke som lægdommere, og vi håber, at vi med denne fremgangsmåde også får yngre personer og borgere med etnisk oprindelse til at henvende sig”, slutter Steen Dahlstrøm.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere.

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Landsrettens præsident danner nævninge- og domsmandslisterne til landsretterne og byretterne, og dette foregår ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er også præsidenten, der fastsætter antallet af lægdommerne, sådan at hver lægdommer typisk vil virke ca. 4 gange om året. Omkring halvdelen af personerne på grundlisterne ender med at blive lægdommere.

De personer, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af landsrettens præsident, herunder også om mulighederne for at blive fritaget fra hvervet som lægdommer.

Lægdommere, der er udtaget fra Middelfart Kommunes grundliste virker typisk ved byretten og landsretten i Odense.

Ansøgning

Er du interesseret i at blive optaget på grundlisten, skal du sende en anmodning, hvori du skal opgive din alder, uddannelse, nuværende beskæftigelse og din baggrund for at blive optaget. Du er dog ikke garanteret at skulle virke som nævning eller domsmand, selvom du står på listen.

Fristen for at søge om optagelse på grundlisten i Middelfart er inden 2. marts 2011 og skal ske skriftligt til Staben, Rådhuset, Østergade 11, 5500 Middelfart eller på mail staben@middelfart.dk.

Yderligere oplysninger:

Læs evt. mere på www.domstol.dk (søg på nævning eller klik her http://www.domstol.dk/Seachpage/Pages/default.aspx?k=l%C3%A6gdommer) eller kontakt Staben på tlf. 8888 5004

 

15. februar 2011

Sidst opdateret af Morten Rask
21. september 2020