Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kommunen klar til dialog om ombygning af Aulbyvej

Middelfart Kommune er klar med en tids- og procesplan, som skal sikre dialog med borgere og andre berørte forud for den kommende ombygning af Aulbyvej. Der er tale om nye vejanlæg, der skal slutte den nye motorvejsafkørsel på hhv. Bogensevej ved Aulby og Hovedvejen ved Kauslunde, så vejen kan håndtere den store trafikmængde fra motorvejsafkørslen.

Middelfart Byråd har i mange år kæmpet for at få en udvidelse af den vestfynske motorvej, og det bliver nu endelig en realitet på stykket mellem Lillebæltsbroen og Nørre Aaby.

Motorvejsudvidelse styrker kommunen

Udsigten til udvidelsen af motorvejen og den nye afkørsel glæder Borgmester Steen Dahlstrøm:

”Jeg er sikker på, at en ny motorvejsafkørsel, set i sammenhæng med udvidelsen af motorvejen, vil betyde, at vores erhvervsarealer vil blive mere attraktive for nye virksomheder, og dermed bidrage til øget vækst og udvikling i kommunen. Udvidelsen er også et plus for vores position som attraktiv bosætningskommune, og jeg håber, at mange flere vil få øjnene op for, at det er muligt at bo i naturskønne omgivelser og samtidigt være tæt på god infrastruktur.”

Borgmester Steen Dahlstrøm er dog også godt klar over, at projektet vil give gener for nogle borgere, når kommunen skal lave forbedringer på tilkørselsvejene til den nye motorvejsafkørsel, og derfor har Byrådet åbnet processen op og ønsket en offentlig høring, så alle har mulighed for at komme med input til projektet og få afklaret evt. spørgsmål på et borgermøde.

Enigt byråd bag åben proces med offentlig høring og borgermøde

På byrådsmødet den 8. august 2011 tog Byrådet stilling til, hvilket forslag til ombygning af Aulbyvej, de ønsker i høring. Det var et enigt Byråd, der udpegede det valgte forslag, der på det foreliggende grundlag vurderes giver den bedste løsning, når fordele og ulemper vejes op i forhold til trafikafvikling, trafiksikkerhed, gener for de omkringboende og økonomi.

Byrådet var også enigt om, at lave en høring for offentligheden af projektet. Byrådet ønsker, at borgerne skal have mulighed for at se hvad planen indeholder, og ligeledes mulighed for at komme med kommentarer. Forslaget til ombygning af Aulbyvej vil blive sendt i høring fra tirsdag d. 23. august 2011 og 8 uger frem.

Udvalgsformand for Teknisk Udvalg Niels Bebe er glad for, at Byrådet enigt bakker op om en lang og omfattende høringsfase, selvom lovgivningen ikke ligger op til det:

”Vi er startet op med at have en åben proces, og det vil vi gerne fortsætte med. Derfor er det vigtigt, at vi får borgerne med på banen. De skal have syn for, hvad planerne går ud på, og ligeledes have mulighed for at komme med deres kommentarer til projektet. Vi ved vi står overfor udfordringer, men er indstillet på, at de skal løses på den bedst mulige måde, og derfor vil vi gerne gøre brug af borgernes meninger og ideer”

Byrådet besluttede derfor også, på deres møde d. 8. august 2011, at der skal afholdes et borgermøde om planen.

Kom til borgermøde 8. september 2011 kl. 19.30 på Comwell i Middelfart

Både Borgmester Steen Dahlstrøm og Udvalgsformand Niels Bebe ser meget frem til borgermødet, der bliver afholdt på Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, torsdag d. 8. september 2011 kl. 19.30, hvor alle er velkommen.

På mødet vil der blive en gennemgang af projektet, processen og høringsfasen, ligesom der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Fra tirsdag d. 23. august 2011 vil der være mulighed for at se høringsmaterialet til ”Forslag til ombygning af Aulbyvej” på kommunens hjemmeside www.middelfart.dk. Samtidig udsendes materialet til berørte lodsejere, foreninger og lokaludvalg.

På kommunens hjemmeside vil der også være mulighed for at se de alternative forslag, som Byrådet skulle vælge imellem.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt:
Borgmester Steen Dahlstrøm, tlf. 88 88 55 00
Udvalgsformand for Teknisk Udvalg Niels Bebe, tlf. 30 34 15 37
Trafik- og Vejchef Uffe Høybye, tlf. 88 88 48 90

 

22. august 2011

Sidst opdateret af Morten Rask
21. september 2020