Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

PRESSEMEDDELELSE: Lærere bliver drivkraft i fremtidens digitale skole i Middelfart

Skoleudvalget vedtog den 12. december 2011 en ny strategi omkring brug af IT i kommunens folkeskoler. Strategien lægger med midler og politisk opbakning op til, at lærerne bliver den drivende kraft i udviklingen af den digitale skole.

Heine Kristensen, formand for lærerkredsen, støtter op omkring den nye It-strategi: ”Jeg ser muligheder for, at der kan opstå nye samarbejder på tværs af skoler og mellem lærere og deres måde at forberede undervisningen på. På den måde bliver lærerne den drivende kraft i udviklingen af den digitale skole.”

En fælles investering i fremtiden

Middelfart Kommune har afsat midler til software- og hardwaremæssige investeringer, svarende til 3,5 mio. kr. frem til 2015. Dertil kommer, at kommunen har tænkt en proces, hvor forsøg på de enkelte skoler bliver det drivende i udviklingen. For at få løbet digitaliseringen i gang, er der med andre ord lagt op til, at skolerne kan lave forskellige forsøgsprojekter, i hvilke IT er det bærende element. Forsøgene skal kunne udbredes til andre skoler og afvikles i kommende skoleår, 2012-2013.

IT, der undervisningsdifferentierer

Det er altid en udfordring at tilgodese alle læringsniveauer i en folkeskoleklasse, så alle elever får undervisning, der motiverer og møder eleven på det rigtige niveau. Den opgave kan nye IT systemer være med til løfte.

Skoleudvalgsformand Kasper Højte (A) ser allerede nu store muligheder for, at de nye digitale tiltag støtter op omkring undervisningsdifferentieringen: ”Med nye digitale undervisningsmidler kan elever på forskellige faglige niveauer sidde i samme klasse og stadigvæk få en undervisning tilpasset den enkelte. Den tanke er også i god tråd med ”inklusion i nærmiljøet” – kommunens inklusionsprojekt, som arbejder for at føre ressourcer og kompetencer på specialundervisningsområdet tilbage i de normale klasser, så folkeskolen kan rumme forskelligheder, og sikrer, at også børn med særlige behov får støtte til at blive i nærmiljøet.” 

Samtidig giver det øgede fokus på anvendelse af IT større muligheder for undervisning på tværs af skoler, byer og landegrænser.

IT får en mere fremtrædende rolle i fremtidens undervisning

Middelfart Kommune tager nu et stort spring i retning mod fremtidens digitale skole.
Kasper Højte forklarer: ”Ifølge KL skal så mange læremidler som muligt være digitale inden 2015. Det betyder, at eleverne i mange tilfælde skal bruge computer i stedet for den traditionelle bog. På den måde sikrer vi også, at de fleste læremidler vil være opdaterede i forhold til virkelighedens verden.”

Middelfart Kommunes IT-strategi for folkeskolen har indbygget tre pejlemærker som forventes opfyldt inden 2015.

Den digitale skole

I den digitale skole forventes det, at eleverne i stedet for at åbne deres bog logger sig på internettet og finder deres undervisningsmateriale. Materialet vil være opdateret og eleverne har mulighed for at arbejde på forskellige niveauer. Eleverne har mulighed for via internettet at samarbejde med hinanden på tværs af klasser, skoler og byer, og de har adgang til forskellige digitale værktøjer, så de kan præsentere resultatet af en opgave via computeren. De har også mulighed for at arbejde uafhængigt af tidspunkter, da alt, hvad de skal arbejde med, ligger klart, bare der er internetforbindelse.

It-infrastruktur og andre investeringer

For at ovenstående kan lykkes, skal skolernes trådløse netværk være af en standard, så alle elever kan være på netværket samtidig. Middelfart Kommune har derfor afsat 3,5 mio. kr. til at forbedre skolernes trådløse netværk, indkøb af digitale læremidler, uddannelse er personale mv.

Digital kommunikation

Inden 2015 forventes det, at al skriftlig kommunikation omkring skolerne er digital. Allerede nu har skolerne et intranet, Skoleintra, hvorigennem mange informationer allerede sendes. Udbygningen af Forældreintra, som er en del af samme system, er godt i gang, og det forventes, at Forældreintra fremover bliver mediet for al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem.

Den nye IT-strategi på folkeskoleområdet bygger på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 udsendt af Kommunernes Landsforening (KL) i år.

Yderligere oplysninger:
Skoleudvalgsformand Kasper Højte. Tlf.: 4024 3767
Formand for lærerkredsen Heine Kristensen. Tlf.: 6441 4818
Stabschef Martin Albertsen. Tlf.: 2343 9015

21.december 2011

Sidst opdateret af Morten Rask
21. september 2020