Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Pressemeddelelse: Ny bonus til boligejere - Bliv din egen energikonsulent

På bare 6 aftener er et hold på 20 husejere i gang med at blive deres egne energikonsulenter. Drivkraften er en energifråsende bolig, lysten til at lære og for nogle af de (udelukkende) mandlige kursister – konen!

Middelfart kommune, TRE-FOR, Grøn erhvervsvækst og aftenskolen FOLOF – Ejby er gået sammen om folkeoplysning med baggrund i ESCO-modellen. Udover at være en bonus for boligejere, rummer konceptet stort potentiale for andre aftenskoler og kommuner.

Interessen for aftenskoleholdet er stor, og fra første færd har holdet været overtegnet og fremmødet stort. Kursisterne er da også blandt kernemålgruppen for energibesparelser.
”Alle har gamle huse med stort forbrug, så de er motiverede for at gøre noget. Nogle af mændene er endda blevet sendt af sted af konen, for nu skal der ske noget”, siger Henrik Kanstrup Frandsen fra Grøn Erhvervsvækst, som er den primære underviser. Herudover er der undervisere fra TRE-FOR og Pettinaroli.

-I projektet ser vi for første gang, hvor stor boligejernes interesse er blevet for at arbejde med energirenoveringer i hjemmene. Folk vil gerne, de skal bare have en smule hjælp. Alene det, at kurset er overtegnet og at der er et flot fremmøde hver gang, tyder på, at vi virkelig har fat i noget med perspektiver, udtaler adm. direktør Knud Steen Larsen, TRE-FOR.

Energibesparelser i stor skala

Aftenskoleholdet er med til at afprøve, om konceptet med folkelig oplysning kan skabe flere synlige eksempler på fordelene ved energirenovering. ”Jeg er sikker på, at vi snart vil se konceptet brede sig til andre aftenskoler og organisationer”, siger skoleleder Lissen Christensen, der var initiativtager til projektet. ”- Det er glædeligt, at vi har modtaget forsøgsmidler fra vores moderforening NETOP, til at teste projektet. Jeg tror, vi fremadrettet vil se, at konceptet kan gennemføres på almindelige vilkår på baggrund af den store tilslutning,” slutter Lissen Christensen.

Borgmester Steen Dahlstrøm er særdeles tilfreds med pilotprojektet og ser perspektiver. Middelfart Kommune har siden kommunalreformen haft en grøn vækststrategi, hvor omdrejningspunktet for grøn vækst er samarbejde mellem offentlige organisationer, private partnere og borgere. Netop dette projekt ser borgmesteren perspektiver i:
”Den interesse, der er for kurset, og den måde, det er skruet sammen på, gør det meget nemt at kopiere og udvikle. Jeg tror, at vi meget snart vil se lignende projekter, hvor aftenskoler, energiselskaber - og eksempelvis byggemarkeder - går sammen og tilbyder lignende kurser. Det er da helt oplagt at holde den slags kurser på et byggemarked, hvor boligejeren kan kigge på varmepumper og isolering helt konkret, efter han har fået indsigt i besparelsesmuligheder o.l.”, udtaler Steen Dahlstrøm (A).

ESCO-ultralight på aftenskole

Konceptet henter inspiration i ESCO modellen, hvor der meget konkret tages udgangspunkt i energibesparelser og deres størrelsesorden. På aftenskoleholdet foretages beregningerne vha. ”Go energis” on-line energiberegner, og dermed er beregningsmetoderne meget lig de anvendte beregningsmetoder, som ESCO virksomheder anvender. Projektet er en udløber af de mange tidligere projekter, der har søgt at fremme energibesparelser i private boliger.

Middelfart kommune har gode erfaringer med at bruge ESCO modellen ved offentlig energirenovering, og principperne herfra kan overføres til private.
”Ideen er simpel nok”, forklarer teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen. ”Vi har tilbudt folk at komme på kursus, hvor kursisterne får indsigt i stigende energipriser og klimakrise, de lærer at beregne besparelser i eget hjem vha. en online beregner, de får indsigt i, hvordan man laver energibesparelser i praksis, de lærer om finansieringsmodeller og hvordan energibesparelser kan udvide rådighedsrummet i den daglige økonomi. Endelig får de termofotograferet deres hus og de får billeder tolket af en professionel energivejleder. Sidst men ikke mindst får de et netværk gennem kurset, og de finder ud af, hvem de evt. kan lave energirenoveringerne sammen med.”

Baggrund

”Bliv din egen energikonsulent”, er udviklet sammen med TRE-FOR, FOLOF Ejby og Middelfart Kommune. På www.grønerhvervsvækst.dk er program, præsentationer m.m. fra kurset tilgængeligt. Selve kurset afvikles på 6 aftener á to timers varighed.

Fakta om ESCO

ESCO-modellen er en offentlig privat samarbejdsform indenfor energi i bygninger. Kort sagt, så energirenoveres bygninger, og energibesparelsen betaler investeringen i energirenoveringen tilbage. Det unikke med ESCO er, at den private part stiller en garanti for at energibesparelserne finder sted og fastholdes. Modellen er udviklet i USA og England i 80’erne, men bedre kendt under navnet ”Middelfart-modellen” i Danmark, fordi Middelfart Kommune var den første af sin slags til at gennemføre projektet på de offentlige bygninger sammen med Schneider Electrics. Projektet er efterfølgende præmieret med diverse priser, senest den europæiske ”Energy Award 2010”. Middelfart-modellen sparer årligt kommunen 21 % på energiregningen, som tilbagebetaler investeringen, der også giver bedre indeklima og lavere CO2-udledning.

Yderligere information:
Steen Dahlstrøm, borgmester, tlf. 8888 5009/4015 1858
Knud Steen Larsen, adm. direktør, TRE-FOR, tlf. 7933 3435
Thorbjørn Sørensen, teknik og miljødirektør, tlf. 8888 4800
Lissen Christensen, FOLOF – Ejby, tlf. 6449 1463
Henrik Kanstrup Frandsen, projekt Grøn Erhvervsvækst, tlf. 8888 4782

 

11.november 2011

Sidst opdateret af Morten Rask
21. september 2020