Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Forskønnelsesplan for Lillebælt klar

Energinet.dk har netop besluttet at gå videre med seks forskønnelsesprojekter i 400 kilovolt højspændingsnettet for at gøre landskabet mere harmonisk. Det ene projekt er området omkring Lillebælt, hvor Energinet.dk foreslår, at der fjernes højspændingsmaster over en strækning på i alt 12 kilometer. Der vil blive fjernet master på begge sider af bæltet, og ledningerne vil blive erstattet af kabler - fem kilometer på land og syv kilometer gennem Fænøsund.

Derudover skal der bygges to kabelovergangsstationer - en på hver side af bæltet. Overgangsstationerne foreslås placeret henholdsvis fire kilometer sydvest for Middelfart og ved erhvervsområdet Dronningens Kvarter sydvest for Fredericia.

- Projektet er nøje analyseret og beskrevet, så vi er klar til at tage næste skridt, og vi søger nu om de nødvendige godkendelser, siger projektchef Aksel Gruelund Sørensen fra Energinet.dk.

Og den melding vækker glæde i Middelfart og Fredericia kommuner.

- Med fjernelse af de store master kommer det naturskønne område omkring Lillebælt virkelig til sin ret som en af Danmarks smukkeste kyststrækninger, og det glæder vi os meget til, siger Fredericias borgmester, Thomas Banke, som også glæder sig over, at forskønnelsesprojektet er blevet gennemført i et forbilledligt samarbejde mellem Energinet.dk, Miljøcenter Odense, Fredericia og Middelfart kommuner.

- Der kommer flere og flere grønne initiativer til Middelfart. Der er nærmest selvsåning på det grønne område. Det er projektet med Energinet.dk et klart eksempel på. Nedgravningen af kabler er i den grad et grønt forskønnelsesprojekt, der vil understøtte kommunens grønne profil og forskønne kommunen i en linje fra Hindsgavl Dyrehave, gennem skoven og boligkvarterer, ned til marinaen og golfbanen og ud i landskabet mod øst. Det vil helt sikkert gøre området endnu mere værdifuldt for kommunens borgere, siger Middelfarts borgmester, Steen Dahlstrøm.

Lillebæltsprojektet skal nu, ligesom de øvrige fem forskønnelsesprojekter, godkendes af de lokale planmyndigheder og klima- og energiministeren.

Forudsat at alle godkendelser kommer i hus, forventes projektet at stå færdigt ved udgangen af 2013. Det samlede budget på Lillebæltsprojektet er på 491,4 mio. kr.

De øvrige fem forskønnelsesprojekter, Energinet.dk går videre med, er:

  • Årslev Engsø ved Århus
  • Aggersund
  • Vejle Ådal
  • Roskilde Fjord
  • Kongernes Nordsjælland

Forskønnelsesprojekterne er resultatet af en politisk aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark. Aftalen indebærer blandt andet, at store dele af landets højspændingsnet fremover bliver lagt som jordkabler, og at udvalgte strækninger i 400 kilovolt-nettet skal forskønnes. En aftale energiforligspartierne (regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) indgik i november 2008.

Læs mere om forskønnelsesprojekterne her www.energinet.dk

Yderligere oplysninger

Aksel Gruelund Sørensen, projektchef i Energinet.dk, ags@energinet.dk, dir. 7622 4540, mob. 2333 8533

Marian Kaagh, projektleder, mpk@energinet.dk, dir. 7622 4576, mob. 2333 8688

Thomas Banke, borgmester i Fredericia Kommune, mob. 4116 5908

Steen Dahlstrøm, borgmester Middelfart Kommune, dir. 8888 5009 el. mob. 4015 1858

 

 

31. august 2010

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015