Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

PRESSEMEDDELELSE: Energiske forsyningsselskaber skal spille aktiv rolle i ny energiplan

På et nylig afholdt møde mellem Middelfart Kommune og el- og varmeselskaberne, var der stor interesse for at være med til den energiplanlægning, som Middelfart Kommune nu sætter i gang.

Energiplanlægning
Middelfart Kommune har bevidst taget mange initiativer på klima- og energiområdet som en del af strategien for den grønne vækstkommune, særligt på bygningsområdet, hvor der arbejdes med energirenovering af både kommunale bygninger og private boliger.

”Men der skal sættes ind mange steder, hvis Danmark skal nå de nationale mål om energibesparelser og mere vedvarende energi” siger borgmester Steen Dahlstrøm. ”Det skal også kommunerne bidrage til - både af hensyn til klimaet, og fordi de fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas) bliver en mangelvare”.

Første kridt taget til strategisk energiplan
Kommunen har derfor taget første skridt til at lave en strategisk energiplan – en plan for energibesparelser og mere vedvarende energi. Det skete ved et nylig afholdt møde med de lokale el- og varmeforsyninger, hvor formanden for Miljø- og energiudvalget Johannes Lundsfryd Jensen fortalte noget om de tanker, Kommunen har gjort sig om energiplanlægningen: ”Vi er rigtig glade for projekter, der hurtigt giver konkrete og synlige resultater” fortæller udvalgsformanden. ”Dem ser vi i vores projekt om energirenovering i de kommunale bygninger, hvor vi nu sparer over 20% af energiforbruget. Og vores projekt med de private boliger i ”Minklimaplan.nu” er der meget stor interesse for”.

Min Klimaplan består i, at private boligejere går sammen om at energirenovere deres boliger. Kommunens klimachef er sammen med energirådgivere og håndværkere allerede i gang med det 3. pilotprojekt i rækken og flere boligejere får øjnene op for de massive besparelser, som energirenoveringen kan medvirke til.

Miljø- og Energiudvalgets formand fortsætter: ”Men nu vil vi gerne brede paletten ud og også se på de tiltag, der måske først på lidt længere sigt vil bære frugt. Det kan vi gøre gennem en strategisk energiplanlægning, hvor vi planlægger langsigtet og får tingene til at spille sammen” slutter Johannes Lundsfryd Jensen.

El- og varmeselskaber som medspillere
Kommunens første skridt i energiplanlægningen var at invitere de lokale el- og varmeselskaber til møde. ”Vi har den filosofi, at det er en absolut nødvendighed, at vi samarbejder med de andre aktører på området. Vi vil få en bedre plan og større muligheder for at realisere den, hvis selskaberne vil hjælpe os. Som grøn vækstkommune, så skaber vi ikke grøn vækst alene, men i frugtbart samarbejde på tværs af offentlige og private skel.” siger en tilfreds borgmester Steen Dahlstrøm.

Og el og varmeselskaberne vil heldigvis gerne hjælpe. Samtlige fremmødte, repræsenterende 12 forsyningsselskaber og interesseorganisationer, gav udtryk for deres positive vilje til at følge energiplanlægningen og samarbejde på relevante områder. Gruppen spænder vidt, fra de små forsyningsselskaber Brenderup Netselskab og Gelsted Fjernvarme til de store aktører som Naturgas Fyn, TRE-FOR og TVIS. Men alle kan se fidusen i at samarbejde, og man enedes om at bruge dette ”store” forum som en følgegruppe, der mødes et par gange om året. Og når der arbejdes konkret med f.eks. vindmøller, biogas eller varmeforsyning, så inddrager kommunen de relevante parter. ”Skal vi se på varmeplanlægning, behøver el-sektoren jo ikke umiddelbart at være med. Men er det vindmølleplanlægning, som vi lige har startet op, så er det jo meget relevant. På den måde vil vi gerne inddrage der, hvor det giver mening for det enkelte forsyningsselskab”, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen.

Bare det at samle aktørerne på området giver god inspiration og nye idéer kommer frem. F.eks. blev idéen om at opbygge et samarbejde mellem selskaberne omkring energibesparelser i form af en slags ”fælles energikontor” vel modtaget, og Middelfart Kommunes klimachef Morten Westergaard vil nu gå videre med idéen og inddrage selskaberne.

 – ”Det er glædeligt at opleve den interesse, der er for at samarbejde både med kommunen, men også selskaberne indbyrdes” siger Steen Dahlstrøm. ”Det bekræfter, at samler man aktørerne på et område, ja så kan vi sammen nå langt.”


Yderligere oplysninger
Borgmester, Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858
Energi og Miljøudvalgsformand, Johannes Lundsfryd Jensen. Tlf.: 2157 4095
Klimachef, Morten Mejsen Westergaard. Tlf.: 8888 479507.juni 2010

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015