Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Information til medarbejdere i Middelfart Kommune

Q&A

Mit barn er sendt hjem fra dagtilbuddet/skolen på grund af, at man dér har konstateret et tilfælde af covid-19 smitte. Har jeg ret til fravær med løn under pasning af mit barn?

Har dit hjemmeboende barn ikke symptomer, er der ikke tale om barnets sygedag. Du opfordres til, at du sammen med din leder søger at finde løsninger, eksempelvis at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie.  Har du afviklet al form for frihed, og er hjemmearbejde ikke en mulighed, kan du søge om tjenestefri uden løn i perioden.

Under visse betingelser kan du søge om barselsdagpenge ved pasning af dit hjemsendte barn grundet covid-19. To af betingelserne er, at du ikke modtager løn på dagene, og at dit barn er under 14 år.
De nærmere regler om barselsdagpenge i den situation finder du på Borger.dk. 

Klik her for at læse regler om barselsdagpenge på borger.dk (åbner i nyt vindue).

Mit barn har symptomer på covid-19. Har jeg ret til fravær med løn under pasning af mit barn?

Børn, der ud fra lægens skøn har symptomer på covid-19 skal hurtigst muligt hjem i selvisolation, hvilket skal opretholdes indtil 48 timer efter, at symptomer er ophørt eller der foreligger negativ test. Så længe dit barn ikke er konstateret smittet med covid-19, kan du møde på arbejde.

Kan dit hjemmeboende barn ikke være alene under selvisolation, kan du gøre brug af barns 1. og/eller 2. sygedag, såfremt dette er foreneligt med driften på arbejdspladsen. Strækker barnets sygdom sig længere end to sygedage, og du fortsat er nødsaget til at være hjemme, opfordres du til, at du sammen med din leder søger at finde løsninger, eksempelvis at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie.  Har du afviklet al form for frihed, og er hjemmearbejde ikke en mulighed, kan du søge om tjenestefri uden løn i perioden.

Mit barn er testet positiv for covid-19. Har jeg ret til fravær med løn?

Et barn, der er testet positiv, skal selvisolere sig hjemme, hvilket skal opretholdes indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Er barnet smittet men uden symptomer, skal barnet blive hjemme i 7 dage, efter testen er taget og antages herefter for at være smittefri.

Er dit hjemmeboende barn konstateret smittet med covid-19, så betragtes du typisk som nærkontakt. Kan dit barn ikke være alene under selvisolation, betragtes du som nærkontakt i barnets selvisolationsperiode.

Som nærkontakt skal du gå i selvisolation, indtil du har fået negativt svar på din første af 2 tests.
Du skal booke tid til første test hurtigst muligt efter, at barnet er smittefri, det vil sige 48 timer efter at barnets symptomer er forsvundet, eller 7 dage efter barnets test blev taget, hvis barnet ikke har haft symptomer.

Hvis der ikke er mulighed for at varetage dine arbejdsopgaver hjemmefra efter konkret aftale med din leder, har du ret til fri og ret til løn indtil negativt resultat af 1. test, hvorefter du kan komme på arbejde – også selv om du skal have taget test nr. 2. 

Hvis jeg er gravid eller kronisk syg?

Middelfart Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til gravide og kronisk syge.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medarbejdere, der er i særlig risiko undgår oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndterer patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at arbejdsgiver og den enkelte ansatte sammen vurderer, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at vedkommende fortsætter med sin vanlige funktion eller, om der kan findes andre løsninger, fx i form af tildeling af andre opgaver uden oplagt smitterisiko. Din leder vil som regel bede dig om at kontakte din egen læge, så denne kan vurdere, om du er i særlig risiko, og om dine normale arbejdsopgaver udgør en risiko for dig.

 Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at medarbejdere, der er i særlig risiko pr. automatik sendes hjem eller sygemeldes.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ingen gravide medarbejdere indenfor sundheds-, social- og ældresektoren har kontakt med patienter eller borgere, som er mistænkt for eller har fået bekræftet smitte med COVID-19.

Gravide i uge 28+0, som arbejder i sundheds-, ældre, og socialsektoren samt medarbejdere i dagtilbud 0-6 år skal - ud fra et udvidet forsigtigheds-princip – arbejde hjemmefra uden udgående funktioner fra hjemmet. Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt, skal den gravide sygemeldes.

Må min leder spørge, hvad jeg fejler?

Udgangspunktet er, at din leder ikke må spørge om, hvad du fejler, når du er syg.
Men du har pligt til at oplyse din leder, hvis du er syg med coronavirus, eller hvis der er mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

Må Middelfart Kommune registrere og videregive oplysninger om COVID-19?

Ja, vi må gerne registrere, hvem der er hjemsendt på baggrund af mistanke om corona, og hvem der evt. er smittet med coronavirus. Årsagen til at vi registrerer, er for, at den øverste ledelse hele tiden kan træffe de nødvendige tiltag, så vi inddæmmer smitten og risikoen for smitte bedst muligt.
Middelfart Kommune må også gerne videregive oplysningerne til fx Sundhedsstyrelsen inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Hvis du bevidst ikke efterlever sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger?

Det er en klar forventning, at alle ansatte udviser ansvarlighed og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger i bestræbelserne på at undgå yderligere spredning af COVID-19.

Det kan ikke udelukkes, at groft uforsvarlig adfærd fra medarbejdernes side i den særlige situation kan medføre en ansættelsesretlig sanktion.

Hvad hvis jeg bliver syg under min hjemsendelse?

Du skal som altid melde dig syg til din arbejdsplads på første sygedag, også hvis du skulle arbejde hjemme. Du skal oplyse, om sygemeldingen skyldes: 1. covid-19, 2. mistanke om covid-19 eller 3. anden sygdom. Der er åbnet yderligere op for muligheden for at blive testet, så hvis du har symptomer på covid-19, så opfordrer vi til, at du undersøger, om du har mulighed for at blive testet.

Særligt i forhold til den nuværende situation er der disse grunde til, at du giver arbejdspladsen besked om sygemelding: 

  • Kommunen har en samfundsmæssig forpligtelse til at informere de centrale myndigheder om omfanget af sygefraværet i kommunen, herunder omfanget af covid-19 relateret sygefravær. 
  • Vi skal bruge din oplysning om covid-19 relateret sygefravær, da kommunen er berettiget til sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis dette er tilfældet.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Som medarbejder skal du hele tiden holde dig opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Middelfart Kommune opfordrer dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som bringes på https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar  og i de danske medier. Anbefalingerne bliver løbende opdateret, og det er dit ansvar at holde dig opdateret.
Som medarbejder skal du hele tiden holde dig opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Middelfart Kommune opfordrer dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som bringes på og i de danske medier.

 


Spørgsmål:

Ved spørgsmål skal du kontakte din nærmeste leder.

Hotline på skole- og uddannelsesområdet:
Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet en særlig corona-hotline til landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Her kan institutionerne henvende sig med spørgsmål til håndtering af Coronavirus. Hotlinen er åben mandag til fredag kl. 8-17 og har nummeret: 7080 6707.

 

Sidst opdateret af Karina Christensen
11. oktober 2020