Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Medarbejdere i Middelfart Kommune

Spørgsmål og svar

Vaccination mod Covid-19

 

Er det frivilligt om jeg tager imod tilbuddet om vaccination?
Ja, det er frivilligt om du ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination mod Covid-19. Middelfart Kommune bakker op om sundhedsmyndighedernes opfordring til at flest muligt lader sig vaccinere, og har bedt lederne være så fleksible som muligt, hvis en medarbejder alene kan få tid til at blive vaccineret i arbejdstiden.

 
Får jeg løn for den tid jeg bruger på at blive vaccineret samt transport til vaccinationscentret?
Nej, vaccinationen sker i din fritid, da der er tale om et privat forhold. Du vil derfor ikke modtage økonomisk kompensation for tiden brugt på vaccinationen eller på transport til og fra vaccinationscentret, heller ikke hvis du skal vaccineres inden for din almindelige arbejdstid.

Må Middelfart Kommune som arbejdsgiver registrere, om jeg tager imod tilbud om vaccination?
Nej, Middelfart Kommune må som arbejdsgiver ikke registrere, om du vælger at tage imod tilbuddet om vaccination eller ej. Det kan således heller ikke have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du takker nej til tilbuddet om vaccination mod Covid-19.
Du kan dog opleve, at din leder spørger dig, om du ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination eller ej. Det skyldes, at Middelfart Kommune skal identificere de medarbejdergrupper, som skal tilbydes vaccinen før den øvrige befolkning f.eks. personale inden for sundheds-, ældre-, og dele af socialområdet. I den forbindelse er det Middelfart Kommunes opgave, at angive et estimat på hvor mange og hvilke medarbejdere, der ønsker vaccinen, til sundhedsmyndighederne. Sundhedsmyndighederne har behov for disse oplysninger i forhold til planlægning og distribuering af vacciner. Det skal understreges, at du kan nå at ombestemme dig, hvis du alligevel ønsker eller ikke ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination, og du giver først dit endelige samtykke ved selve vaccinationen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever symptomer efter Covid-19 vaccination?
Det er almindeligt at opleve moderate influenzalignende symptomer inden for de første 48 timer efter, du er blevet vaccineret, uanset hvilken vaccinetype du har modtaget. Symptomerne er fx feber, hovedpine, kulderystelser, almen utilpashed, muskelsmerter eller ledsmerter.
Oplever du ovennævnte symptomer, som spontant forsvinder inden for 48 timer, behøver du ikke at blive testet for Covid-19, inden du møder på arbejde igen. Hvis ikke symptomerne forsvinder spontant efter 48 timer, eller hvis du oplever andre symptomer på sygdom fx hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, bør du sygemelde dig og få foretaget en corona-test (pcr-test), for at udelukke Covid-19, inden du vender tilbage på arbejde.Sygdom og mistanke om sygdom


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig syg?
Har du symptomer, der kan være tegn på Covid-19, skal du blive hjemme, også selvom det kun er milde symptomer. Det gælder alle medarbejdere i Middelfart Kommune, uanset hvad dit arbejde består i. Du skal orientere din nærmeste leder på normalvis (som ved øvrig sygdom).

De typiske symptomer på Covid-19 er: ondt i halsen, feber, tør hoste, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter og tab af smags- og lugtesans. Det ligner almindelig influenza. Stoppet næse eller løbenæse er ikke tegn på Covid-19.

Du kan læse beskrivelsen af symptomer samt myndighedernes generelle råd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har symptomer på Covid-19 skal du følge myndighedernes generelle råd om at: gå i selvisolation og sørge for at blive testet. Hvis du bliver testet positiv, har du pligt til at oplyse din leder om dette.

 

Må min leder spørge, hvad jeg fejler?
Som udgangspunkt må din leder ikke spørge om, hvad du fejler, når du er syg.
Men du har pligt til at oplyse din leder, hvis du er syg med Covid-19, eller hvis der er mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

Jeg er testet positiv, men jeg har ingen symptomer – hvordan skal jeg forholde mig?
Hvis du er testet positiv for Covid-19, men du ikke har nogen symptomer, skal du blive hjemme og gå i selvisolation i 7 dage fra den positive corona-test blev taget.
Drøft mulighederne for at arbejde hjemmefra med din nærmeste leder, samt hvornår du skal møde på arbejde igen. Som udgangspunkt må du møde på arbejde, når du har været i selvisolation i 7 dage fra testen er taget. Hvis du i løbet af de 7 dage får symptomer, må du først møde på arbejde, når du har været symptomfri i 48 timer.

Hvornår må jeg komme på arbejde, hvis jeg har symptomer på Covid-19 eller er testet positiv?
Hvis du er testet positiv for Covid-19 og har symptomer, må du først møde på arbejde, når du har været symptomfri i 48 timer. Derfra regnes du for smittefri og kan dermed ophæve din selvisolation.
Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer som fx tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.m. Du skal dog have været feberfri i 48 timer (ude brug af febernedsættende medicin). Du opfordres til at tale med din leder, inden du møder ind på arbejde.

Hvad gør jeg, hvis en kollega bliver testet positiv for Covid-19? 
Hvis en kollega bliver testet positiv for Covid-19, skal du som udgangspunkt ikke blive hjemme, med mindre du anses for at være nær kontakt til den smittede.
Du regnes som nær kontakt, hvis du f.eks. har været tæt på kollegaen (under 2 meter) i mere end 15 minutter, hvis du har haft direkte fysisk kontakt med din kollega f.eks. et kram eller du er blevet hostet eller nyst på af vedkommende.

Hvis du er nær kontakt til en Covid-19-smittet kollega (eller en anden smittet person), kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, under næste spørgsmål ”Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt med en smittet, og hvornår må jeg komme på arbejde”.

Hvis du ikke er nær kontakt til den smittede, kan der alligevel være særlige situationer, hvor du kan blive opfordret til at få foretaget en screeningstest. En særlig situation kunne være, at du sidder i storrumskontor med den smittede kollega.
I tilfælde af, at du bliver opfordret til screeningstest, skal du ikke selvisolere dig, og du må gerne møde på arbejde som vanligt.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nærkontakt med en smittet, og hvornår skal jeg komme på arbejde?
Hvis du er nær kontakt til en person smittet med Covid-19, skal du lade dig isolere og ikke møde på arbejde, også selvom du ikke selv oplever symptomer. Du skal oplyse din nærmeste leder om, at du ikke kan komme på arbejde, da du er nær kontakt til en person, som er testet positiv for Covid-19.

Du skal yderligere booke tid til to test for ny coronavirus via corona-opsporingen. De to tests skal tages henholdsvis på dag 4 og 6 efter du har været i kontakt med den smittede. Selvisolationen skal holdes til du har negativt testsvar på anden test på dag 6.

Hvis ikke du er uarbejdsdygtig, f.eks. hvis du ikke oplever symptomer, skal du snakke med din nærmeste leder om mulighederne for at arbejde hjemmefra.

Er du færdigvaccineret og er nær kontakt, kan du læse hvordan du skal forholde dig i spørgsmålet nedenfor.

Hvis du er nær kontakt til en smittet, kan du finde kontaktoplysninger og information om corona-opsporingen her kontaktoplysninger og information om corona-opsporingen her.

Ønsker du yderligere information om definitionen på nære kontakter, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er færdigvaccineret og får af vide, at jeg er nær kontakt?
Det er vigtigt at understrege, at du først anses som færdigvaccineret 14. dage efter din 2. vaccination. Hvis du efter dette tidspunkt får besked om, at du er nær kontakt til en smittet, og du ikke oplever symptomer på Covid-19, behøver du ikke at gå i selvisolation. Du skal dog stadig lade dig teste to gange, som beskrevet i forrige spørgsmål. Du må altså gerne gå på arbejde.
Hvis du oplever at der opstår symptomer på Covid-19, skal du gå i selvisolation.
Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de almindelige retningslinjer for nære kontakter om at lade dig teste to gange og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar.

Kan en leder kræve, at jeg bliver testet for corona-virus?
Ja, din leder har som arbejdsgiver adgang til at pålægge dig, at du som medarbejder skal lade dig teste for corona-virus, samt at du oplyser om resultatet af testen, så snart du kender dette. Hvis testen er positiv, har din leder også krav på at få oplyst, hvornår testen blev taget. Der skal dog altid foreligge en saglig begrundelse for, at du pålægges test for corona-virus.

Din leder har også mulighed for at pålægge dig at oplyse resultatet af en test for corona-virus, som du har fået foretaget af egen drift.

Hvis ikke du lader dig teste for corona-virus eller ikke opfylder din oplysningspligt, kan dette medføre ansættelsesretlige sanktioner.

Hvis jeg er gravid eller kronisk syg? 
Middelfart Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til gravide og kronisk syge.

 

Færdigvaccinerede gravide og kronisk syge medarbejdere.

Man er færdigvaccineret 14 dage efter sidste vaccinestik, og behøver derefter ikke følge særlige forholdsregler.

 

Færdigvaccinerede gravide og andre i særlig risiko kan som udgangspunkt varetage deres sædvanlige arbejde uden der iværksættes særlige tiltag. Det betyder, at medarbejdere ansat i sundheds-, ældre, og socialsektoren samt medarbejdere i dagtilbud 0-6 år ikke længere skal omplaceres og/eller hjemsendes fra graviditetsuge 28+0.

 

Ud fra et forsigtighedsprincip bør gravide dog ikke varetage patientrettede behandlings- eller plejeopgaver i akutmodtagelse, COVID-19 afsnit eller lignende, ligesom det gælder øvrige færdigvaccinerede personer i øget risiko. Den gravide eller kronisk syges partner behøver ikke at blive omplaceret hvis enten de selv eller den gravide er færdigvaccineret, heller ikke selvom de arbejder på COVID-19 afsnit eller akut-modtagelse mv.

 

Der kan være særlige individuelle faktorer, der sætter den gravide i særlig risiko på trods af færdigvaccination. Det kan fx være kombination af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom, der betyder at der kan være behov for særlige forholdsregler. Det vil her være relevant at foretage en konkret vurdering.

 

 

Ikke færdigvaccinerede gravide og kroniske syge medarbejdere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medarbejdere, der er i særlig risiko grundet kronisk sygdom eller graviditet, undgår oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndterer patienter og borgere, der er mistænkt for eller smittet med Covid-19.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at arbejdsgiver og den enkelte ansatte sammen vurderer, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at vedkommende fortsætter med sin vanlige funktion eller, om der kan findes andre løsninger, fx i form af tildeling af andre 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg under min hjemsendelse?

Du skal som altid melde dig syg til din arbejdsplads på første sygedag, også hvis du skulle arbejde hjemme. Du skal oplyse, om sygemeldingen skyldes Covid-19 eller mistanke herom, eller om der er tale om øvrig sygdom.

  • Særligt i forhold til den nuværende situation er der disse grunde til, at du giver arbejdspladsen besked om sygemelding: 
    Kommunen har en samfundsmæssig forpligtelse til at informere de centrale myndigheder om omfanget af sygefraværet i kommunen, herunder omfanget af covid-19 relateret sygefravær. 
  • Vi skal bruge din oplysning om Covid-19 relateret sygefravær, da kommunen er berettiget til sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis dette er tilfældet.

Hvis sygdommen skyldes at du har fået konstateret Covid-19 eller har symptomer på Covid-19, kan du læse mere om, hvad du skal gøre i de første spørgsmål øverst på denne side.

Må Middelfart Kommune registrere og videregive oplysninger om Covid-19?
Ja, vi må gerne registrere, hvem der er hjemsendt på baggrund af mistanke om Covid-19, og hvem der evt. er smittet med Covid-19. Årsagen til at vi registrerer, er for, at den øverste ledelse hele tiden kan træffe de nødvendige tiltag, så vi inddæmmer smitten og risikoen for smitte bedst muligt.
Middelfart Kommune må også gerne videregive oplysningerne til fx Sundhedsstyrelsen inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Hvis du bevidst ikke efterlever sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger? 
Det er en klar forventning, at alle ansatte udviser ansvarlighed og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger i bestræbelserne på at undgå yderligere spredning af corona-virus.

Det kan ikke udelukkes, at groft uforsvarlig adfærd fra medarbejdernes side i den særlige situation kan medføre en ansættelsesretlig sanktion. 

Hvordan skal jeg forholde mig til sundhedsmyndighedernes opfordring om, at medarbejdere der møder fysisk på arbejde, bør lade sig teste ugentligt?
Sundhedsmyndighedernes opfordring om at alle medarbejdere, der møder fysisk frem på deres arbejdsplads, og som er raske, lader sig teste. Middelfart Kommune støtter op om denne opfordring, men der er tale om en privat sag, hvorfor tests som udgangspunkt betragtes som fritid, og du har ikke krav på at benytte flex, hvis du kun kan få tid til test i arbejdstiden. Er det tilfældet, at du kun kan få tid til test inden for din almindelige arbejdstid, opfordres du til at drøfte det med din leder, for at finde en løsning.
Vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler for specifikke faggrupper, som i kraft af deres funktion skal testes regelmæssigt.

 

 

Børn og smitte

Mit barn er sendt hjem fra dagtilbuddet/skolen på grund af, at man dér har konstateret et smittetilfælde af Covid-19. Har jeg ret til fravær med løn under pasning af mit barn?
Har dit hjemmeboende barn ikke symptomer, er der ikke tale om barnets sygedag. Du opfordres til, at du sammen med din leder søger at finde løsninger, eksempelvis at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie. Har du afviklet al form for frihed, og er hjemmearbejde ikke en mulighed, kan du søge om tjenestefri uden løn i perioden.
Under visse betingelser kan du søge om barselsdagpenge ved pasning af dit hjemsendte barn grundet Covid-19. To af betingelserne er, at du ikke modtager løn på dagene, og at dit barn er under 14 år.
De nærmere regler om barselsdagpenge i den situation finder du på Borger.dk.

Klik her for at læse regler om barselsdagpenge på borger.dk

 

Mit barn har symptomer på Covid-19. Har jeg ret til fravær med løn under pasning af mit barn?
Mit barn har symptomer på Covid-19. Har jeg ret til fravær med løn under pasning af mit barn?
Børn, der ud fra lægens skøn har symptomer på Covid-19 skal hurtigst muligt hjem i selvisolation, hvilket skal opretholdes indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt eller der foreligger negativ test. Så længe dit barn ikke er konstateret smittet med Covid-19, kan du møde på arbejde.
Kan dit hjemmeboende barn ikke være alene under selvisolation, kan du gøre brug af barns 1. og/eller 2. sygedag, såfremt dette er foreneligt med driften på arbejdspladsen. Strækker barnets sygdom sig længere end to sygedage, og du fortsat er nødsaget til at være hjemme, opfordres du til, at du sammen med din leder søger at finde løsninger, eksempelvis at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie. Har du afviklet al form for frihed, og er hjemmearbejde ikke en mulighed, kan du søge om tjenestefri uden løn i perioden.

Mit barn er testet positiv for Covid-19. Har jeg ret til fravær med løn?
Hvis dit barn er testet positiv for Covid-19, skal barnet selvisolere sig. Selvisolationen skal opretholdes indtil barnet har været symptomfrit i 48 timer. Hvis barnet er testet positiv, men ikke har symptomer, skal barnet selvisolere sig i 7 dage, fra testen er taget, hvorefter barnet anses for smittefri.
Er dit hjemmeboende barn konstateret smittet med Covid-19, så betragtes du typisk som nærkontakt. Kan dit barn ikke være alene under selvisolation, betragtes du som nærkontakt i barnets selvisolationsperiode, og vil i disse tilfælde have ret til løn under dit fravær. Hvis ikke du selv oplever symptomer, skal du tale med din leder om muligheden for at arbejde hjemmefra indtil du kan møde på arbejde igen.
Som nærkontakt skal du gå i selvisolation, indtil dit andet negative testsvar på dag 6, efter at dit barn er smittefrit.

 

Rejser til udlandet

Hvilke regler gælder hvis jeg skal rejse til gule lande (åbne lande)?
Alle rejser til hele verden frarådes fra 8. januar og foreløbigt frem til 5. april 2021.
Du skal være opmærksom på, at Udenrigsministeriet har skærpet rejsevejledningerne for hele verden fra at have været ’orange’ til at være ’rød’. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes. Der er en række undtagelser for specifikke persongrupper. Du kan orientere dig herom på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvilke regler gælder, hvis jeg skal rejse til orange lande (karantænelande)?
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til orange lande/karantænelande.
Hvis du rejser til et land der er orange pga. Covid-19, skal du være opmærksom på, at du skal selvisolere dig i 10 dage ved hjemkomst til Danmark. Selvisolationsperioden kan forkortes, hvis du får taget en corona-test, og testresultatet er negativt. Testen skal tages tidligst 4 dage efter hjemkomst til Danmark.

Uanset om der er tale om en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til et orange land, skal du være opmærksom på, at du ikke vil have krav på løn i selvisolationsperioden, hvis denne ligger udover din planlagte ferieperiode.
Hvis det kan lade sig gøre at arbejde hjemmefra, og der er indgået aftale om dette med din nærmeste leder, er situationen en anden hvad angår løn.

For ikke-nødvendige rejser, skal du yderligere være opmærksom på, at bliver du smittet med Covid-19 under din rejse til udlandet, vil du ikke have krav på løn under sygefraværet, da der vil være tale om selvforskyldt sygdom.

 
Hvilke regler gælder, hvis et land/en region ændrer sig fra gul til orange under mit rejseophold?
Hvis Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledningen fra gul til orange, under dit ophold i udlandet, vil du ikke skulle selvisolere dig selv i 10 dage ved hjemkomst til Danmark, men myndighederne og Middelfart Kommune opfordrer dig i denne situation til at lade dig corona-teste efter din hjemkomst.

 

Sidst opdateret af Rasmus Kjølby
13. august 2021