Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Information til medarbejdere i Middelfart Kommune

Q&A

Hvis jeg er gravid eller kronisk syg?
Middelfart Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til gravide og kronisk syge.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medarbejdere, der er i særlig risiko undgår oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndterer patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at arbejdsgiver og den enkelte ansatte sammen vurderer, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at vedkommende fortsætter med sin vanlige funktion eller, om der kan findes andre løsninger, fx i form af tildeling af andre opgaver uden oplagt smitterisiko. Din leder vil som regel bede dig om at kontakte din egen læge, så denne kan vurdere, om du er i særlig risiko, og om dine normale arbejdsopgaver udgør en risiko for dig.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at medarbejdere, der er i særlig risiko pr. automatik sendes hjem eller sygemeldes.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ingen gravide medarbejdere indenfor sundheds-, social- og ældresektoren har kontakt med patienter eller borgere, som er mistænkt for eller har fået bekræftet smitte med COVID-19.

Gravide i uge 28+0, som arbejder i sundheds-, ældre, og socialsektoren samt medarbejdere i dagtilbud 0-6 år skal - ud fra et udvidet forsigtigheds-princip – arbejde hjemmefra uden udgående funktioner fra hjemmet. Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt, skal den gravide sygemeldes.

Hvad sker der med planlagt ferie?
Hvis du har planlagt ferie, afholder du stadig den.

Kan min leder annullere min planlagte ferie?
Din leder kan annullere planlagt ferie, hvis det skyldes en force majeure lignende situation, men kun før din ferie er påbegyndt. Hvis din ferie er påbegyndt, kan din leder ikke annullere den og bede dig komme på arbejde.

Det er en konkret vurdering, om der er tale om en force majeure situation, men din leder kan ikke vælge at annullere din ferie for en ”sikkerhed skyld”.

Der opstår fx en force majeure lignende situation, hvis situationen på medarbejderfronten er uholdbar, fx hvis mange medarbejdere bliver sendt i karantæne pga. mistanke om eller smitte med corona, og der derfor ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere på arbejde til at varetage den fornødne drift, og driften ikke kan sikres på anden vis. Hvis denne situation opstår, kan din leder annullere din planlagte ferie.
Hvis din ferie annulleres, grundet en force majeure lignende situation, har du krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed - fx afbestilling af rejse eller sommerhus. Men efter de almindelige erstatningsregler har du som medarbejder også pligt til at begrænse dit tab mest muligt.

Hvis du er sendt hjem og arbejde hjemmefra grundet kronisk sygdom/graviditet
Medmindre du er sygemeldt, vil du godt kunne afvikle ferie, selvom du er hjemsendt med baggrund i at undgå en smitterisiko som kronisk syg eller gravid.

Må min leder spørge hvad jeg fejler?
Udgangspunktet er, at din leder ikke må spørge om, hvad du fejler, når du er syg.
Men du har pligt til at oplyse din leder, hvis du er syg med coronavirus eller, hvis der er mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

Må Middelfart Kommune registrere og videregive oplysninger om COVID-19?
Ja, vi må gerne registrere, hvem der er hjemsendt på baggrund af mistanke om corona, og hvem der evt. er smittet med coronavirus. Årsagen til at vi registrerer, er for, at den øverste ledelse hele tiden kan træffe de nødvendige tiltag, så vi inddæmmer smitten og risikoen for smitte bedst muligt.
Middelfart Kommune må også gerne videregive oplysningerne til fx Sundhedsstyrelsen inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Hvis du bevidst ikke efterlever sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger?
Det er en klar forventning, at alle ansatte udviser ansvarlighed og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger i bestræbelserne på at undgå yderligere spredning af COVID-19.

Det kan ikke udelukkes at groft uforsvarlig adfærd fra medarbejdernes side i den særlige situation kan medføre en ansættelsesretlig sanktion.

Hvad hvis jeg bliver syg under min hjemsendelse?
Du skal som altid melde dig syg til din arbejdsplads på første sygedag, også under din hjemsendelse. Du skal oplyse, om sygemeldingen skyldes: 1. covid-19, 2. mistanke om covid-19 eller 3. anden sygdom. Ved covid-19 er det vigtigt, at du har en realistisk mistanke. Der er åbnet yderligere op for muligheden for at blive testet, så hvis du har symptomer på covid-19, så opfordrer vi til, at du undersøger om du har mulighed for at blive testet.

Særligt i forhold til den nuværende situation er der disse grunde til, at du giver arbejdspladsen besked om sygemelding: 

  • Vi har brug for hver dag at vide, hvem der er til rådighed og kan indkaldes, hvis bemandingssituationen gør det nødvendigt. 
  • Kommunen har en samfundsmæssig forpligtelse til at informere de centrale myndigheder om omfanget af sygefraværet i kommunen, herunder omfanget af covid-19 relateret sygefravær. 
  • Vi skal bruge din oplysning om covid-19 relateret sygefravær, da kommunen er berettiget til sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis dette er tilfældet.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Som medarbejder skal du hele tiden holde dig opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Middelfart Kommune opfordrer dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som bringes på https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar  og i de danske medier. Anbefalingerne bliver løbende opdateret, og det er dit ansvar at holde dig opdateret.
Som medarbejder skal du hele tiden holde dig opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Middelfart Kommune opfordrer dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som bringes på og i de danske medier.

 


Spørgsmål:
Ved spørgsmål skal du kontakte din nærmeste leder.

Hotline på skole- og uddannelsesområdet:
Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet en særlig corona-hotline til landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Her kan institutionerne henvende sig med spørgsmål til håndtering af Coronavirus. Hotlinen er åben mandag til fredag kl. 8-17 og har nummeret: 7080 6707.


Informationsmateriale til medarbejdere og ledere på sundheds-, social- og ældreområdet
Materialet er relevant for dig, som arbejder på fx plejecentre og botilbud samt i hjemmeplejen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet informationsmateriale, der har til formål at imødekomme nogle af de spørgsmål og bekymringer, som der kan være omkring håndtering af COVID-19 i jeres hverdag. Informationspakken indeholder materialer som Q&A kort og plakater samt korte film for både medarbejdere og ledere i de forskellige sektorer.

Materialet kan findes på sst.dk på: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale-til-plejepersonale  

Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
29. maj 2020