Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Høring af lokalplanforslag 200 og kommuneplantillæg nr. 19, Detailhandel ved Odensevej_Rosenvænget

Resume:

Planforslagene sendes ud i forlænget høring da der manglede dele af detailhandelsredegørelsen i den første del af høringen. Detailhandelsredegørelsen er vedhæftet kommuneplantillægget som bilag.

Byrådet vedtog på deres møde d. 1. februar 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 200 og forslag til tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Planforslagene omfatter et område på hjørnet af Odensevej og Rosenvænget der i dag huser Aldi og to boliger.
 
Læs mere om planforslagene samt miljøscreening efter lov om miljøvurdering, klagevejledning m.m. via følgende link: Annoncetekst incl. klagevejledning - screening efter lov om miljøvurdering

 

Download høringsmateriale i pdf


Lokalplanforslag 200 Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget (pdf) og Kommuneplantillæg nr. 19 inkl. detailhandelsredegørelse for nyt aflastningsområde (pdf) 

Høringsperiode

Høringsfasen løber fra den 3. februar 2021 – d. 12. maj 2021

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt som

sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen

Eller til Teknik og Miljøafdelingen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.