Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Udmøntning af 1,000 mio. kr. som følge af budgetforliget for 2018 og ændringer i retningslinjer på Fritid og Kultur området som konsekvens heraf.

Resume: På baggrund af workshops med foreningerne i Middelfart Kommune er der udarbejdet forslag til udmøntning af det tilførte budget til området på 1,000 mio. kr. Samtidig er der udarbejder forslag til ændringer af retningslinjerne for medlems- og lokaletilskud.

Forvaltningen forslår, at de 1,000 mio. kr. fordeles med 0,200 mio. kr. til medlemstilskud, 0,600 mio. kr. til lokaletilskud, 0,100 mio. kr. til en foreningsportal og 0,100 mio. kr. til kurser/temadage.

Puljen til medlemstilskud kan forhøjes, uden at der ændres i retningslinjerne for fordelingen. Det er også en mulighed, at ændre på procent fordelingen mellem de direkte medlemstilskud og kursustilskud således, at behovet for kursustilskud i højere grad kan imødekommes. Puljen til lokaletilskud kan forhøjes med 0,600 mio. kr., som vil gå til nedsættelse af taksten for anvendelse af selvejende haller, Vestfynshallen og de kommunale haller. Dette kan ske uden en ændring i retningslinjerne. Der er også beregnet et forslag hvor retningslinjen ændres således, at reglen om differentiering mellem over og under 25 år fjernes ligesom at forskellen mellem typer af lokaler, også fjernes.
Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker en høring af det samlede materiale, som vil danne grundlag for den endelige beslutning af udmøntningen af det øgede budget samt om der skal ændres i retningslinjerne for tilskud.

Høringsperiode: Er slut

Høringsmateriale i PDF:
Beregning - lokaletilskud 2017; Fritid - et liv i bevægelse; Høringsskabelon i pdf; Høringsskabelon i word; Medlemstilskud 2017; Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde; Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (model B); Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart Kommune; Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart Kommune (model B); Takstblad 2017

Yderligere information: Høringssvar sendes til Nana Rask Guldfeldt, Staben, Nana.RaskGuldfeldt2@middelfart.dk

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
24. oktober 2018