Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Forslag til lokalplan 175 og kommuneplantillæg for boliger på Taxagrunden i Middelfart

Resume: Planforslagene er udarbejdet med henblik på, at muliggøre opførelse af en etageboligbebyggelse kombineret med nye lokaler til administration for Taxa og tilknyttede Taxapladser. Bebyggelsen tænkes opført i op til 5 etager, hvor de højeste bygninger orienteres mod Jernbanegade og busholdepladsen. Mod Elmegade er bebyggelsen lavere og tilpasset skalaen i gaden. Der lægges vægt på, at bebyggelsen udformes med respekt for de karakteristika, der kendetegner den gamle købstadsbebyggelse – bl.a. ift. bebyggelsesstruktur, arkitektur og materialevalg. Planforslagene indeholder desuden bestemmelser omkring fælles opholdsarealer, stiforbindelser, beplantning og skiltning mv. Vejforsyning skal fortsat ske fra Elmegade, hvorfra der bliver adgang til parkeringsarealer i gårdrummet.

Planlægningen omfatter dels et kommuneplantillæg, der skal ændre rammebestemmelserne for en del af området mht. blandt andet anvendelsen og byggehøjde, og dels en lokalplan, der skal fastlægge de mere detaljerede retningslinjer for anvendelsen, byggemulighederne i området.

Høringsperiode: Mandag den 1.juni 2017 – 27. juli 2017

Download høringsmateriale i word: Ikke mulig
Download høringsmateriale i PDF: Lokalplanforslag nr 175 og kommuneplantillæg nr. 21

Yderligere information: Høringssvar bedes sendt til Teknik@middelfart.dk, att. Jacob Kloch

Sidst opdateret af Benjamin Runge
06. juli 2017