Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart

Resume: Der er foretaget ændringer i §1 vedr. Harmonisering af bestyrelsernes sammensætning i de 3 børneuniverser, sammensætningen af den fælles bestyrelse for 10éren, Ungdomsskolen og Musikskolen, præcisering af, hvad forskudt valg betyder.

I §2 er der ændret i bestemmelserne for afholdelse af dialogmøder således, at der ikke på forhånd er fastlagt et antal møder, men at de afholdes hvor det er formålstjenesteligt.

Derudover er der foretaget ændringer i bilaget. De væsentligste ændringer i bilag 1:

Tilføjelse af specialtilbud på Strib skole og Ungdomsskolen, præcisering af beslutningskompetence ved anden skoleplacering end distriktsskolen, bestemmelser om klassedannelse til 10. klasse, tilføjelse af kommunale specialtilbud og beskrivelse heraf, præcisering af indholdet i modtagelsesklasserne i kommunen. Under SFO er tilføjet, at ”elever efter 3. klasse kan visiteres til SFO af pædagogiske årsager. Fjernelse af lukkedage for SFO med henvisning til kommunens hjemmeside.

Afsnittet om budgettildeling til differentieret undervisning og specialundervisning (bilag 2) er ændret, så der er overensstemmelse mellem indholdet i bilaget og den vedtaget budgetmodel.

Styrelsesvedtægten og bilagsteksten er i den reviderede udgave tilpasset og afkortet således, at der er overensstemmelse mellem vedtægtens indhold og de ændringer der er sket, bl.a. i forbindelse med ressourcetildeling til skolerne, udvidelse af specialtilbud og oprettelse af den fælles bestyrelse.

Høringsperiode: Fra 18. august til 31. august kl. 12.00

Høringsmateriale i PDF: Styrelsesvedtægt for Folkeskoler i Middelfart Kommune ; Bilag til Styrelsesvedtægt for Folkeskoler i Middelfart Kommune

Yderligere information: Høringssvar sendes til Nana Rask Guldfeldt, Staben, Nana.RaskGuldfeldt2@middelfart.dk

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
19. august 2017