Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug – tillæg til kommuneplan 2013 – indkaldelse af idéer og forslag

Resume: Middelfart Kommune skal i kommuneplanen udpege biogasinteresseområder og in-teresseområder til placering af store husdyrbrug. Udpegningen sker i form af et kommune-plantillæg.

Middelfart Kommune forventer medio 2015 at fremlægge et forslag til udpegning af biogasin-teresseområder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug.
 
Biogasinteresseområder er områder, hvor kommunen har foretaget en forhåndsvurdering af, at der kan placeres et biogasanlæg indenfor det pågældende område. Udpegningen skal sikre en hurtigere proces frem mod miljøgodkendelse af et biogasanlæg, end hvis et anlæg ønskes opført på en anden lokalitet.

Interesseområder til placering af store husdyrbrug er områder, hvor kommunen har foretaget en forhåndsvurdering af, at der kan placeres husdyrbrug med 500 dyreenheder eller mere, herunder jordløse brug.

Før vi forelægger et forslag til politisk behandling i kommunen, vil vi gerne have idéer og for-slag til udpegningerne og til indholdet i et kommuneplantillæg for biogasinteresse¬områder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug.

Høringsperiode: 16. april til 18. maj 2015

Høringsmateriale i pdf:
Ikke muligt

Høringsmateriale i word:
Indkaldelse af idéer og forslag biogasinteresseområder og interesseområder til placering af store husdyrbrug

Yderligere bemærkninger: Høringssvar bedes sendt til teknik@middelfart.dk, eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby

Høring afsluttet.Sidst opdateret af Benjamin Runge
16. september 2015