Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

INFORMATION TIL BORGERNE I OMRÅDER BERØRT AF FORHØJET VANDSTAND D. 29.-30. OKTOBER

Infobanner om forhøjet vandstand i Middelfart Kommune 29. - 30. oktober 2017

Vandstanden langs de nordlige kyster i Middelfart Kommune toppede søndag den 29. oktober om aftenen omkring 1,3-1,6 meter over dagligt vande. Vandet stoppede med at stige ved 21-tiden og det ser ud til, at en strømafbrydelse i Varbjerg og en ødelagt badebro er de største skader fra stormen Ingolf, som fik vandet til at stige. Stormrådet har 30. oktober afgjort, at der på strækningen fra den gamle Lillebæltsbro til Bogense var tale om en stormflod. Læs mere herunder, hvad det betyder for dig, hvis din bolig er vandskadet.

De varslede vandstigninger, der toppede søndag aften, førte udelukkende materielle skader med sig i Middelfart Kommune - og mandag formiddag nedjusterede den lokale beredskabsstab til almindelig drift. Tilbage er nu oprydningsarbejdet for de husejere, der fik vandskader på deres ejendomme, og for kommunens folk på de offentlige arealer og havne, hvor vandet pressede sig på.

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau den 29.-30. oktober 2017 efter stormen Ingolf. Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført. 

Rådet har afgjort, at der var stormflod i på den fynske nordkyst: Fra den gamle Lillebæltsbro over Bogense, Odense, Kerteminde og Nyborg til Åbyskov nordøst for Svendborg.

 For så vidt angår Fyns nordkyst er der talt om en 50 års hændelse.

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 31. december 2017. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.  

FAKTA: Stormrådet 

Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.  

FAKTA: Stormflodsloven

Lov om stormflod og stormfald, lbk. nr. 1129 af 20. oktober 2014.

FAKTA: Hvad er en stormflod 

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

FAKTA: Berørte områder

Se kort over de berørte områder.

Sidst opdateret af Mie Spuur Simonsen
30. oktober 2017

Spørgsmål?

Kontakt
Stabschef Martin Albertsen

Tlf.: 2343 9015.
Martin.albertsen@middelfart.dk

Informationsfolder fra Beredskab Fyn

Se film om hvordan du bedst forbereder dig på forhøjet vandstand

Film: Sådan undgår du vand i kælderen

Film: Stormflod

Er du dækket af stormflodsordningen?

Er du ramt af stormflod?