Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Regler og vejledning

Hvem kan deltage?

 • Man skal være i arbejde eller under uddannelse. (Uddannelse sidestilles med arbejde, arbejdssted osv.).
 • Man skal arbejde i en virksomhed, der ligger i Middelfart Kommune
 • Et hold består af 4 til 16 deltagere.
 • Er man flere end 16, skal man melde flere hold til.
 • Er man mindre en 4, er man stadig mere end velkommen til at deltage. Kampagnearrangøren opretter hold, som man kan komme på. Kontakt vicyklerstadigtilarbejde@middelfart.dk for spørgsmål
 • Man må kun deltage på ét hold.
 • Deltagelse er gratis!

Ny cyklist?

Man kan stille dette spørgsmål til sig selv: ”Ville du cykle til arbejde, hvis ikke denne kampagne havde været der?”.

 • Hvis svaret er JA (jeg ville have cyklet alligevel) er du formentlig én af de cyklister der altid cykler eller som har cyklet siden foråret.
 • Hvis svaret er NEJ (jeg ville ikke have cyklet), så betragtes du som en ny cyklist i kampagnen og skal huske at sætte et X i deltagerskemaet ved ’Ny cyklist? (X)’.

Hvornår ”tæller det”?

Cyklen skal indgå i transporten til eller fra arbejde, eller i løbet af din arbejdstid, for at tælle med i kampagnen. Du skal blot registrere det antal kilometer, du har cyklet den pågældende dag.

El-cykler, liggecykler, kabinecykler m.m. er også cykler og brugen af disse tæller naturligvis også med.

Med kollektiv trafik?

Om du cykler hele vejen eller blot cykler til toget eller bussen, er ikke afgørende. Blot du bruger cyklen noget af vejen, tæller det med. Turen i toget/bilen tæller naturligvis ikke med.

Uden for arbejdspladsen?

Det er også en cykeltur, hvis du i kraft af dit arbejde er på kursus, til møde eller lignende og altså skal et andet sted hen end din 'normale' arbejdsplads. Cyklen skal blot indgå i transporten til/fra kursussted/mødelokalitet/borgerbesøg eller lignende.

Cykling i arbejdstiden

Hvis du cykler i din arbejdstid, f.eks. på besøg hos en borger eller til et møde, tæller kilometerne med.

Hjemmearbejdsdag?

Arbejder du hjemme én eller flere dage, skal du også skrive de tilbagelagte cykelkilometer på skemaet, hvis du har cyklet en tur i løbet af din arbejdsdag.

Weekendarbejde?

Har du arbejde i weekenden, tæller det naturligvis også for arbejdsdage. Hvis du cykler til arbejde i weekenden, på lange vagter eller døgnarbejde, tæller det på lige fod. Bare husk at registrere de tilbagelagte cyklede kilometer den pågældende dag.

Hvad tæller ikke?

Det tæller ikke, hvis du kører i bil hele vejen til og fra arbejde. Hvis du tager bilen én vej, og cykler den anden vej, registreres det antal kilometer, du har cyklet.

Hvis du står på rulleskøjter, går, løber eller kører knallert, tæller det ikke. Men det giver stadig god energi og frisk luft.

Hvis du er syg eller er på ferie, er du ikke på arbejde. Derfor skal der ikke registreres noget.
Cykler du en tur på din fridag, får du ingen ”kampagnepoint”. Men det er stadig sundt!

Hvad er holdkaptajnens rolle?

Ved tilmelding til kampagnen angiver holdkaptajnen sine kontaktoplysninger.
Det er holdkaptajnen, der sørger for, at alle indberetter deres cykelkilometer på deltagerskemaet, så holdet deltager i lodtrækningen om præmierne.

Hvis du er ansat i kommunen (dvs. har en middelfart.dk-mail), sendes deltagerskemaet til vicyklerstadigtilarbejde@middelfart.dk senest mandage kl. 11.00 i ugerne 39-42. 

Hvis du ikke er ansat i kommunen, skal holdkaptajnen sendes deltagerskemaet med sikker post senest mandage kl. 11.00 i ugerne 39-42 til enten:

Det vil sige, at der skal bruges NemID til at indberette deltagerskema. Grunden til, at vi nu anvender sikker post er den nye persondataforordning.

Holdkaptajnen modtager i løbet af kampagneugerne 4 nyhedsbreve i sin mailboks, hvor ugevinderne offentliggøres, og hvor vinderen af hovedpræmien afslutningsvis offentliggøres. Holdkaptajnen sørger for, at holdets deltagere har mulighed for at se nyhedsbrevet (det kan printes og hænges op et sted, det kan læses højt i en frokostpause, eller det kan videresendes pr. mail)

 

Vejledning til udfyldelse af deltagerskemaet

Deltagerskemaet udfyldes på følgende måde:
 1. Skriv holdets navn
 2. Skriv virksomhedens navn
 3. Skriv bynavnet, hvori virksomheden er beliggende.
 4. Deltager nr. 1: Skriv navnet på deltageren
 5. Deltager nr. 1: Sæt X, hvis deltageren er ny cyklist – se definition på ny cyklist under punktet Regler her ovenfor.
 6. Punkterne for de andre deltagere udfyldes på tilsvarende måde. Holdet skal bestå af 4-16 deltagere.
 7. Dagligt angiver den enkelte deltager, hvor langt man har cyklet. Det vil sige, at antallet af tilbagelagte kilometer i forbindelse med arbejde, lægges sammen. Hvis f.eks. man har cyklet 3 km. hjemmefra til sit arbejde, cykler 5 km. i forbindelse med et møde eller et besøg, og så cykler fra sin arbejdsplads og hjem, så har man den dag cyklet 3 + 5 + 3 km = 11 km. Det noteres den pågældende dag. Hvis man dagen efter ”kun” cykler til og fra arbejde, noteres man for 6 km, og man taster ”6” i det pågældende felt.
 8. Hver mandag inden kl. 11.00 indsender holdkaptajnen deltagerskemaet til:
  Direkte link for borgere:

 

Statistik i deltagerskemaet

I deltagerskemaet er der et faneblad med statistik for hele holdet. Her beregnes holdets CO2-besparelse og de færre sygedage, som holdet statistisk set vil have årligt med udgangspunkt i deres tilbagelagte cyklede kilometer. Derudover kan man se, hvilke deltagere der har tilbagelagt flest kilometer på cyklen.
Statistikkerne kan nemt printes ud og hænges op i frokoststuen.

Databehandling

I henhold til den nye persondataforordning, er Middelfart Kommune dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om deltagerne. Dvs. navn, arbejdsplads, mailadresse og antal cyklede km. Derfor får alle deltagere tilsendt et oplysningsskema samt et samtykkeskema, når holdkaptajnen har tilmeldt holdet. Alle deltagere skal udfylde en samtykkeerklæring, som skal udfyldes og sendes til:

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
01. juli 2019