Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Befolkningsprognose 2020-2032

Befolkningsprognosen er på indeværende tidspunkt udtryk for den bedste vurdering af befolkningsudviklingen i Middelfart Kommune for perioden 2020-2032. Befolkningsprognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for den 12-årige prognoseperiode. Yderligere efterspørgsel efter andre delresultater kan ske ved henvendelse til Staben.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold til fremtiden. Bl.a. indgår fødsler, dødsfald, flytninger internt i kommunen, mellem Middelfart og andre kommuner samt ind- og udvandring. Ligeledes indgår der forudsætninger om tilflytning til nyt boligbyggeri. Forudsætningerne er begrundet i viden fra de historiske år, samt en vurdering af og forventninger til fremtiden.

Befolkningstallet forventes at stige fra 38.854 personer i 2020 (1. januar) til 41.388 personer i 2032. Det er en stigning på 6,6 % for hele perioden. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 210 personer om året, hvilket er 35 personer flere årligt end i sidste års prognose.

Boligbyggeriet forventes at ligge på gennemsnitligt 151 nytilflyttede boliger om året. Sidste års vurdering var 123 nye boliger. Flest boliger bliver bygget i den kommende5 års periode. Dette er begrundet i efterspørgsel fra boligselskaber og udbygningsplaner i Middelfart Kommune.

Befolkningens alderssammensætning bliver stadigt ældre. I 2020 udgør de over 65-årige 23,2 % af befolkningen. Dette tal stiger til 27,2 % i 2032. Andelen af unge mellem 0-16 år vil i samme periode holde sig uændret på nær 0,1 %. Samtidig vil andelen af erhvervsaktive (17-64 år) falde fra 57,8 % til 53,8 % i relativ andel af befolkningen.

Læs mere om befolkningsprognosen:

Sidst opdateret af Benjamin Runge
05. maj 2020