Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Befolkningsprognose 2019-2031

Befolkningsprognosen er på indeværende tidspunkt udtryk for den bedste vurdering af befolkningsudviklingen i Middelfart Kommune for perioden 2019-2031. Befolkningsprognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for den 12-årige prognoseperiode. Yderligere efterspørgsel efter andre delresultater kan ske ved henvendelse til Staben.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold til fremtiden. Bl.a. indgår fødsler, dødsfald, flytninger internt i kommunen, mellem Middelfart og andre kommuner samt ind- og udvandring. Ligeledes indgår der forudsætninger om tilflytning til nyt boligbyggeri. Forudsætningerne er begrundet i viden fra de historiske år, samt en vurdering af og forventninger til fremtiden.

Befolkningstallet forventes at stige fra 38.554 personer i 2019 (1. januar) til 40.605 personer i 2031. Det er en stigning på 5,3 % for hele perioden. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 171 personer om året, hvilket er 6 flere årligt end i sidste års prognose.

Boligbyggeriet forventes at ligge på gennemsnitligt 123 nytilflyttede boliger om året. Flest bygget i den kommende 4 års periode. Dette er begrundet i efterspørgsel fra boligselskaber og udbygningsplaner i Middelfart Kommune.
Befolkningens alderssammensætning bliver stadigt ældre. I 2019 udgør de over 65-årige 22,9 % af befolkningen. Dette tal stiger til 26,8 % i 2031. Andelen af unge mellem 0-16 år vil i samme periode falde fra 19,2 % til 18,2 %. Samtidig vil andelen af erhvervsaktive (17-64 år) falde fra 57,9 % til 55,0 % i relativ andel af befolkningen.

Læs mere om befolkningsprognosen:

Sidst opdateret af Benjamin Runge
27. marts 2019