Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Lystfiskeri

Fiskeri i vandløb og søer.

Lystfiskertegn

Hvis du fisker med stang og er 18 – 65 år skal du have lystfiskertegn.

Du kan købe fisketegn online på www.fisketegn.dk, i de traditionelle posthuse og i mange postbutikker, og hos mange turistkontorer og campingpladser.

Med en mobiltelefonløsning kan lystfiskerne købe fisketegn på mobilen og få overblik over, om de befinder sig i eller uden for et fredningsbælte. Det sidste sker ved at vise brugerens position på et kort med fredningsbælter. Dette kræver selvfølgelig, at der er GPS i den pågældende telefon. Målet er at gøre nemt og hurtigt for lystfiskerne at overholder reglerne og fiske lovligt.

Derudover kan lystfiskerne slå mindstemål og fredningstider for forskellige fisk op på mobilen og gå på opdagelse i fiskeleksikonet med billeder, kendetegn, fangstmetoder mv. på en række danske fiskearter. Desuden er det også muligt at anmelde ulovligt fiskeri.

Du kan se mobilversionen af fisketegnet på www.m.fisketegn.dk

Køb dit fisketegn – så kan du straks tage ud at fiske.
Du får et fiskerinummer, som du skal have med sammen med legitimation, når du fisker.

I de ferske vande – vandløb og søer – er det bredejeren, der har fiskeretten. Bredejeren kan give tilladelse til fiskeri på sin ejendom, eller overdrage fiskeretten til andre – for eksempel en sportsfiskerforening.

På Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.sportsfiskeren.dk kan du se hvilke vandløbsstrækninger mv. som de fynske sportsfiskerforeninger råder over, og hvor der kan købes fiskekort.

Ved kysten er fiskeriet frit, når man har købt et lystfiskertegn.

Regler for lystfiskeri

På Fiskeristyrelsens hjemmeside kan de se mere om fisketegn, fredningsbælter, mindstemål og fredningstider.

Fiskeri, hvor Middelfart Kommune er bredejer

Middelfart Kommunes Miljø- og Energiudvalg har besluttet, at alle med gyldigt fisketegn må fiske frit i langt hovedparten af de vandløb og søer, hvor Middelfart Kommune er bredejer.

På oversigtskortet (klik på linket til højre) kan du se, hvor du må fiske i de vandløb og søer, hvor Middelfart Kommune er bredejer. Efterfølgende kan du se detailkort med enkelte vandløbsstrækninger og søer.

Middelfart Kommune har ikke hermed taget stilling til, om der er noget at fange i de pågældende vandløb og søer, men det tilladt at forsøge.

Begrænsningerne i fiskeriet

  • Der må kun fiskes fra bredden og ikke fra båd.
  • Der må kun fiskes med stang og kun med en stang pr. fisker
  • Der må ikke foretages forfodring
  • Der må ikke ske færdsel i bredzoner med rørsump og rørskov.

Af hensyn til smitterisiko må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg) hidrørende fra andre fiskevande, ligesom brug af agnfisk kan øge risikoen for utilsigtet introduktion af fiskearter, der ikke er hjemmehørende i det aktuelle fiskevand.

Vis hensyn til naturen og forstyr ikke ynglende fugle.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
24. september 2020