Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Småprojektspulje 2020

Byrådet har afsat 250.000 kr. i budget 2020 til Småprojektspuljen. Puljen åbnes i begyndelsen af det nye år, dog ikke før februar. Der kan ikke sendes ansøgninger inden puljen åbnes.

Småprojektspulje 2019

Formål med puljen: Middelfart Byråd har afsat midler til at støtte mindre almennyttige projekter og tiltag i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet.

Hvem kan søge om støtte? Lokaludvalgene, borgerforeninger, andre foreninger og lign.

Hvad kan støttes?

Der støttes f. eks.
 • Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger, AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte, hjertestartere m.m.
 • Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje, invitationer, forplejning mv.)
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser, fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder m.m.
 • Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
 • Beplantning af offentlige områder
 • Juleudsmykning og anden udsmykning
 • Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning
 • Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 • Foldere
 • Enkelte legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 • Kurser, fx. førstehjælpskurser

Hvad kan IKKE støttes?

Tiltag/projekter, som kan opnå støtte fra andre kommunale puljer; Transport, rejser, udflugter; Annoncer; Honorar til konsulenter og foredragsholdere; Idrætsredskaber, instrumenter, værktøj mv.; Forbrugsmaterialer til aktiviteter (stof, træ, ler, garn mv.); Events eller tilbagevendende arrangementer (festivaller, loppemarkeder, fællesspisning); Etableringsomkostninger og abonnementer til apps og hjemmesider; Tiltag på private områder uden tydelig offentlig adgang; Mindre køretøjer, trailere.

Støttebeløb

Der er i alt 500.000 kr. i puljen for 2019. I første runde blev der uddelt 250.000 kr. Tiltagene/projekter der søges om, må ikke være større end i alt 50.000 kr. Der kan maks. uddeles 25.000 kr. per ansøgning og ansøger fra 2019-puljen. Det betyder, at en ansøger kan ansøge flere gange, dog ikke modtage mere end samlet 25.000 kr. om året. Tilskudsstørrelser:
 • Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
 • Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i tilskud. Restbeløbet skal finansieres gennem egne midler, fondsmidler, sponsorer el. lign.
 • Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr.: Ingen tilskud, da de ikke er omfattet af puljen. 

Udbetalingen sker til ansøgerens nem-konto få dage efter indsendelse af faktura.

Ansøgninger bedømmes efter de følgende kriterier

Der kan opnås støtte, hvis der kan svares ja til alle kriterier:
 • Projektet/tiltaget ligger inden for støtteområderne
 • Projektet/tiltaget er ikke afsluttet eller igangsat på ansøgningstidspunktet.
 • Projektet/Tiltaget er almennyttigt og/eller kommer mange borgere til gavn.
 • Projektet/Tiltaget foregår inden for kommunegrænsen.
 • Projektet/tiltaget kan opnå de nødvendige tilladelser.
 • Priserne på udgifterne er rimelige.
 • Der er søgt om min. 2.500 og maks. 25.000 kr.
 • Projektet/tiltaget er ikke del af et større projekt (dvs. projektomkostningerne ligger ikke over 50.000 kr.)
 • Projektet/Tiltaget kan ikke finansieres via andre puljer fra Middelfart Kommune.
 • Ansøgeren har ansvar for drift og vedligehold af anskaffelserne.
 • Hver ansøger kan maks. modtage i alt 25.000 kr. fra puljen 2019.

Ansøgning

Puljen er lukket.

Afslutning

Når projektet/tiltaget er afsluttet, sendes der et foto. 

Ved spørgsmål til puljen

Kontakt Sabine Christensen, tlf. 8888 5010, e-mail sabine.christensen@middelfart.dk

Uddelingerne for Småprojektspuljen 2019

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
20. december 2019