Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Småprojektspuljen 2017/18

Formål med puljen: Middelfart Byråd har afsat midler til at støtte mindre almennyttige projekter og tiltag i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet.

Hvem kan søge om støtte? Lokaludvalgene, borgerforeninger, andre foreninger og lign.

Hvad kan støttes?
Der støttes f. eks.

 • Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger, AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte, hjertestartere m.m.
 • Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje, invitationer, forplejning mv.)
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser, fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder mm.
 • Beplantning af offentlige områder
 • Juleudsmykning og anden udsmykning
 • Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning
 • Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 • Foldere
 • Enkelte legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 • Kurser, fx førstehjælpskurser

Hvad kan IKKE støttes?
Tiltag/projekter, som kan opnå støtte fra andre kommunale puljer; Transport, rejser, udflugter; Annoncer; Honorar til konsulenter og foredragsholdere; Idrætsredskaber, redskaber, instrumenter, værktøj mv.; Forbrugsmaterialer til aktiviteter (stof, træ, ler, garn mv.); Events eller tilbagevendende arrangementer (festivaller, loppemarkeder, fællesspisning); Etableringsomkostninger og abonnementer til apps og hjemmesider; Tiltag på private områder uden tydelig offentlig adgang.

Støttebeløb
Der er i alt 750.000 kr. i puljen for 2017/18. Ved udgangen af juni 2018 er 500.000 kr. af den samlede pulje uddelt, og der er 250.000 kr. tilbage i puljen. Tiltagene/projekter der søges om, må ikke være større end i alt 50.000 kr. Der kan maks. uddeles 25.000 kr. per ansøgning. Tilskudsstørrelser:

 • Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
 • Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i tilskud. Restbeløbet skal finansieres gennem egne midler, fondsmidler, sponsorer el. lign.
 • Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr.: Ingen tilskud, da de ikke er omfattet af puljen. 

Udbetalingen sker til ansøgerens nem-konto få dage efter godkendelsen af ansøgningen.

Ansøgninger bedømmes efter de følgende kriterier
Der kan opnås støtte, hvis der kan svares ja til alle kriterier:

 • Projektet/tiltaget ligger inden for støtteområderne
 • Projektet/tiltaget er ikke afsluttet eller igangsat på ansøgningstidspunktet.
 • Projektet/Tiltaget er almennyttigt og/eller kommer mange borgere til gavn.
 • Projektet/Tiltaget foregår inden for kommunegrænsen.
 • De nødvendige tilladelser er indhentet, hvis der kræves tilladelser.
 • Priserne på udgifterne er rimelige.
 • Der er søgt om min. 2.500 og maks. 25.000 kr.
 • Projektet/tiltaget er ikke del af et større projekt (dvs. projektomkostningerne ligger ikke over 50.000 kr.)
 • Projektet/Tiltaget kan ikke finansieres via andre puljer fra Middelfart Kommune.
 • Ansøgeren har ansvar for drift og vedligehold af anskaffelserne.
 • Ansøgeren kan maks. 2 gange om året modtage penge fra puljen.
 • For at sikre en spredt geografisk fordeling af tilskuddene, kan der gives afslag, hvis der kommer for mange ansøgninger fra et bestemt lokalområde.

Ansøgning
Småprojektspuljen 2017/18 er tom. Der kan ikke ansøges om støtte længere.

Afslutning
Når projektet/tiltaget er afsluttet, sendes en foto, en kort beskrivelse (eller lignende) som dokumentation for gennemførslen. Der kan kræves en regning som dokumentation.

Ved spørgsmål til puljen
Kontakt Sabine Christensen, tlf. 8888 5010, e-mail sabine.christensen@middelfart.dk

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
21. september 2018