Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Middelfart Kommunes Landdistriktspulje 2021 – 2. runde

Hvad er formålet med puljen?

Puljen har til formål at støtte nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune.

Hvem kan søge?

Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign.

Hvad støttes?

Middelfart Kommune kan støtte projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder og generel erhvervsfremme.

Der prioriteres de projekter, som dækker over flere støtteområder.

Hvad er betingelserne for støtte?

 • Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
 • Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
 • Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.
 • Der kan søges om maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.
 • Projektet skal have et bredt folkeligt fokus, dvs. være almennyttigt og/eller komme mange borgere (flere hundrede) til gode.
 • Ved bygge- og anlægsprojekter lægges vægt på, at der er indtænkt klima- og bæredygtige løsninger og at projektet arkitektonisk er tilpasset stedet. Projektet må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdier.

Hvad kan man få tilskud til?

Der blev i første runde foråret uddelt 225.506 kr. I anden runde er der 594.824 kr. tilbage til uddeling.

Man kan søge om maks. 50 % af de samlede projektudgifter. Man kan søge om tilskud til bl.a.

 • Anlægsudgifter
 • Inventar
 • Redskaber
 • Materialer
 • Konsulenthonorar (hvis konsulentopgaven er fagspecifik og essentiel og går ud over almindelig projektkoordinering og projektledelse)
 • Op til 5.000 kr. til byggesagsbehandlingsgebyr. Forudsætning er, at man henvender sig til Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og forhører sig, om projektet kræver en byggesagsbehandling.

Der kan bl.a. IKKE gives støtte til: Udgifter som ikke er projektrelateret; Udgifter som vurderes til at være for høje; Løn til projektleder eller projektkoordinator; Kunstgræsbaner (støttes kan søges ved direkte henvendelse til Økonomiudvalget); Køb af jord; Regelmæssige og gentagne vedligeholdelsesarbejder; Events; Grundejerforeningers projekter, da grundejerforeninger går ind for privatpersoners interesser, som ikke kan støttes af kommunen.

Ansøgning

Læs hele puljebeskrivelsen på denne side, inkl. betingelser og hvad der støttes og ikke støttes.

Inden du ansøger, skal du have følgende klar:

 • En medarbejdersignatur for din forening
 • Afklaring, om der skal søges om gebyr for byggesagsbehandling.
 • En projektbeskrivelse
 • Et detaljeret budget
 • Eventuelle tilbud
 • Evt. støttetilsagn fra fonde/sponsorer og/eller en skriftelig bekræftelse fra egen foreningsbestyrelse, hvis der er afsat et beløb til projektet.
 • Andre bilag

Du skal brug ansøgningsskema: Ansøgning til Landdistriktspuljen

Hvornår er ansøgningsfristen?

Fredag, den 1. oktober 2021

Hvornår får man svar?

Få dage efter byrådsmødet den 1.11.2021

Spørgsmål til puljen?

Kontakt Sabine Christensen, tlf. 88 88 50 10 eller e-mail sabine.christensen@middelfart.dk.

Sidst opdateret af Benjamin Runge
19. august 2021

Ved spørgsmål til puljen kontakt:
Sabine Christensen
Tlf. 88 88 50 10
Sabine.christensen@middelfart.dk