Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Middelfart Kommunes Landdistriktspulje 2018

Hvad er formålet med puljen?
Puljen har til formål at støtte projekter, der gavner landområderne i Middelfart Kommune.

Hvem kan søge?
Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign.

Hvad støttes?
Middelfart Kommune kan støtte projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, børne-/unge-aktiviteter, integration, bosætning, generel erhvervsfremme og projekter om deleøkonomi.

Der prioriteres de projekter, som dækker over flere støtteområder.

Hvad er betingelserne for støtte?

 • Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne
 • Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
 • Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.
 • Der kan ikke søges om/bevilliges mere end 50 % af de samlede projektomkostninger.
 • Projektet skal have et bredt folkeligt fokus.

Hvad kan man få tilskud til?
Der er i alt 917.875 kr. til uddeling.
Man kan søge om maks. 50 % af de samlede projektudgifter.
Man kan søge tilskud til bl.a. anlægsudgifter, inventar, redskaber, materialer, konsulenthonorar (hvis konsulentopgaven er fagspecifik og essentiel og går ud over almindelig projektkoordinering og projektledelse).
Der kan også søges om støtte til gebyret for byggesagsbehandling. Forudsætning er, at man henvender sig til Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og forhører sig, om projektet kræver en byggesagsbehandling. Der kan gives støtte på 5.000 kr.

Der kan bl.a. ikke gives støtte til:

 • udgifter som ikke er projektrelateret
 • udgifter som vurderes til at være for høje
 • løn til projektleder eller projektkoordinator

Ansøgningsfrist
Mandag, den 7.5.2018.

Hvornår får man svar?
Få dage efter byrådsmødet den 4.6.2018

Ansøgning, vejledning og bilag

Ansøgningen er kun komplet med følgende bilag:

 • En projektbeskrivelse
 • Et udspecificeret budget (inkl. eventuelle tilbud)
 • Kopi af støttetilsagn fra fonde/sponsorer mv. og/eller skriftelig bekræftelse fra egen klub/forening/lokaludvalg, hvis der er afsat et beløb til projektet.

 

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
16. august 2018

Ved spørgsmål til puljen kontakt:
Sabine Christensen
Tlf. 88 88 50 10
Sabine.christensen@middelfart.dk