Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kulturmidler

Ansøgning om kulturmidler


Der vil være 3 ansøgningsrunder om året
1. runde – til arrangement i jan., feb., marts og april ansøgningsfrist d. 1. dec. året før
2. runde – til arrangement i maj, juni, juli og august ansøgningsfrist d. 1. april samme år
3. runde – til arrangement i sep., okt., nov. og dec. ansøgningsfrist d. 1. aug. samme år

Ansøgningen skrives i ansøgningsskemaet for kulturmidler og mailes til bibliotek@middelfart.dk eller sendes pr. post til Kultur og Bibliotek, Middelfart Kommune, Havnegade 6,
5500 Middelfart.

Læs nedenstående før du udfylder ansøgningsskemaet.

Ansøgningningsskemaet ligger i word-format og pdf-format nederst på siden. Har du spørgsmål ang. kulturmidler kan der skrives en mail til bibliotek@middelfart.dk med spørgsmålet og du vil blive kontaktet.

Målsætning for kulturmidlerne


Formålet er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende. Der ligges særlig vægt på at støtte aktiviteter, der fremmer børn/unges aktive deltagelse i kulturaktiviteter.

Hvilke arrangementer kan man søge penge til?

 
Kulturelle aktiviteter og arrangementer med offentlig adgang
Ikke kommercielle aktiviteter 

Forudsætninger for at opnå tilskud:


Aktiviteten skal have lokal forankring og interesse
Ansøgeren skal redegøre for, hvordan børn og unges involvereing og aktive bidrag til kulturaktiviteter i Middelfart kommune, inddrages i aktiviteten.
Der skal være offentlig adgang til arrangementet
Ansøgerne har som udgangspunkt ydet en grad af egenbetaling, eventuelt i form af sponsorater eller entré indtægter
Ansøgninger der behandles i folkeoplysningsregi kan ikke søge støtte fra kulturpuljen

Arrangementer kan være:

Enkeltstående
Tilbagevendende

Hvem har mulighed for at søge?

Foreninger i Middelfart Kommune

Det er en forudsætning for underskudsgarantien / støtten, at der fremsendes:

En økonomiske oversigt i form af et budget i balance
Oplysninger om projektets ide, formål og indhold, herunder inddragelse af børn/unge
Oplysninger om forløb og tidsplan
En begrundelse for at Middelfart Kommune skal yde underskudsgaranti /støtte
Finansieringsplan og oplysning om der er søgt eller bevilget tilskud fra anden side
PR-materiale, hvor det tydeligt fremgår, at der er ydet økonomisk støtte fra Middelfart Kommune

Pressemeddelelse sendes til bibitkom@middelfart.dk
Arrangøren skal desuden indberette arrangementet til den elektroniske kulturkalender på www.kultunaut.dk og Middelfart kalenderen.

Hvordan behandles ansøgninger?

Ansøgninger behandles i Børn, Kultur og Fritidsudvalget. Behandling af ansøgninger kan tage fra 14 dage til 1½ måned efter ansøgningsfristen er udløbet. Afgørelsen meddeles skrifteligt til arrangøren. 

Hvad kan afgørelsen blive?

HEL eller DELVIS støtte i følgende former:

A) Underskudsgaranti.


Det er den form for ”støtte” som oftest ydes.
Det er en forudsætning for en eventuel udbetaling, at der indsendes et revideret regnskab samt en kort evaluering af forløbet.

B) Et tilskud.


For eksempel til dækning af tekniske omkostninger (lys og lyd), lokaleleje, markedsføring og lignende.
Tilskud bevilges på grundlag af beskrivelser i den fremsendte ansøgning og det tilhørende budget.
Hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til det oplyste, skal det straks meddeles Kultur og bibliotek såfremt bevillingen fortsat skal opretholdes.

Hvor søger jeg?

Ansøgningningsskema til kulturmidler i word-format og pdf-format

word-format pdf-format  
ansøgningsskema til kulturmidler ansøgningsskema til kulturmidler

 

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
25. september 2020