Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Retningslinier for samarbejdet med frivillige sociale organisationer og foreninger i Middelfart Kommune samt tilskud efter § 18 og § 79

Middelfart Kommune betragter det frivillige sociale arbejde som et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale mråde. Det frivillige arbejde kan medvirke til at højne kvaliteten i det sociale arbejde.

Retningslinjerne er en politisk tilkendegivelse af, at Middelfart Kommune ønsker en fortsat og udbygget dialog mellem de frivillige og Middelfart Kommune. Retningslinjerne tager udgangspunkt i de ministerielle vejledninger vedr. kommunernes samspil med frivillige organisationer og foreninger.

Vision:

  • Det frivillige sociale arbejde og nærdemokrati blomstrer i hele kommunen
  • Der sikres optimale betingelser for det frivillige sociale arbejde
  • Det frivillige sociale arbejde er til gavn for alle, der har brug for det
  • Det frivillige sociale arbejde er synligt i hele Middelfart Kommune
  • De frivillige sociale foreninger kender hinanden og løser opgaver i samarbejde. Til at støtte dette har de frivillige sociale foreninger valgt et Frivilligråd, hvis virke understøttes af kommunale midler.
  • Middelfart Kommune opnår synergieffekt mellem de frivilliges indsats og kommunens indsats

Principper og værdier

Principper for samarbejdet
De frivillige foreninger/organisationer og Middelfart Kommune har et gensidigt forpligtende samarbejde. Dette betyder, at der sker en gensidig information og aktiv brug af hinandens tilbud og indsatser.

Kommunen og de frivillige er opmærksomme på hinandens styrker og muligheder og anvender disse i arbejdet.

Formålet med kommunens og de frivilliges samarbejde er at udføre den bedst mulige indsats på det sociale område gennem dialog og udveksling af erfaringer og informationer. Det er hensigten med et gensidigt samarbejde at de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne.

Kommunen og de frivillige udvikler tilbud i fællesskab til gavn for borgerne i Middelfart Kommune.

Værdier i samarbejdet

Middelfart Kommune og de frivillige foreninger samarbejder ud fra følgende værdier:

  • Gensidig respekt
  • Gensidig forståelse og tolerance
  • Åbenhed
  • Hjælpsomhed

Middelfart Kommune har ansvaret for kommunens overordnede sociale indsats.
Det er kommunens ansvar at sikre, at borgeren får den service, de er berettiget til i henhold til lovgivningen på det sociale område. Kommunen ikke kan erstatte lovgivningsmæssige forpligtelser med en frivillig indsats. Kommunen kan derfor ikke pålægge de frivillige at udføre en opgave.

De frivilliges opgave er at forebygge, vejlede og yde støtte samt udvikle nye tiltag og initiativer med henblik på, at der løbende sker fornyelse og forbedringer af det udbytte, som borgeren får af den frivillige indsats.

Middelfart Kommune yder hvert år økonomisk tilskud til det frivillige sociale arbejde. Midlerne tildeles i form af de såkaldte § 18 midler og § 79 midler. 

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
15. juni 2017