Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kriterier for tilskud efter §79

Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
Midlerne er især tiltænkt aktiviteter, der har en positiv effekt på ældres livskvalitet. Aktiviteterne skal sikre vedligeholdelse af de ældres fysiske, psykiske og sociale trivsel.

Hvem kan søge:

Foreninger, grupper af frivillige, pårørende til brugere og andre der arrangerer aktiviteter der er åbne for Middelfart Kommunes ældre borgere.

Der kan søges til aktiviteter indenfor følgende kriterier:
  • Forebyggelse af ensomhed
  • Ekstraudgifter i forbindelse med leje af liftbus
  • Fremme ældres fysiske og mentale formåen
  • Fremme ældres fysiske og mentale sundhed

Der lægges vægt på at aktiviteterne er netværksskabende og har et aktiverende og forebyggende sigte.

Minimum  40 % af midlerne anvendes til medlemstilskud i klubber og foreninger, der opfylder tildelingsformålet.

Tilskuddet gives til medlemmer der i ansøgningsåret er fyldt 65 år.

En del af midlerne anvendes til aktivitetsrådene på kommunens plejehjem og Dagcenter.

Hvornår kan man søge

Der kan søges en gang årligt. Ansøgningsfristen d. 20 oktober. Brug dette ansøgningsskema.

Ved forlangende, skal ansøger kunne fremvise en opdateret medlemsliste. Pga. af GPDR regler, skal dette ikke medsendes ved ansøgning.

Hvis der ansøges om mere end 10.000,- kr. skal budgettet indtastes i formularen.

Annoncering

Middelfart Kommune annoncerer efter ansøgere til § 79 via annoncer på Middelfart Kommunes og Frivilligcentrets hjemmeside og i Melfarposten.

Evaluering

Social – og Sundhedsudvalget beslutter i hvert enkelt  tilfælde, på hvilken måde Middelfart Kommune ønsker tilbagemelding på anvendelsen af tildelte midler.

Middelfart Kommunes afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Middelfart Kommune offentliggør på sin hjemmeside en liste over ansøgte og tildelte beløb, fordelt på medlemstilskud og aktivitetstilskud.

Alle ansøgere inviteres til tildelings- og netværkskomsammen med Social - og Sundhedsudvalget i byrådssalen umiddelbart efter afgørelse.

Sidst opdateret af Webmaster
28. september 2020