Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Medlemstilskud

Kommunalbestyrelsen fastsætter den ramme, der er til rådighed til udbetaling af medlemstilskud.

Hvem kan modtage tilskud:

Foreninger, der er godkendt som tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven.

Ansøgning:

Foreningerne ansøger om medlemstilskud senest den 1. november. Dette sker digitalt via hjemmesiden.
Ansøgningen indeholder opgørelse over aktive medlemmer under 25 år og antallet af aktive medlemmer i alt. Samtidig oplyses om, hvor mange medlemmer under 25 år, der er bosiddende i Middelfart Kommune.

Beregning af medlemstilskud:

Medlemstilskud pr. medlem opgøres som forholdet mellem den fastsatte ramme og det samlede antal aktive medlemmer under 25 år bosat i Middelfart Kommune.

Fordeling medlemstilskud:

Hver forening bliver tildelt medlemstilskud i forhold til foreningens antal aktive medlemmer under 25 år bosat i Middelfart Kommune.

En forenings medlemstilskud kan ikke overstige den samlede kontingentbetaling for medlemmer under 25 år bosiddende i Middelfart Kommune.

Udbetaling:

Medlemstilskud bliver udbetalt i 1. kvartal af året.

Regnskab:


Indsendelse af regnskab vedrørende anvendelse af medlemstilskud skal ske senest 1. april året efter udbetalingsåret.
Regnskabsåret skal følge kalenderåret. Hvis fristen for regnskabsaflæggelse overskrides, vil der ske en modregning i det beregnede tilskud for regnskabsperioden på 10% pr. påbegyndt måned, efter d. 1. april - hvis regnskabet indsendes efter d. 31. juli samme år, vil hele tilskuddet skulle tilbagebetales.

Vil du vide mere:

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
30. september 2020

Kontakt

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
fritid@middelfart.dk

Ring til os