Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Lokaletilskud

Der ydes lokaletilskud til driftsudgifter til egne og lejede lokaler og lejrpladser, hvor der foregår aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Hvem kan modtage tilskud:
Foreninger, der er godkendt som tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven.

Ansøgning:
Foreningerne ansøger om lokaletilskud senest den 1. november. Dette sker digitalt via hjemmesiden.
Ansøgningen indeholder oversigt over de forventede tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler og lejrpladser.

Beregning af lokaletilskud:

Lokaletilskuddet bliver beregnet således, at kommunen giver et tilskud på 90 % af de tilskudsberettigede driftsudgifter i forhold til antallet af medlemmer under 25 år beregnet i procent af det samlede medlemstal,  og et tilskud på 25 % af de tilskudsberettigede driftsudgifter i forhold til antallet af medlemmer over 25 år beregnet i procent af det samlede medlemstal. (2017 tal)

For rideklubberne er procentsatserne 80 %  og 10 % i stedet for ovennævnte. (2017 tal)

Procentsatserne kan ændres, hvis der ikke er budgetmæssig dækning.
Beregning af procentandelen af medlemmer under 25 år sker på baggrund af de medlemstal, der indsendes sammen med ansøgning om medlemstilskud.

De tilskudsberettigede udgifter kan i 2017 ikke overstige kr. 262,52,37 pr. time for haller (eksklusiv ridehaller) og kr. 131,22 pr. aktivitetstime for øvrige lokaler inklusiv ridehaller.
Eventuelle lejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.
Kommunen yder ikke lokaletilskud til lokaler, hvor der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Udbetaling:

Lokaletilskud bliver udbetalt  løbende gennem året.   

Regnskab:


Indsendelse af regnskab vedrørende anvendelse af lokaletilskud skal ske senest den 1. april året efter udbetalingsåret. Regnskabsåret skal følge kalenderåret.
Hvis fristen for regnskabsaflæggelse overskrides, vil der ske en modregning i det beregnede tilskud for regnskabsperioden på 10% pr. påbegyndt måned, efter d. 1. april - hvis regnskabet indsendes efter d. 31. juli samme år, vil hele tilskuddet skulle tilbagebetales

Vil du vide mere:

 

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
30. september 2020

Kontakt

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
fritid@middelfart.dk

Ring til os