Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Aflevering af foreningsregnskaber

Alle folkeoplysende foreninger der har modtaget tilskud eller bare lånt lokaler af kommunen i 2020 skal aflevere et revideret og bestyrelses underskrevet årsregnskab fra 2020 til Fritid senest tirsdag d. 06. april 2021.

Regnskabet for 2020 behøver ikke at være godkendt på generalforsamlingen inden indsendelse til Fritid.

Alle foreninger skal sammen med regnskabet indsende nedenstående bilag

Sammen med det underskrevne regnskab skal der vedlægges nedenstående bilag, alt efter hvilke a conto lokaletilskud foreningen har modtaget.

Husk at hallerne kan trække en liste med et samlet forbrug af foreningen timer, den kan medsendes i stedet for de enkelte regninger/kvitteringer. 

Husk at medsende regninger/kvitteringer for udgifterne.

Vejledning i tilskudsberettigede udgifter (PDF)

Regnskab, bilag og kvitteringer må gerne scannes ind og sendes på mail til fritid@middelfart.dk, eller det kan afleveres på Middelfart Rådhus.

Afdelingen gør opmærksom på, vil der ske en modregning i det beregnede tilskud for regnskabsperioden på 10% pr. påbegyndt måned, efter d. 1. april - hvis regnskabet indsendes efter d. 31. juli samme år, vil hele tilskuddet skulle tilbagebetales.

Hvad er en benyttelsesprotokol?
En benyttelsesprotokol indeholder oplysning om anvendte timer med antal personer (minimum 5) på dag/uge/måned eller år afhængig af benyttelsens omfang.

Der skal udfyldes protokol for hvert enkelt lokale. Der indsendes udelukkende en samlet oversigt med timeforbrug for de enkelte lokaler. Benyttelsesprotokollen er til dokumentation for, at det samlede, oplyste timeforbrug er korrekt.

I forbindelse med at vi gennemgår det indsendte regnskab, sammenholder vi udgifterne med det faktiske tidsforbrug, der har været i foreningens lokaler. Tiderne er en af de afgørende faktorer i forbindelse med lokaletilskudsberegningen.
 
Der er ingen officielle benyttelsesprotokol, men klik her for et eksempel på en benyttelsesprotokol i word.

Aflevering af aftenskoleregnskab
Hvis det er et aftenskoleregnskab der skal afleveres så tryk her for mere info

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
09. marts 2021

Kontakt

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
fritid@middelfart.dk

Ring til os