Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Pulje for skabelse af "Den attraktive forening"

Middelfart Kommune har i et samarbejde mellem folkeoplysningsudvalget og DGI identificeret to fokusområder, der i særlig grad kan styrke foreningslivet i kommunen, og vil i 2016 prioritere ansøgninger, der ligger inden for disse områder:

Den attraktive forening
Et forløb i den enkelte forening, der kan skabe udvikling, synliggørelse, mål og handlinger på de konkrete områder, pågældende forening føler sig udfordret på – det være sig ledelse, organisering, kommunikation, aktivitetsudvikling etc. Målet vil være at skabe ”den attraktive forening” - den forening, der efterfølgende står væsentligt bedre rustet til at tiltrække og fastholde børn, unge og frivillige til gavn for såvel foreningen som for foreningstilslutningen generelt i Middelfart Kommune.

Fokus på unge som de kommende foreningsfrivillige
Unge skal finde foreningslivet attraktivt for dem, hvis det skal lykkes at involvere disse som frivillige ledere/trænere/instruktører i foreningerne. De skal have en oplevelse af, at foreningsarbejdet kan udvikle dem både ”aktivitetsfagligt” og menneskeligt.

Ansøgningskriterier:

  • Foreninger kan søge tilskud til arrangementer og aktiviteter, der ligger ud over den daglige drift af foreningen. Aktiviteten skal være afgrænset i tid, men det behøver ikke være en enkeltstående event.
  • Aktiviteten skal være udviklende for foreningen – den skal efterlade sig varige spor, f.eks. i form af medlemstilgang, flere aktive frivillige, mere synlighed i lokalområdet, nye måder at gøre tingene på, nye kompetencer hos de frivillige, nye aktivitetsområder eller nye samarbejdsrelationer.
  • Grundstammen i aktiviteten/arrangementet skal være foreningens egne frivillige, men puljen giver mulighed for at invitere inspirerende oplægsholdere eller instruktører udefra, og på den måde få nye vinkler på tingene.
  • Efter afslutning af aktiviteten skal regnskab for de afholdte udgifter indsendes til kommunen sammen med en kort rapport om forløbet

Eksempler på udgifter, puljen kan støtte:
- Markedsføring, f.eks. trykning af flyers eller plakater, annoncer
- Honorar til f.eks. eksterne oplægsholdere
- Nødvendige rekvisitter, f.eks. udstyr til udlån i forbindelse med et åbent-hus-arrangement
- Lokaleleje til arrangementet, såfremt foreningens egne lokaler ikke kan anvendes

Puljen giver ikke tilskud til:
- Indkøb af udstyr til foreningens løbende aktiviteter
- Bespisning og drikkevarer til arrangementer
- Udgifter som foreningen under alle omstændigheder ville have haft

Udfyldning og indsendelse af ansøgning foregår her

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
10. februar 2017